Dr. Hodossy-Takács Előd

Dr. Hodossy-Takács Előd's picture
Név: 
Dr. Hodossy-Takács Előd
Beosztás: 
tanszékvezető egyetemi tanár/english/professor
Tudományos fokozat: 
PhD., dr. habil.

History

Member for
4 years 7 months
E-mail: 
takacse @ drhe.hu
Szoba: 
II/209
Intézményi megbízatások: 
 • Teológiai Intézet intézetvezetője;
 • Doktori Iskola törzstagja;
 • Habilitációs Tanács tagja.

/english/

 • Head of the Institute of Theology;
 • Regular member of the Doctoral School;
 • Member of the Habilitation Council. 
Szakmai megbízatások: 

Tagság hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben: 

 • Magyar Hebraisztikai Társaság;
 • MTA köztestület;
 • MBTA (Magyar Bibliatársulat Alapítvány) Szöveggondozó Bizottság;
 • Society of Biblical Literature (SBL);
 • Palestine Exploration Fund (PEF);
 • Council for British Research in the Levant (CBRL). 

 

Vezető tisztségek: 

 • MTA DAB főtitkár;
 • MORE Doktorok Kollégiuma főtitkár. 

/english/

Membership in national and international academic organisations: 

 • Association of Hungarian Hebraists;
 • The Public Body of the Hungarian Academy of Sciences;
 • Hungarian Bible Society Foundation, Committee for the Care of the Text;
 • Society of Biblical Literature (SBL);
 • Palestine Exploration Fund (PEF);
 • Council for British Research in the Levant (CBRL). 

 
Leadership roles: 

 • General Secretary of the Debrecen Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences;
 • General Secretary of the RCH Doctors’ College.
Szakmai önéletrajz: 

Hodossy-Takács Előd (okleveles teológus, református lelkész)

 

Személyes adatok

Születési hely, idő: Sárospatak, 1974. február 25.

Családi állapot: nős, négy gyermek édesapja.

Munkahely, beosztás: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, tanszékvezető egyetemi docens; intézetvezető. A DRHE Doktori Iskola törzstagja.

 

Tanulmányok, tudományos fokozat, cím, ösztöndíj

Középiskola: Sárospataki Rákóczi Gimnázium / Református Kollégium Gimnáziuma 1988-1992.

Felsőfokú tanulmányok: Debreceni Református Hittudományi Egyetem (XXIII. OTDK Társ. Tud. szekció első hely 1997).

Austin Presbyterian Theological Seminary (egy tanév a Presbyterian Church USA ösztöndíjasaként, 1995-96).

XXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekció, Vallás alszekció: 1. díj (1997).

Diploma: okleveles teológus (1997), református lelkész (1998).

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Tudomány az Oktatásban szakalapítványi ösztöndíjának nyertese (2000).

Tudományos fokozatszerzés: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a hittudomány doktora (PhD, 2001).

Habilitáció: Evangélikus Hittudományi Egyetem (Dr. habil. cím, 2008).

 

Nemzetközi kapcsolatok, tanulmányutak, külföldi oktatói tapasztalat

Austin Presbyterian Theological Seminary 1998. (egy hónapos tanulmányút),

Jordánia: Khirbat Mudayna, Wadi Thamad 1999. (hat hetes régészeti tanulmányút a Wilfried Laurier University, Waterloo, ON, Kanada szervezésében, az ammani American Center for Oriental Research hátterével),

Jordánia: Khirbat Mudayna, Wadi Thamad 2001. (hat hetes régészeti tanulmányút a Wilfried Laurier University, Waterloo, ON, Kanada szervezésében, az ammani American Center for Oriental Research segítségével),

Johnson C. Smith University (Charlotte, USA, Észak-Karolina) vendégtanár 2002. (egy hónapos oktató program); párhuzamosan Myers Park Presbyterian Church (Charlotte, USA, Észak-Karolina) „Theologian in Residence Program” (egy hónapos szakmai-gyakorlati program),

Kampen, ThUK (Hollandia) 2004. (rövid tanulmányút),

Regensburg, (Németország) 2004. (rövid tanulmányút),

Babes-Bolyai Tudományegyetem Református teológiai fakultás, Kolozsvár, 2004. őszi szemeszter (vendégtanár),

Kampen, ThUK (Hollandia), 2006. (egy hónapos tanulmányút),

Regensburg (Németország), 2007. (ERASMUS oktatói mobilitási program),

Regensburg (Németország), 2009. (vendégelőadó)

Regensburg (Németország), 2010. (Summer School oktatás),

Kampen, PThU (Hollandia), 2011. (ERASMUS személyzeti mobilitási program),

Jeruzsálem, CBRL/Kenyon Institute (Izrael), 2013. (rövid kutatóút),

Jeruzsálem, CBRL/Kenyon Institute (Izrael), 2014. (rövid kutatóút),

Amsterdam, PThU (Hollandia), 2015. (ERASMUS személyzeti mobilitási program),

Jeruzsálem, CBRL/Kenyon Institute (Izrael), 2016. (rövid kutatóút). 

Jeruzsálem, CBRL/Kenyon Institute (Izrael), 2017. (rövid kutatóút, DRHE kutatásfinanszírozási pályázat támogatásával).

Jeruzsálem, CBRL/Kenyon Institute (Izrael), 2018. (rövid kutatóút, DRHE kutatásfinanszírozási pályázat támogatásával).

 

Munkatapasztalat, vezető tisztségek

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai teológiai és vallástörténeti tanszék tanársegéd (1997-2000), adjunktus (2000-2003); docens (2004-);

Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorhelyettes (2005-2011);

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Alkalmazott teológiai intézet, intézetvezető (2014-2015);

MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, főtitkár (2014-17, 2017-);

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológiai intézet, intézetvezető (2015-17, 2017-);

Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, főtitkár (2015-);

Debreceni Református Hittudományi Egyetem: Bibliai teológiai és vallástörténeti tanszék, tanszékvezető (2015-).

 

Kutatási terület

Bibliai teológia, bibliai kor- és vallástörténet. Palesztina és Transzjordánia archeológiája. 

/english/

Előd Hodossy–Takács 
(certified theologian, Reformed minister)

Personal information
Time and place of birth: Sárospatak, 25th February, 1974
Marital status: married, with four children.
Place of employment, academic post: Debrecen Reformed Theological University, associate professor, head of department; regular member of the DRTU Doctoral School.

Studies, academic degree, title, scholarship
Secondary education: Rákóczi Secondary Grammar School, Sárospatak / Secondary Grammar School of the Sárospatak Reformed College, 1988–1992.
Higher education: Debrecen Reformed Theological University.
Austin Presbyterian Theological Seminary with the scholarship of the Presbyterian Church USA, 1995–96.
The 23rd National Conference of Young Scholars, Social Sciences section, Religion subsection, First prize (1997)
Degree: certified theologian (1997), Reformed minister (1998).
Winner of the “Scholarship in Education” bursary from the Pro Renovanda Cultura Hungariae Foundation (2000).
Academic degree: Debrecen Reformed Theological University, Doctor of Theology (PhD, 2001).
Habilitation: Lutheran Theological University (Dr. habil., 2008).

International relations, research trips, experience as visiting instructor
Austin Presbyterian Theological Seminary 1998 (research trip, 1 month),
Jordan: Khirbat Mudayna, Wadi Thamad 1999 (six–week archaeological research trip with Wilfried Laurier University, Waterloo, ON, Kanada, supported by the American Center for Oriental Research in Amman),
Jordan: Khirbat Mudayna, Wadi Thamad 2001. (six–week archaeological research trip with Wilfried Laurier University, Waterloo, ON, Kanada, supported by the American Center for Oriental Research in Amman),
Johnson C. Smith University (Charlotte, NC, USA) visiting instructor, 2002 (1-month programme); parallel with the “Theologian in Residence Program” at Myers Park Presbyterian Church (Charlotte, NC, USA) (1 month professional practice),
Kampen, ThUK (Netherlands) 2004 (short research trip),
Regensburg, (Germany) 2004 (short research trip),
Babes–Bolyai University, Faculty of Reformed Theology, Cluj–Napoca, 2004, autumn semester (visiting instructor),
Kampen, ThUK (Netherlands), 2006 (1-month research trip),
Regensburg (Germany), 2007 (ERASMUS staff mobility programme),
Regensburg (Germany), 2009 (visiting instructor)
Regensburg (Germany), 2010 (instructor at Summer School),
Kampen, PThU (Netherlands), 2011 (ERASMUS staff mobility programme),
Jerusalem, CBRL/Kenyon Institute (Israel), 2013 (short research trip),
Jerusalem, CBRL/Kenyon Institute (Israel), 2014 (short research trip),
Amsterdam, PThU (Netherlands), 2015 (ERASMUS staff mobility programme),
Jerusalem, CBRL/Kenyon Institute (Israel), 2016 (short research trip). 
Jerusalem, CBRL/Kenyon Institute (Israel), 2017 (short research trip, supported by a DRTU tender for the funding of research).
Jerusalem, CBRL/Kenyon Institute (Israel), 2018 (short research trip, supported by a DRTU tender for the funding of research).

Work experience, leadership roles
Assistant Lecturer (1997–2000), Senior Lecturer (2000–2003); Associate Professor (2004–) at the Department of Biblical Theology and Religious History; 
Vice Rector, Debrecen Reformed Theological University (2005–2011);
Head of the Institute of Applied Theology, Debrecen Reformed Theological University (2014–2015);
General Secretary of the Debrecen Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences (2014–17, 2017–);
Head of the Theological Institute, Debrecen Reformed Theological University (2015–2017, 2017–);
General Secretary of the RCH Doctors’ College (2015–);
Head of the Department of Biblical Theology and Religious History, Debrecen Reformed Theological University (2015–).

Research field
Biblical theology, history of the Biblical period, history of religion, the archaeology of Palestine and Transjordan. 

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

 1. Hodossy-Takács, Előd: Clash ad Coexistence in Ancient Palestine, In: Verebics Éva Petra, Móricz Nikolett, Kőszeghy Miklós (szerk.): Ein pralles Leben:  Alttestamentliche Studien. Für Jutta Hausmann zum 65. Geburtstag und zur Emeritierung. 355 p., Leipzig: Evangelische Verlangsanstalt, 2017. pp. 343-352., (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte; 56.)
 2. Hodossy-Takács Előd: Isten elveszett háza: Jeruzsálem vaskori temploma, Theologiai Szemle 60: (2) pp. 74-79., 2017. 
 3. Hodossy-Takács Előd : A túlélés kora, Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2016.
 4. Hodossy-Takács Előd: Élet a periférián. A vaskori Edóm és Móáb államai, In: Szerk.: Csabai Zoltán, Szerk.: Földi Zsombor, Szerk.: Grüll Tibor, Szerk.: Vér Ádám Ökonómia és ökológia: Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Pécs; Budapest: L'Harmattan; PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 2015. pp. 99-111. (Ókor-Történet-Írás; 3.)
 5. Hodossy-Takács, Előd: The Uriah Case (Jeremiah 26:20-23), In: Szerk.: Viktor Kókai Nagy, Szerk.: László Sándor Egeresi Propheten der Epochen = Prophets during the Epochs: Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag / Studies in Hounour of István Karasszon for his 60th Birthday. Münster: Ugarit Verlag, 2015. pp. 127-135. (Alter Orient und Altes Testament; 426.)
 6. Hodossy-Takács, Előd: On the Battlefield and Beyond, In: Szerk.: Zsengellér József Rewritten Bible after Fifty Years: Texts, Terms, or Techniques?: A Last Dialogue with Geza Vermes. Leiden; Boston: Brill, 2014. pp. 167-180. (Supplements to the Journal for the Study of Judaism; 166.)
 7. Hodossy-Takács, Előd: Jerusalem, the Multi-Religious City?, In: Szerk.: Andrea König Glaube und Denken: Mission, Dialog und friedliche Koexistenz/Mission, Dialogoue and Peaceful Co-Existence. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010. pp. 153-166.
 8. Hodossy-Takács Előd: Vezetés és társadalom a bírák korában, Theologiai Szemle 52: (2) pp. 68-74., 2009. 
 9. Hodossy-Takács Előd : Móáb., Budapest: Új Mandátum Kiadó, (kréné. ókori források - ókortörténeti tanulmányok; 9.), 2008.
 10. Hodossy-Takács Előd : „… Az Úr vezette egymaga …”, Debrecen: Debreceni Református Kollégium, 220 p. (Dissertationes Theologicae; 5.), 2002.

b) Publikációs lista (MTMT):

 https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010891

/english/

 1. Hodossy-Takács, Előd: Clash ad Coexistence in Ancient Palestine, In: Verebics Éva Petra, Móricz Nikolett, Kőszeghy Miklós (szerk.): Ein pralles Leben:  Alttestamentliche Studien. Für Jutta Hausmann zum 65. Geburtstag und zur Emeritierung. 355 p., Leipzig: Evangelische Verlangsanstalt, 2017. pp. 343-352., (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte; 56.)
 2. Hodossy-Takács Előd: Isten elveszett háza: Jeruzsálem vaskori temploma, Theologiai Szemle 60: (2) pp. 74-79., 2017. 
 3. Hodossy-Takács Előd : A túlélés kora, Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2016.
 4. Hodossy-Takács Előd: Élet a periférián. A vaskori Edóm és Móáb államai, In: Szerk.: Csabai Zoltán, Szerk.: Földi Zsombor, Szerk.: Grüll Tibor, Szerk.: Vér Ádám Ökonómia és ökológia: Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Pécs; Budapest: L'Harmattan; PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 2015. pp. 99-111. (Ókor-Történet-Írás; 3.)
 5. Hodossy-Takács, Előd: The Uriah Case (Jeremiah 26:20-23), In: Szerk.: Viktor Kókai Nagy, Szerk.: László Sándor Egeresi Propheten der Epochen = Prophets during the Epochs: Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag / Studies in Hounour of István Karasszon for his 60th Birthday. Münster: Ugarit Verlag, 2015. pp. 127-135. (Alter Orient und Altes Testament; 426.)
 6. Hodossy-Takács, Előd: On the Battlefield and Beyond, In: Szerk.: Zsengellér József Rewritten Bible after Fifty Years: Texts, Terms, or Techniques?: A Last Dialogue with Geza Vermes. Leiden; Boston: Brill, 2014. pp. 167-180. (Supplements to the Journal for the Study of Judaism; 166.)
 7. Hodossy-Takács, Előd: Jerusalem, the Multi-Religious City?, In: Szerk.: Andrea König Glaube und Denken: Mission, Dialog und friedliche Koexistenz/Mission, Dialogoue and Peaceful Co-Existence. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010. pp. 153-166.
 8. Hodossy-Takács Előd: Vezetés és társadalom a bírák korában, Theologiai Szemle 52: (2) pp. 68-74., 2009. 
 9. Hodossy-Takács Előd : Móáb., Budapest: Új Mandátum Kiadó, (kréné. ókori források - ókortörténeti tanulmányok; 9.), 2008.
 10. Hodossy-Takács Előd : „… Az Úr vezette egymaga …”, Debrecen: Debreceni Református Kollégium, 220 p. (Dissertationes Theologicae; 5.), 2002.

Publication list:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010891

Előadások: 

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁN TARTOTT ELŐADÁSOK JEGYZÉKE 2012-2017

Dr. Hodossy-Takács Előd

 

 1. 2012. 04. 29. „Pivotal turns” nemzetközi, holland-magyar konferencia. Keeping Memories and Forming Traditions in Rural Communities: a Biblical Perspective
 2. 2012. 05. 11. Selye János Egyetem (SK) Református Teológiai Kar; Vallások az ókori Izrael környezetében. Az ókori Móáb és Edóm vallása
 3. 2012. 08. 21. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Komárom. Kell-e király a fáknak? (Bír 9)
 4. 2012. 11. 19. Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem (ORZSE), a Magyar Tudomány Ünnepe; Vajjikrá/Leviticus. Leviticus törvényeinek szociális vonatkozásai
 5. 2013. 05. 03. Selye János Egyetem (SK) Református Teológiai Kar; Ószövetségi nemzetközi szimpózium. Mai irányzatok az ószövetségi teológiában
 6. 2013. 08. 22. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Debrecen. Isten előtti sírás és a bűnbánat más esetei
 7. 2013. 10. 04. Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszéke és az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport által szervezett II. Ókori Történeti Földrajz Konferencia; Ökonómia/ökológia. Mindennapi élet és gazdálkodás a periférián: a vaskori Edóm és Móáb államai
 8. 2013. 10. 09. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; ’David in Cultural Memory’ nemzetközi konferencia. Let her lie in your bosom. The topos of the elderly king in 1Kgs 1.
 9. 2014. 05. 19-21. God in the Public Domain – nemzetközi konferencia Amszterdamban, Hollandia. In the name of YHWH? Leadership and Ideology in Ancient Israel
 10. 2014. 06. 25-29. Protestant Traditions & the Soul of Europe, Amsterdam, NL. Social Values, Old Testament Laws, and Calvin's Commentaries
 11. 2014. 07. 13-15. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Sárospatak. Magyarázati elvek és problémák: a királyok könyvei
 12. 2014. 12. 05. „Egy új kommentársorozat születése”, Debrecen, Magyarázati és fordítási elvek, jellegzetességek a Deuteronomista Történeti Műben. Források, történelem, teológia: néhány magyarázati elv a Királyok két könyvének kommentárjához
 13. 2015. 02. 19. Magyar Hebraisztikai Társaság. Adalékok a vaskori jeruzsálemi sírok és halottkultusz kérdéseihez
 14. 2015. 04. 23. Fény nemzetközi éve 2015 Szimpózium, MTA DAB székház, Debrecen. Világosság és sötétség a vallások világában
 15. 2015. 07. 06. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Pápa. Jezábel és bűnei
 16. 2015. 11. 09. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Biblikus konferencia a Magyar Tudomány Ünnepén; Józsué/Jehósuá könyve. Józsué könyvének helye a mai szentírástudományban
 17. 2015. 12. 11. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, évközi ülés. Izrael és szomszédai
 18. 2016. 04. 23. Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict. 10th Conference of Protestant Theological Faculties From Central and Eastern Europe and the Netherlands. Komárno, Slovakia, 20-24 April 2016. Integration of Foreigners: Motifs, Methods and Examples from the Old Testament
 19. 2016. 05. 12. Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar (Komárom); A vallás szerepe a jelen társadalomban. Együttélés és súrlódás. Vallások az ókori Palesztinában.
 20. 2016. 08. 30. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció. Archaeológia és biblikum – merre tovább?
 21. 2016. 08. 31. Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban. XXVII. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Integrációs modellek az Ószövetségben
 22. 2016. 10. 18. MTA Debreceni Területi Bizottsága Nyilvános Ünnepi Tanácsülése. Történetek a DAB 40 évéből
 23. 2016. 12. 09. Doktorok Kollégiuma, évközi biblikus szekcióülés a hatalom témájában Hatalomgyakorlás és teológiai értékelés – a deuteronomistától Kálvinig
 24. 2017. 02. 14. Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája, Schweitzer Lectures. Júda államisága. Gondolatok államfejlődésről, elfeledett királyságokról és Deuteronomista tradíciókról
 25. 2017. 07. 11. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Debrecen. Centrum és periféria
 26. 2017. 09. 26. MTA DAB konferencia a reformáció jubileumi évében; „Reformáció – háttér és hatás”. Imitatív és kreatív reform a vallások világában
 27. 2017. 10. 05. 4. Ókori gazdaságtörténeti konferencia, Pécsi Tudományegyetem; „Transfer and Mobility. The Economic Impact of the Border Zone. A Case Study from the Southern Levant
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518538
+36 52 518519
Telefon mellék: 
18538
További elérhetőségek, weboldalak: 

http://mta.hu/koztestuleti_tagok?

Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok/english/Theology
Oktatott tárgyak: 
 • Bibliaismeret,
 • Bibliai kortörténet,
 • Vallástörténet, 
 • Bibliai teológia.