TDK

Szakmai beszámoló az

Egyéni kutatómunka támogatása és intézményi TDK-konferencia szervezése a DRHE-n

című tehetséggondozó programról

 

(Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-15-0022)

Egyetemünk a 2015/2016-os tanév tehetséggondozó programját a Nemzeti Tehetség Program részeként valósította meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának 889.000 Ft-os pályázati támogatásából, melyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bocsátott rendelkezésre. A „Hazai Tudományos Diákköri Műhelyek Támogatására” kiírt pályázatra a DRHE egy olyan programot nyújtott be, melynek kiemelt célja, hogy az egyéni kutatómunkát végző tehetséges hallgatóink tapasztalatokat szerezhessenek különböző hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, valamint, hogy intézményi TDK-konferencia keretében megmérethessék magukat, készülve a XXXIII. OTDK-ra. A célok megvalósításához kidolgozott szakmai program négy elemből tevődött össze.

1)A TDT 2016. április 7-én Tehetségnappal egybekötött intézményi TDK-konferenciát szervezett. A rendezvény Imre Rubenné (Nyíregyházi Egyetem, Tanítóképző Intézet) és Gaál Botond (DRHE) plenáris előadásával kezdődött. A pedagógia és teológia tárgykörében elhangzott előadásokat követően a hallgatóságnak lehetősége nyílt kérdéseket is feltenni a vendég szakembereknek. A plenáris előadások után kezdetét vette az intézményi TDK-konferencia, melyen két hallgató indult versenyzőként (Prém Alexandra, teológia-lelkész szak; Sipos Adrienn, tanító szak). Az egyetemünk oktatóiból álló szakmai zsűri mindkét hallgató továbbjutását javasolta a XXXIII. OTDK-ra. A versenyt állófogadás követte, a délután folyamán pedig nyolc hallgató (Damásdi Péter, Dicső Melinda, Kis Kendi Dávid, Seres Annamária, Simon Mátyás, Vígh Tamás teológia-lelkész szak, Nagy Edina és Berdéné Hákli Annamária tanító szak) mutatták be még folyamatban lévő kutatásaikat, készülő TDK-dolgozataikat. A rendezvényt közel 100 fős hallgatóság érdeklődése követte.

2)2016. április 20–24. között került megrendezésre a Közép- és Kelet-Európa, illetve Hollandia teológiai karainak 10. nemzetközi konferenciája Révkomáromban, amelyen egyetemünk négy oktatóból és két hallgatóból álló küldöttséggel vett részt. A Comenius Committee és a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict címmel rendezte meg a konferenciát, melyen közel 30 előadás hangzott el angol és német nyelven. A rangos nemzetközi eseményre Belgiumból, Csehországból, Hollandiából, Magyarországról, Romániából és Dél-Koreából érkeztek előadók és részvevők. A programba bevont hallgatóink (Dicső Melinda, Sebestyén Nóra) nemcsak a teológiai ismeretek terén profitálhattak, de kapcsolatépítés és szaknyelvi gyakorlat szempontjából is gyümölcsözőnek bizonyult a konferencia.

3)Egyetemünk Patmosz Újszövetségi Kutatóintézete 2016. május 6-án rendezte meg „Az ókori keresztyén világ (III.): Az ókori egyház eszkatológiai vetületei” című konferenciáját. A Dr. Peres Imre tanszékvezető egyetemi tanár által megnyitott és a továbbiakban moderált konferencián összesen 18 előadás hangzott el. Az egész napos rendezvény délelőttjének három oktatói előadását kilenc doktorandusz referátuma követte, majd a közös ebéd után hat graduális hallgató – köztük öt DRHE hallgató: Bozsoky Jonathán Benjámin, Hollósi István, Kallós Lilla, Mercz Sándor, Seres Annamária – prezentálta kutatási eredményeit. A rendezvényen közel 50 fő volt jelen. A konferencia anyaga a Patmosz Könyvtár 4. köteteként látott napvilágot Dr. Peres Imre és Dr. Németh Áron szerkesztésében.

4)A szorgalmi időszak végén, 2016. május 20-án Egyetemünk öt fővel képviseltette magát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által megrendezett X. Jubileumi Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. A DRHE küldöttségét Dr. Németh Áron vezette, megfigyelőként vettek részt a konferencián Fazekas Anna informatika-könyvtár szakos hallgató, valamint Dicső Melinda és Vígh Tamás teológia-lelkész szakos hallgatók. Versenyzőként nevezett a KTDK-ra Prém Alexandra teológia-lelkész szakos hallgató, aki a „Strukturális és egyéni felszabadítás Leonardo Boff teológiájában” c. dolgozatával I. helyezést ért el a társadalomtudományi szekcióban. A díjat Dr. Weiszburg Tamás az Országos Tudományos Diákköri Tanács általános alelnöke és Dr. Visky Béla, a szekció zsűrijének elnöke adta át.

A szakmai programon kívül a pályázat lehetővé tette az infrastrukturális fejlesztést is, így a Tehetségműhely egy multifunkcionális (lézer-nyomtató, fénymásoló, szkenner) eszközzel gazdagodhatott, melyet TDK-s hallgatóink térítésmentesen használhattak a tanév során nyomtatásra és fénymásolásra. A tudásbázis bővítése is része volt tehetséggondozó programunknak, így megkezdődhetett a Tehetségműhely könyvtárának kialakítása. A Tehetségműhely számára (125-ös szoba) magyar helyesírási szótárat és szabályzatot, valamint angol-magyar nagyszótárt szerezhettünk be. Egyetemünk szakkönyvtárában helyeztük el a pályázati forrásból vásárolt Encyclopedia of the Bible and its Reception 1–2. kötetét. Mivel az új lexikonsorozat számos téma kutatásához jól használható, a sorozat bővítése a TDT középtávú tervei között szerepel, ahogyan a Tehetségműhely könyvtárát is folyamatosan szeretnénk gyarapítani a tudományos munkához szükséges legfontosabb kézikönyvekkel, szótárakkal, lexikonokkal.

Dr. Németh Áron, TDT-elnök

Galéria