Dr. Hodossi Sándor

Dr. Hodossi Sándor's picture
Név: 
Dr. Hodossi Sándor
Beosztás: 
főiskolai docens /english/ college associate professor
Tudományos fokozat: 
PhD.

History

Member for
4 years 6 months
E-mail: 
hodossi.sandor@drhe.hu
Szoba: 
II/210
Intézményi megbízatások: 

intézményi alumni felelős

Közművelődési és Sportbizottság elnöke

Informatikai Bizottság tagja

/english/

Alumni Affairs Coordinator

Szakmai megbízatások: 

MRE Doktorok Kollégiuma tag (pedagógiai szekció)

 

/english/

 

Szakmai önéletrajz: 

Hodossi Sándor (1964) magyar-művészettudomány szakos középiskolai tanár, református vallástanár, pedagógia tanár MA

Tudományos fokozat: PhD  DRHE 2008

Kutatási témák: keresztyén nevelés, egyházi köznevelési hálózatok alakulása, alumni tevékenységek Magyarországon az egyházi felsőoktatásban, református internátusi nevelés, teológia és irodalom határterületei

/english/

Hodossi Sándor (1964) Teacher of Literature and Arts (MA)

Teacher of Religious Education (MA)

Teacher of Educational Science (MA)

Academic degree: PhD (2008) DRHE Theology

Research topics:

Christian Education in Hungary, Religious educational network in Hungary, Alumni Activities in Hungary

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk:

1. Hodossi Sándor: A „Z” generáció középiskolásainak világa és a Szentírás In: Baráth-Fekete – Kis (szerk): Ösztönző lelkiség: Tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából   DRHE Debrecen, 2019. 109-117.
2. Hodossi Sándor: A konfirmációi felkészítés magyar református gyakorlata a konstruktivista tanulásfelfogás szempontjából In: Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok 2017/1 28-35.
3. Hodossi Sándor: A felekezeti oktatás új negyedszázada: Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére/szerk: Bacskai Katinka In: Collegium Doctorum: Magyar Református Teológia 13:2 303-307 (2017)
4. Hodossi Sándor: A protestáns kollégium, mint meghatározó élmények forrása a 20. századi magyar szépirodalomban In: Stark – Baranyai – Szabó-Thalmeiner – Végh (szerk.): Határon innen és túl : A magyar nyelvű óvodapedagógus –és tanítóképzés időszerű kérdései Status, Csíkszereda 2014. 198-205.
5. Hodossi Sándor: A nyolcvanas évek egyházi iskolája diákszemmel: Két iskolaregény tanulságai In: Mediárium 9. évf. - 2015/ 3-4. 5-15.

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10055357

/english/

Publication list:

1. Hodossi Sándor: A „Z” generáció középiskolásainak világa és a Szentírás In: Baráth-Fekete – Kis (szerk): Ösztönző lelkiség: Tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából   DRHE Debrecen, 2019. 109-117.
2. Hodossi Sándor: A konfirmációi felkészítés magyar református gyakorlata a konstruktivista tanulásfelfogás szempontjából In: Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok 2017/1 28-35.
3. Hodossi Sándor: A felekezeti oktatás új negyedszázada: Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére/szerk: Bacskai Katinka In: Collegium Doctorum: Magyar Református Teológia 13:2 303-307 (2017)
4. Hodossi Sándor: A protestáns kollégium, mint meghatározó élmények forrása a 20. századi magyar szépirodalomban In: Stark – Baranyai – Szabó-Thalmeiner – Végh (szerk.): Határon innen és túl : A magyar nyelvű óvodapedagógus –és tanítóképzés időszerű kérdései Status, Csíkszereda 2014. 198-205.
5. Hodossi Sándor: A nyolcvanas évek egyházi iskolája diákszemmel: Két iskolaregény tanulságai In: Mediárium 9. évf. - 2015/ 3-4. 5-15.

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10055357

Előadások: 

- Internátusi emlékek, mint az identitás építőkövei Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója (DRK Debrecen 2017.03.04.)

- Személyes és szakmai identitás alakulásának összefüggései hitoktatónak készülő levelező tagozatos hallgatók körében Utak a 20. századi didaktikából (KRE TFK Nagykőrös 2016.11.10)

- A dunántúli református tanítóképzés 140 éves történetének tanulságai. MRE Doktorok Kollégiuma Pedagógiai Szekció (Budapest, 2016.08.29.)

- A keresztyén nevelés kihívásai Magyarországon a 21. században "25 éves a Kecskeméti Református Internátus" Jubileumi Országos Konferencia( Kecskemét, 2016.03.19.)

- Korszerű hagyománytisztelet a magyarországi református nevelésben. Science for Education - Education for Science Nemzetközi Tudományos Konferencia Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra (Nitra, Szlovákia, 2015. 08.17-18.)

- A nyolcvanas évek egyházi iskolája diákszemmel, két iskolaregény tanulságai VIII. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia (NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron, 2014. 11. 27.)

- Magyarországi református iskolák értékeinek összehasonlító vizsgálata "Jelentés a veteményeskertből" Nevelésügyi Konferencia Kolozsvár, Romániai Református Pedagógiai Intézet( Bethlen Kata Diakóniai Központ 2014. 10. 18.)

- Protestáns kollégium, mint meghatározó élmények forrása a 20. századi magyar szépirodalomban Egyetemi fokú óvodapedagógus és tanítóképzés időszerű kérdései (Babes-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat 2014. 05.09.)

- 175 éve született Kalocsa Róza, az első magyar diplomás tanítónő Eötvös József és kora nemzetközi Konferencia (EJF Baja 2013.11.13.)

- Egyházi iskolák társadalmi megítélése internetes fórumok hozzászólásainak tükrében Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia (Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézete, Pápa 2013. 03.22.)

- A református internátusi nevelés mai dilemmái MRE DC Pedagógiai szekció Komárom (2012. 08.22.)

/english/

 

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518548
Telefon mellék: 
18548
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok/english/Theology
Oktatott tárgyak: 

katechetika

valláspedagógia és lélektan

vallási szocializáció és valláslélektan

egyház és felekezetismeret

a nevelés történeti és elméleti alapjai

a keresztyén nevelés története

kollégiumi nevelés és lelkigondozás

iskolamítoszok

csoportlélektan

gyermekvédelem

A kommunikáció elmélete és gyakorlata

beszédművelés és retorika

/english/

katechetika

valláspedagógia és lélektan

vallási szocializáció és valláslélektan

egyház és felekezetismeret

a nevelés történeti és elméleti alapjai

a keresztyén nevelés története

kollégiumi nevelés és lelkigondozás

iskolamítoszok

csoportlélektan

gyermekvédelem

A kommunikáció elmélete és gyakorlata

beszédművelés és retorika