Dr. Fazakas Sándor

Dr. Fazakas Sándor's picture
Név: 
Dr. Fazakas Sándor
Beosztás: 
egyetemi tanár/english/professor
Tudományos fokozat: 
PhD., dr. habil., Dr.h.c.

History

Member for
4 years 6 months
E-mail: 
fazakass@drhe.hu
Szoba: 
II/211
Intézményi megbízatások: 
 • A Doktori és Habilitációs Tanács elnöke (2015- )
 • A Doktori Iskola vezetője (2015- )
 • Rektor (2005-2011)
 • A Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke (2005-2011)
 • Rektrohelyettes (2001-2003)/english/
 • Chair of the University Doctoral Committee (2015−)
 • Head of the doctoral school (2015−)
 • Rector 2005−2011
 • Chancellor 2005−2011− Leader of the Board of Directors of Debrecen Reformed College
 • Vice-Rector 2001−2003
Szakmai megbízatások: 

Hazai:

 • A Magyarországi Egyázak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottságának elnöke
 • A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja (a Rendszeres Teológiai Szekció elnöke)
 • A Magyarországi Református Egyház Zsinati Teológiai Bizottságának elnöke (2008-2014)
 • Az Egészségügyi Tudományos Tanács Kutatásetikai Bizottságának tagja (TUKEB - 2002-2011)

 

Nemzetközi:

 • a Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie tagja (2019 -)
 • Gesellschaft für Evangelische Theologie/Németország (2001−től tag;  2013-tól az elnökség tagja)
 • CPCE (Community of Protestant Churches in Europe) Expert Group on Ethics  (2005− )
 • Zeitschrift für Evangelische Ethik (Berlin/Gütersloh) – Editorial Board (2011−)
 • WARC EAC (World Alliance of Reformed Churches - European Area Committee) – Theological committee (2002−2006)
 • Leuenberg Lehrgespräch (2002−2006)
 • Süd-Ost-Europa Regionalgruppe der GEKE/CPCE (2006− )
 • Societas Ethica (2001− )
 • Karl Barth-Gesellschaft (2003− )/english/National:
 • Committee of Social Ethics of Ecumenical Council of Hungarian Churches (chairman)
 • College of Doctors of the Hungarian Reformed Church (chairman of board of Systematical Theology)
 • Theological Committee of the Synod of the Hungarian Reformed Church (chairman, 2009−2015)

 

 • International:

 • Gesellschaft für Evangelische Theologie/Germany (2001−; board member 2013−)
 • CPCE (Community of Protestant Churches in Europe) Expert Group on Ethics  (2005−)
 • Zeitschrift für Evangelische Ethik (Berlin/Gütersloh) – Editorial Board (2011−)
 • WARC EAC (World Alliance of Reformed Churches - European Area Committee) – Theological committee (2002−2006)
 • Medical Research Council, Committee on Ethics of Science (2002−2011)
 • Leuenberg Lehrgespräch (2002−2006)
 • Süd-Ost-Europa Regionalgruppe der GEKE/CPCE( 2006−)
 • Societas Ethica (2001−)
 • Karl Barth-Gesellschaft (2003−)
Szakmai önéletrajz: 

Fazakas Sándor 1965-ben született Marosvásárhelyen. Szülővárosában érettségizett 1984-ben. Teológiai tanulmányait Kolozsvárott kezdte el 1985-ben, az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet református karán, a kolozsvári teológia Nagyszebenbe kihelyezett, német nyelvű Szász-evangélikus Fakultásán folytatta, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián zárta le. Az első lelkészképesítő vizsgát 1991-ben, a második lelkészképesítő vizsgát 1992-ben tette le kitűnő eredménnyel. Ezt követően két szemeszteren át ösztöndíjasként a Münsteri Egyetem Teológiai Fakultásán (Ev. Theologische Fakultät der Westfälische-Wilhelms Universität/Németország – WWU Münster) rendszeres teológiát, szociáletikát (H.H. Eßer, W. Neuser, E. Lessing, K-W. Dahm, vezetése mellett) és gyakorlati teológiát (gyülekezetépítési gyakorlat M. Herbst mellett) hallgat.

1992-től lelkész Milotán, 1995-2018 között Hosszúpályiban. 1995-től a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola óraadó tanára, 1996 óta pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Tanszékén tanít tanársegédi, majd adjunktusi és docensi minőségben. Számos előadást tartott itthon és külföldön, egyházi és nemzetközi-teológiai konferenciákon. Több nemzetközi tudományos konferencia szervezője. Tagja hazai és nemzetközi közegyházi, illetve szakmai-tudományos bizottságoknak. Részt vett több nemzetközi tudományos szakbíráló bizottságban /Manfred Lautenschlaeger Award for Theological Promise – Forschungszentrum für Internationale und Interdisziplinäre Theologie der Universität Heidelberger (FIIT) 20013-2014-2015; Ernst-Wolf-Preis − Nachwuchsförderpreis der Gesellschaft für Evangelische Theologie, 2014-15;  Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Bucharest (UEFISCDI), 2012/

A köztársaság elnöke 2004. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki.

A Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Református Tanárképző Kar) vendégtanára

Jelenleg a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet vezetője (2002−)

Külföldi tudományos kutatói munka:

 • 2000. október: habilitációt előkészítő kutatói tanulmányút − Kampeni Teológiai Egyetemen (Theologische Universiteit Kampen/Nedarland);
 • 2002. október-december: habilitációt előkészítő kutatói munka – WWU Münster,
 • 2008. július-augusztus: kutatatói munka (Kálvin-kutatás) az Emdeni/Németország Johannes a Lasco Bibliothek kutatási programjának keretében (Stipendienprogramm der Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek/Hardenberg Fellowship).
 • 2011−2012; 2013; 2014; 2019 – kutatás az Alexander von Humboldt alapítvány (Research Fellowship for Experienced Researchers) ösztöndíjasaként – WWU Münster, Evangelische Theologische Fakultät, Seminar für Reformierte Theologie;
 • 2017. július-augusztus - kutatás a DAAD professzori-kutatói ösztöndíjprogram keretében a Heidelbergi Egyetem Teolgógiai Fakultásán/Forschungszentrum für Internationale und Interdisziplinäre Theologie der Universität Heidelberger (FIIT)

 

Kitüntetések, tudományos díjak:

 • 2004 – Nívó díj „Emlékezés és megbékélés” c. könyvért, MRE Zsinata/Kálvin Kiadó
 • 2008 – Hardenberg Fellowship, Johannes a Lasko Bibliothek Emden, kutatói ösztöndíj;
 • 2011 − Alexander von Humboldt Alapítvány (Németország), kutatói ösztöndíj (Grant of Research Fellowship for Experienced Researchers);
 • 2017 − DAAD (German Academic Exchange Service), kutatói ösztöndíj (Grant of Research Stays for University Academics and Scientists)
 • 2017 – Doctor Honoris Causa, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár/english/

  Sándor Fazakas was born in Tîrgu-Mureş/Marosvásárhely (Romania) in 1965. He graduated from the high school in 1984. After graduation, he started his theological studies at the Reformed Faculty of the Protestant Theological Institute in Cluj. In the academic year 1987-88 he attended the German- speaking Saxon Evangelical Faculty of Sibiu/Hermannstadt. He finished his university studies at Debrecen Reformed Theological University (Hungary). He took his first and second Theological examinations with excellent result in 1991 and 1992, respectively. In the academic year 1991/1992 he was a scholarship holder of the Theological Faculty of the University of Münster/Germany (Westfälische-Wilhelms Universität). During this time he studied Systematical Theology and Ethics (under the leadership of H. H. Eßer, W. Neuser, K.-W. Dahm, E. Lessing) and Practical Theology (church development by M. Herbst).

  Sándor Fazakas began his pastoral ministry in Milota in 1992. He has been the minister of the Hosszúpályi Reformed Church since 1995. In the same year he started his teaching career as a lecturer at Kölcsey Ferenc Reformed Teacher Training College. He has been a lecturer at Debrecen Reformed Theological University since 1997 where he started his activity as an assistant professor. In 2000 he was appointed to associate professor. He has presented papers at a number of ecclesiastical and theological conferences in Hungary and abroad. Fazakas is a member of several church and academic committees on national and international level.

  He did research at Kampen Theological University/Netherlands in October 2000 and at the University of Münster in autumn 2002. Mr. Fazakas obtained the grant of the Johannes Lasco Library Emden/Hardenberg Fellowship /Germany in 2008. In 2011 he obtained the grant for Research Fellowship for Experienced Researchers of the Alexander von Humboldt Foundation (2011−2012, 2013 and 2014: research fellow at the University of Münster – WWU/Germany) and 2017 research fellow at the University of Heidelberg with the grant of DAAD/German Academic Exchange Service (Research Stays for University Academics and Scientists)

  Sándor Fazakas was appointed to professorship by the president of the Republic of Hungary on 1st September 2004.

  The most important achievements of his activities nationally and internationally: as a rector he launched the systematic quality assurance programme of the university; he conducted the university accreditation achieving the grade of excellence in 2009, he developed, introduced and led to Synod acceptance the new order of in-service minister training and the unified system of minister training of the Hungarian Reformed Church. In his theological academic work he has done extensive research on theological and ecclesiastical memory culture and on exploring the legacy of the totalitarian political system from a theological perspective (remembrance, reconciliation, healing memory). He is a frequent presenter at international conferences and scientific panels and represents "an important voice" in the fields of church, religion and society, of Europe and its Christian theological heritage, of Central European experience in social ethics. He is a member of several international scientific bodies and work committees (see section 5).

Fields of research:

 • relationship of church and state: religions and churches after the change in Central Europe,
 • religion and the church role in civil society,
 • ecclesiology: current ecclesiology, ethics and ecclesiology,
 • social ethics: current challenges of millenary for theology and church,
 • social ethical aspects of reconciliation and facing historical sins,
 • European integration: main functions and roles of church and theology in confluent Europe,
 • medical- and Bioethics,
 • Ethics of John Calvin and the Reformed Protestantism.

 

Awards:

 • 2004 – Award for Excellence for his book titled Emlékezés és Megbékélés (Remembrance and Reconciliation); a shared award by the Synod of the Hungarian Reformed Church and Kálvin János Publishing House
 • 2008 − Grant of the Johannes Lasco Library Emden/Hardenberg Fellowship /Germany
 • 2011 − Grant of Research Fellowship for Experienced Researchers of the Alexander von Humboldt Foundation/Germany
 • 2017 – Grant of Research Stays for University Academics and Scientists of the DAAD (German Academic Exchange Service)/Germany
 • 2017 – Honorary Doctor (Doctor Honoris Causa) of the Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca/UBB/Romania
Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

 • A Reformatio vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2020, 231.o.
 • »Wohin treibt Europa?«: Anmerkungen zu einem viel diskutierten Thema aus theologisch-ethischer Sicht, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 64 (2020/2), 83-89.
 • Reformierter Protestantismus in Ungarn. Kirche zwischen Kontextualisierung und Komplexität reformatorischer Selbstwahrnehmung, in: Wolfram Kinzig / Julia Winnebeck (Hrsg./Eds.): Reformatorische Grundeinsichten in der ökumenischen Dis­kus­sion / Basic Insights of the Reformation in Ecumenical Debate (Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie [VWGTh], Band 54), Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2019, 189-203.
 • From collective sin to collective reconciliation: Some aspects of the church’s involvement and role in the development of historical and social sin and the process of reconciliation, in: Enxing, Julia; Gautier, Dominik; Wojtczak, Dorothea (szerk.) Satisfactio: Über (Un-)Möglichkeiten von Wiedergutmachung, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2019, 134-153.
 • Risiko und Vertrauen als Dimension zivilgesellschaftlichen Handelns. Eine Verhältnisbestimmung von Zivilreligion, Kirche und Gesellschaft in Mittel- und Osteuropa, in: Heike Springhart, GünteThomas (Hrsg.): Risiko und Vertrauen – Risk and Trust: Festschrift für Michael Welker zum 70. Geburtstag, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2017, 241−258.

 • Vétkeztünk… Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017, 388 o.
 • A protestáns etika feladata, alapjai, hagyományai és az erkölcsi meggyőződés kialakítása, in: Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Kálvin Kiadó-Luther Kiadó, 2017, 13−50.
 • Kriterien für die Schuldhaftigkeit von Kollektiven,  in: Julia Enxing/ Katharina Peetz (Hg.): Contritio. Annäherungen an Schuld, Scham und Reu (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 114), Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2017, 184−193.
 • Macht und Ohnmacht der Moral in der Bearbeitung von Schuldkonflikten in den posttotalitären Gesellschaften, in: Hans-Peter Grosshans, Hermann J. Selderhuis, Alexander Dölecke und Matthias Schleif (Hrsg.): Schuld und Vergebung. Festschrift für Michael Beintker zum 70. Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 73−92.
 • Funktion der Moral für kollektive Identitäten: Eine Verhältnisbestimmung von Zivilreligion und Kirche in Ungarn, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 60 (2016/1), 48−57.
 • Was leistet Aufarbeitung der Vergangenheit?: Einsichten und Erfahrungen aus ungarischer Sicht, in: Sándor Fazakas - Georg Plasger (Hg.), Geschichte Erinnern als Auftrag der Versöhnung: Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung (Forschungen zur Reformierten Theologie; 5.). Neukirchen: Neukirchener Verlagsgesellschaft, 2015. (199 p.), 14−34.

 • Protestantische Identität und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe. Europäische Integration und ›soziales Europa‹ als Herausforderungen des ungarischen Protestantismus, in: Traugott Jähnichen / Torsten Meireis / Johannes Rehm / Hans-Richard Reuter / Sigrid Reihs / Gerhard Wegner (Hg.):  Soziales Europa? Jahrbuch Sozialer Protestantismus, Band 7, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2014, 227−245. 

 • A haldoklás szociokulturális kereteinek változásai, in: Fazakas, Sándor – Ferencz, Árpád (szerk.): Ideje van az életnek és ideje van a meghalásnak… Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése (Szociáletikai Intézet kiadványai 6), Debrecen, SzIK 6, 2014, 45−62. 
 • Kann die Kirche schuldig werden? Überlegungen am Beispiel der Reformierten Kirche Ungarns und ihres Verhältnisses zu ihrem historischen und gesellschaftlichen Kontext, in: theologie.geschichte (Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte),  8 (2013),  URL: http://universaar.uni-saarland.de/journals/index.php/tg/issue/view/23
 • A jótékony megszakítás reményében… Krisztus áldozatára való emlékezés eszkatológiai meghatározottsága és a kiengesztelődés társadalmi realitása, in: Balog Margit−Kókai Nagy Viktor (szerk.): Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére 60. születésnapja alkalmából (Acta Theologica Debrecinensis 4), Debrecen, DRHE, 2013, 239−254. 
 • Opfer – zwischen Metaphorik und Wirklichkeit?, in: ZEE 57 (2013/2), 83−88.
 • Beintker, M. – Fazakas, S. (Hg.), Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. Perspektiven Reformierter Theologie, Debrecen, Studia Theologica Debrecinensis, Sonderheft, 2012, 160 S.
 • Christliche Identität zwischen Fremdenangst und Solidarität, in: Becker, D.− Höhmann, P.(Hg.): Kirche zwischen Theorie, Praxis und Ethik. Festschrift zum 80. Geburtstag von Karl-Wilhelm Dahm, Frankfurt a.M., AIM·Verlagshaus, 2011, 403−418.
 • Versöhnung als Modell der historischen Aufarbeitung?, in: theologie.geschichte (Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte),  7 (2012),  URL: http://aps.sulb.uni-saarland.de/theologie.geschichte
 • Fazakas, S. − Ferencz, Á.(szerk.): Barth és a magyar református teológia (rekonstrukciós kísérlet), Debrecen, KBKK6, 2011.
 • Versöhnung mit der Vergangenheit als Weg in die Zukunft?, in: Verkündigung und Forschung (VF), 56 (2011/1), 18−30.
 • „Ki vétkezett?” A „kollektív szubjektum” szerepe a múltra való emlékezés és a történelmi bűnértelmezés összefüggésében, in: Peres I.(szerk.): Kezdetben volt az Ige (Acta Theologica Debrecinensis 1), Debrecen, DRHE, 2011, 309−326.
 • Erinnerungskultur und die Frage nach der historischen Schuld, in: Gabriel, I.−Bystricky, C. (Hg.):  Kommunismus im Rückblick. Ökumenische Perspektiven aus Ost und West (1989–2009), Ostfildern: Matthias-Grünewald-Verlag, 2010, 231–254.
 • Erinnern und Versöhnen – 20 Jahre nach der Wende. Erfahrungen und Ansätze aus dem mittel-ost-europäischen Kontext, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik (ZEE),  54 (2010/1), 34–46.
 • Karl Barth im Ost-West-Konflikt, in: M. Beintker−Chr. Link−M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen (1935–1950). Widerstand – Bewährung – Orientierung Zürich, TVZ-Verlag,  2010, 267–286.
 • Justification and Reconciliation: Considerations from the Churches in Eastern and Central Europe. In: John P. Burgess−Michael Weinrich (Ed.): What Is Justification About? Reformed Contributions to an Ecumenical Theme, Grand Rapids MI: Eerdmans Publishing Company, 2009, 231–247.
 • Kálvin szociáletikája, in: Fazakas Sándor (szerk.): Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Budapest, Kálvin Kiadó 2009, 104<139.
 • Links- und Rechtsbarthianer in der reformierten Kirche Ungarns, in: M. Leiner−M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barths Theologie als europäisches Ereignis, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2008, 228−235.
 • Igazság és kiengesztelődés, in: Theologiai Szemle 51 (1/2008), 11−15.
 • Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Budapest, Kálvin Kiadó, 2004.
 • "Új egyház felé?"”- a második világháború utáni református egyházi megújulás ekkléziológiai konzekvenciái, Debrecen 2000.
 • Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában, Budapest, Kálvin Kiadó, 2008. (Szerk.).
 • Chiesa e Stato nel contesto di una società postsocialista in transformazione, in: Filosofia e Teologia. Rivista quadrimestrale. Edizione Scientifiche Italiane 21 (2007/2), 283–296.
 • Wirklichkeit wahrnehmen. Die ungarischen Kirchen vor neuen Herausforderungen / Discerning Reality. The Hungarian Churches face New Challenges, in: M. Friedrich−H.J. Luibl−Chr. Ruth-Müller (Hg./eds): Theologie für Europa. Perspektiven evangelischer Kirchen/Theology for Europe. Perspectives of Protestant Churches. Frankfurt a. M., Otto Lembeck Verlag, 2006, 177−203.
 • „Offenbarung, Kirche, Theologie“ Die Pariser Vorträge von 1934, in: M. Beintker− Chr. Link−M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barth in Deutschland (1921–1935) Zürich,TVZ-Verlag, 2005, 407−424.
 • Protestantizmus és/vagy liberalizmus?, in: Confessio 29 (2005/1), 55−62.
 • Az Európai integrációt segítő teológia témái, in: Theologiai Szemle 47 (2004/3), 165−171. = Confessio 28 (2004/2), 41−51.
 • Covenanting for Justice - The Reformed Church in Hungary, in: The Ecumenical Review 53 (2001), 485−492.
 

b) Teljes publikációs lista (MTMT): 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010898

/english/

 • A Reformatio vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében [Under the sign of reformatio vitae. Studies in the field of the History of Reformed Theology, Church Theory and Political Ethics], Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2020, 231.o.
 • »Wohin treibt Europa?«: Anmerkungen zu einem viel diskutierten Thema aus theologisch-ethischer Sicht, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 64 (2020/2), 83-89.
 • Vétkeztünk… Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében [We have sinned… The church in the context of historical and social sins], Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017, 388 pp.
 • A protestáns etika kézikönyve (szerk.) [Handbook of Protestant ethics (ed.)], Budapest, Kálvin Kiadó/Luther Kiadó, 2017, 460 pp.
 • Funktion der Moral für kollektive Identitäten: Eine Verhältnisbestimmung von Zivilreligion und Kirche in Ungarn, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 60 (1/2016), 48-57. 
 • Was leistet Aufarbeitung der Vergangenheit? Einsichten und Erfahrungen aus ungarischer Sicht, in: Fazakas, S. − Plasger, G. (Hg.): Geschichte Erinnern als Aufgabe der Versöhnung (Forschungen zur Reformierten Theologie 5), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 2015, 14−34.
 • Protestantische Identität und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe. Europäische Integration und ›soziales Europa‹ als Herausforderungen des ungarischen Protestantismus, in: Traugott Jähnichen / Torsten Meireis / Johannes Rehm / Hans-Richard Reuter / Sigrid Reihs / Gerhard Wegner (Hg.):  Soziales Europa? Jahrbuch Sozialer Protestantismus, Band 7, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2014, 227−245. pp.
 • A haldoklás szociokulturális kereteinek változásai [The Changes in Socio-Cultural Frames of Dying], in: Fazakas, S. – Ferencz, Á. (Ed.): Ideje van az életnek és ideje van a meghalásnak… Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése [A Time to Live and a Time to Die. End of Life Decisions from a Christian Point of View], Debrecen, SzIK 6, 2014, 45−62. pp.
 • Kann die Kirche schuldig werden? Überlegungen am Beispiel der Reformierten Kirche Ungarns und ihres Verhältnisses zu ihrem historischen und gesellschaftlichen Kontext, in: theologie.geschichte (Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte, ISSN 1862-1678),  8 (2013),  URL: http://universaar.uni-saarland.de/journals/index.php/tg/issue/view/23
 • Opfer – zwischen Metaphorik und Wirklichkeit?, in: ZEE (Zeitschrift für Evangelische Ethik) 57 (2013/2), 83−88. pp.
 • Versöhnung als Modell der historischen Aufarbeitung?, in: theologie.geschichte (Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte),  7 (2012),  URL: http://aps.sulb.uni-saarland.de/theologie.geschichte
 • Az egyház nevében? A reprezentáció történelmi változásai és jelenkori kérdései [In the Name of the Church? Historical Challenges and Current Difficulties in Representing the Church in the Secular World.], in: Fazakas, S.−Ferencz, Á. (Ed.): „Krisztusért járva követségben…” Teológia−Igehirdetés−Egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára [„So We Are the Emmissaries of Christ…” Theology−Sermon−Church Leadership. Volume Dedicated to Bishop Gusztáv Bölcskei on His 60th Birthday] (Acta Theologica Debrecinensis 3), Debrecen, DRHE, 2012, 445−472. pp.
 • Erinnern und Versöhnen – 20 Jahre nach der Wende. Erfahrungen und Ansätze aus dem mittel-ost-europäischen Kontext, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik, 54 (2010), 34–46. pp.
 • Karl Barth im Ost-West-Konflikt, in: M. Beintker/Chr. Link/M. Trowitzsch [Hrsg.]: Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen (1935–1950). Widerstand – Bewährung – Orientierung. Zürich, TVZ-Verlag, 2010, 267–286. pp.
 • Justification and Reconciliation: Considerations from the Churches in Eastern and Central Europe, in: John P. Burgess/Michael Weinrich (Ed.): What Is Justification About? Reformed Contributions to an Ecumenical Theme, Grand Rapids MI, Eerdmans Publishing Company, 2009, 231–247. pp.
 • Kálvin szociáletikája [The Social Ethics of Calvin], in: S. Fazakas (Szerk/Ed.): Kálvin időszerűsége [The Relevancy of Calvin. Essays on the Lasting Influence of John Calvin in Hungary], Budapest, Kálvin Kiadó, 2009, 104–139. pp.
 • Öffentliche Relevanz der reformierten Theologie, hrsg. von Michael Beintker/Sándor Fazakas. Studia Theologica Debrecinensis, Sonderheft, Debrecen, 2008, 103. pp.
 • Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai [Remembrance and Reconciliation. Ecclesiological and Theological Criteria of Coping with the Past], Budapest, Kálvin Kiadó, 2004, 198. pp.
 • "Új egyház felé?"- a második világháború utáni református egyházi megújulás ekkléziológiai konzekvenciái [„Towards a New Church?” Ecclesiological Consequences of the Hungarian Reformed Church’s Renewal After the II. World War], Debrecen, 2000, 221. pp.
 • Igazság és kiengesztelődés [Justice and Reconciliation], in: Theologiai Szemle 51 (2008/1), 11−15. pp.
 • Links- und Rechtsbarthianer in der reformierten Kirche Ungarns, in: M. Leiner/M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barths Theologie als europäisches Ereignis, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, 228–235. pp.
 • Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában [Leadership and Management in the Church and it’s Charitable Organisations] (Szerk/eds.), Budapest, Kálvin Kiadó, 2008, 138. pp.
 • Chiesa e Stato nel contesto di una società postsocialista in transformazione, in: Filosofia e Teologia. Rivista quadrimestrale. Edizione Scientifiche Italiane 21 (2007/2), 283–296. pp.
 • Wirklichkeit wahrnehmen. Die ungarische Kirchen vor neuen Herausforderungen / Discerning Reality. The Hungarian Churches face New Challenges, in: M. Friedrich/H.J. Luibl/Chr. Ruth-Müller (Hg./eds): Theologie für Europa. Perspektiven evangelischer Kirchen/Theology for Europe. Perspectives of Protestant Churches, Frankfurt a. M., Otto Lembeck Verlag, 2006, 177–190/191–203. pp.
 • Offenbarung, Kirche, Theologie“ Die Pariser Vorträge von 1934, in: M. Beintker/Chr. Link/ M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barth in Deutschland (1921–1935). Aufbruch – Klärung – Widerstand, Zürich, TVZ Verlag, 2005, 407–424. pp.
 • Protestantizmus és/vagy liberalizmus? [Protestantism and/or Liberalism?], in: Confessio 29 (2005/1), 55–62.
 • Az Európai integrációt segítő teológia témái [Eurorean Integration. Supporting Theological Arguments], in: Confessio 28 (2004/2), 41–51. pp.
 • Covenanting for Justice - The Reformed Church in Hungary, in: The Ecumenical Review 53 (2001), 485–492. pp.

Complete Bibliography:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010898

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518556
Telefon mellék: 
18556
További elérhetőségek, weboldalak: 

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10010898&Scientific=1 http://szocialetika.drhe.hu/

Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok/english/Theology