Dr. Fekete Károly

Dr. Fekete Károly's picture
Név: 
Dr. Fekete Károly
Beosztás: 
egyetemi tanár/english/professor
Tudományos fokozat: 
PhD., dr. habil.

History

Member for
4 years 6 months
E-mail: 
feketek@drhe.hu
Szoba: 
II/210
Intézményi megbízatások: 

egyetemi tanár

/english/

professor

Szakmai megbízatások: 

Választott szakmai szervezeti tisztségek, címek:

 • 2005. szeptember 1-től – jelenleg is – A MORE Doktorok Kollégiumának alelnöke
 • 2004-től a Generális Konvent Liturgiai Bizottság elnöke
 • 2005 novemberétől – jelenleg is – az MTA Debreceni Területi Bizottságának főtitkára
 • 2007–2011 a MAB Hit- és vallástudományi bizottságának tagja
 • 2007-től az Országos Kálvin Emlékbizottság tagja
 • 2003-tól – jelenleg is – a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlésének alkotótagja
 • 2008-tól a Tiszántúli Református Egyházkerület sajtóügyi előadója
 • 2009–2011 a MAB szakértői testületének tagja

 

Egyéb szakmai szervezeti tisztségek, címek:

 • 1983-tól – jelenleg is a Gasellschaft der Orgelfreunde e. V. (GDO)-nak
 • 1987-től a Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja
 • 1989-től – jelenleg is – tagja az Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie e. V. (IAH)-nak
 • 1993-tól – jelenleg is – a Református Tiszántúl című egyházkerületi lap főszerkesztője
 • 1995-től a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány kuratóriumának tagja
 • 1997 októberétől 2005. július 31-ig a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke
 • 1998-tól a Theológiai Szemle Szerkesztőbizottságának tagja
 • 1998-tól a Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • 2003-2008 között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tagja
 • 2004-től a Collegium Doctorum szerkesztőbizottsági tagja
 • 2007. október 8-tól a „Reformátusok Lapja” főmunkatársa
 • 2007-től a Református Szemle (Kolozsvár) szerkesztőbizottsági tagja
 • 2007-től a Mediárium c. lap szerkesztőbizottságának tagja
 • 2007-től az Igazság és Élet c. lap szerkesztőbizottságának tagja
 • 2008-tól a Magyarországi Református egyház Zsinatának póttagja
 • 2011-től a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke

/english/

Szakmai önéletrajz: 

Végzettség és szakképzettség: Református lelkészi oklevél, Zsinati Lelkészképesítő Bizottság, 1989

Jelenlegi munkahely: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Teológiai Intézet, Gyakorlati Teológiai Tanszék – egyetemi tanár

Tudományos fokozat: PhD (hittudomány), 1998

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: Dr. habil, 2009, EHE Budapest

Másodállásban végzett oktatói tevékenység: 1989. február 15. - 1992. augusztus 31.
Főállású egyetemi oktatói tevékenység kezdete: 1992. szeptember 1.

Nem a DRHE-n végzett oktatói tevékenység:

 • 1992-1995: Hitvallásismeret oktatása (Wargha István Pedagógiai Főiskola hitoktató szak)
 • 1991-1997: Liturgika oktatása (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola)
 • 1993-tól folyamatosan: Liturgika oktatása (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)
 • 2002-2004: Retorika kurzusok (Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete)
 • 2009-2013: Liturgika, Homiletika (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Új szakok indításában játszott vezető szerep:

 • 1997-2005 között a DRHE rektora. Debrecenben végbement a teológiai oktatás reformja és struktúraváltása
 • A Báb és dráma a hitoktatásban című szakirányú továbbképzési program akkreditáltatása
 • A Pasztorálpszichológia szakirányú továbbképzés beindítása
 • 2002/2003., a debreceni képzési helyszínen vallástanár szak indulása
 • 2003-tól az Egyházi szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzés a DRHE-n
 • 2004-től a DE Wargha István Pedagógiai Főiskolai Karán a hitoktató képzés újraindítása
 • 2006: a katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak indítása

Új módszerek és tanegységek (tantárgyak) sikeres bevezetése:

 • 1997. szeptember 5-én a Kenézy Kórház egyetemünk oktató kórháza
 • 1999/2000. tanévtől a lelkészképzés 12 szemeszteres képzésként való működése
 • A gyakorló-gyülekezeti hálózat kiépítése
 • A 10 szemeszteres teológus szak beindítása és különböző betétlapos képzések szervezése

Vezetői tapasztalat:

 • 1997. augusztus 1-től 2005. július 31-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) rektora
 • 1998. november 8 – 1999. december 31.: a Debreceni Egyetemi Szövetség szenátusának alelnöke
 • A DRHE Doktori Iskolája megalakulásának irányítása
 • 2000. június: a Debreceni egyetem és a DRHE közötti társulási szerződés megkötése
 • 2000. július: együttműködési megállapodás megkötése a budapesti Protestáns Missziói Tanulmányi Intézettel
 • 2001. szeptember: megállapodás a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával
 • Az egyetem infrastrukturális és belső felújítási munkáinak megszervezése
 • 2007. július 1-től 2011.december 31-ig az MTA Debreceni Területi Bizottságának titkárságvezetője
 • 2011. augusztus 1-től a DRHE rektoraként az integrációs összerendeződés vezetése

/english/

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk:

Fekete Károly: Makkai Sándor - A teológiai professzor, In: Szerk.: Kovács Ábrahám Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Budapest; Nagyvárad: L'Harmattan; Partiumi Keresztény Egyetem Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, 2016. pp. 65-84. (Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár)
Fekete Károly: Csikesz Sándor és a debreceni egyetemi templom, In: Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Szerk.: Oláh Róbert "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem": Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015. pp. 130-148. (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai)
Fekete Károly : A Heidelbergi Káté magyarázata, Budapest: Kálvin Kiadó, 567 p.
Fekete Károly: A Heidelbergi Káté szerepe a felnőttképzésben, In: Szerk.: Fekete Károly, Szerk.: Ferencz Árpád Vigasztaló ismeret: Tanulmányok a Heidelbergi Káté teológiájáról. Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2013. pp. 127-151.
Fekete Károly: A kor és az igehirdetés kapcsolata, In: Szerk.: Szabó Lajos Homiletika ökumenikus palettán: Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről. Budapest: Luther Kiadó, 2013. pp. 91-114.
Fekete Károly: A Tízparancsolat üzenetei a Heidelbergi Káté szerint, In: Szerk.: Hodossy-Takács Előd A tíz Ige: Tanulmánykötet Marjovszky Tibor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2013. pp. 169-223. (Acta theologica Debrecinensis; 5.)
Fekete Károly: Kálvin és az istentisztelet, In: Szerk.: Fazakas Sándor Kálvin időszerűsége: Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Budapest: Kálvin Kiadó, 2009. pp. 140-181.
Fekete Károly : A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, Budapest: Kálvin Kiadó, 163 p.
Fekete Károly : Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága, Debrecen: Debreceni Református Kollégium, 330 p. (Dissertationes Theologicae; 3.)
Fekete Károly : Jakab apostol levelének magyarázata, Budapest: Kálvin Kiadó, 142 p.

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019013  

/english/

Fekete Károly: Makkai Sándor - A teológiai professzor, In: Szerk.: Kovács Ábrahám Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Budapest; Nagyvárad: L'Harmattan; Partiumi Keresztény Egyetem Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, 2016. pp. 65-84. (Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár)
Fekete Károly: Csikesz Sándor és a debreceni egyetemi templom, In: Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Szerk.: Oláh Róbert "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem": Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015. pp. 130-148. (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai)
Fekete Károly : A Heidelbergi Káté magyarázata, Budapest: Kálvin Kiadó, 567 p.
Fekete Károly: A Heidelbergi Káté szerepe a felnőttképzésben, In: Szerk.: Fekete Károly, Szerk.: Ferencz Árpád Vigasztaló ismeret: Tanulmányok a Heidelbergi Káté teológiájáról. Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2013. pp. 127-151.
Fekete Károly: A kor és az igehirdetés kapcsolata, In: Szerk.: Szabó Lajos Homiletika ökumenikus palettán: Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről. Budapest: Luther Kiadó, 2013. pp. 91-114.
Fekete Károly: A Tízparancsolat üzenetei a Heidelbergi Káté szerint, In: Szerk.: Hodossy-Takács Előd A tíz Ige: Tanulmánykötet Marjovszky Tibor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2013. pp. 169-223. (Acta theologica Debrecinensis; 5.)
Fekete Károly: Kálvin és az istentisztelet, In: Szerk.: Fazakas Sándor Kálvin időszerűsége: Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Budapest: Kálvin Kiadó, 2009. pp. 140-181.
Fekete Károly : A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, Budapest: Kálvin Kiadó, 163 p.
Fekete Károly : Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága, Debrecen: Debreceni Református Kollégium, 330 p. (Dissertationes Theologicae; 3.)
Fekete Károly : Jakab apostol levelének magyarázata, Budapest: Kálvin Kiadó, 142 p.

Publication list:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019013 

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518528
Telefon mellék: 
18528
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Teológia/english/Theology