Tanulmányi információk

 
Kedves Hallgatóink!
 
A 2016/2017. tanév tavaszi félévének kezdete előtt szeretnénk felhívni a figyelmüket a félévben Önök előtt álló feladatokra, időpontokra.
Kérjük a határidők pontos betartását, mert a kérelmek késedelmes leadása estén nem tudjuk azokat elfogadni, illetve a határidők túllépése miatt eljárási díjat kell fizetniük.
Üres nyomtatványok a DRHE honlapjáról tölthetők le. (Tanulmányi információk/Nyomtatványok)
Kérjük, minden esetben az illetékes oktató aláírásával adják le a nyomtatványokat a Tanulmányi Osztályon! A szükséges oktatói aláírás nélkül nem tudjuk elfogadni a kérelmeket!
 
 • Az indexek leadásának határideje: 2017. január 27. péntek 13 óra. Kérjük, hogy az utolsó vizsga illetve jegy beírása után haladéktalanul adják le az indexüket a Tanulmányi Osztályon!
 • A szorgalmi időszak 2017. február 6-tól május 12-ig tart, a tanítás február 6-án kezdődik.
 • Regisztrációs időszak a Neptun rendszerben: 2017. január 23. 10:00 órafebruár 4. 23:00 óra között. Ezzel igyekszünk a tárgyfelvételi időszakra csökkenteni egy kicsit a hálózati leterheltséget, valamint biztosítani a nyugodt és mielőbbi ügyintézést (diákhitel engedményezés, költségtérítés befizetése). Mindenkit bátorítunk arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
A költségtérítés/önköltség befizetése (Neptun rendszerben) minden esetben a regisztráció feltétele!
Tárgyakat csak a félévre történő regisztrációt követően lehet felvenni. A Neptun rendszeren keresztül a 2016/17/2 félévre aktív vagy passzív „státuszt” kell kiválasztani attól függően, hogy a hallgató milyen félévet igényel. Nem regisztrálhat az a hallgató, akinek a Neptun rendszerben kiírt, lejárt pénzügyi tartozása van. Tárgyfelvétel 2017. január 28. 18:00 óra - február 4. 23:00 óra között lehetséges a Neptunban.
 • Utólagos tantárgy és kurzusmódosítás iránti kérelmek leadása 2017. február 6-10. között a Tanulmányi Osztályon.
 • Egyéni tanulmányi rend kérelmezése, Kredit beszámítási lapok leadása folyamatosan, de legkésőbb 2017. február 10-ig a Tanulmányi Osztályon.
 • Késedelmes regisztráció február 6-10. között lehetséges 3000,- forint eljárási díj megfizetése ellenében a beadott kérelem alapján.
Késedelmes regisztráció és tárgyfelvétel kizárólag azok számára, akik két passzív félév után térnek vissza, legkésőbb február 17-én 12 óráig lehetséges.
 • Engedményes diákhitel nyomtatványának leadása folyamatosan lehetséges, de legkésőbb 2017. február 10-ig a Tanulmányi Osztályon.
 • Félévkezdő csendes nap: 2017. február 3. Kérjük, kísérjék figyelemmel a meghirdetett programokat az egyetem illetve a diákság honlapján. Számítunk érdeklődő részvételükre.
 • Tavaszi szünet: 2017. április 10-18.
 • A tavaszi szemeszter vizsgaidőszaka: 2017. május 15. – 2017. június 23. (az utolsó héten csak javítóvizsga lehet) A tanító szak, a szociális- és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés végzős hallgatóinak május 2-án kezdődik a vizsgaidőszak.
 • A záróvizsgák időpontjai:
Szociális és ifjúsági munka FOSZK: 2017. június 7.
Tanító szak: 2017. június 12-14.
Teológia szak lelkész szakirány (hatod évesek): 2017. június 12-13.
KLM, Kántor, Hittanár-nevelő, Teológia szak: 2017. június 27-28.
 • Záróvizsgára 2017. február 28-ig kell jelentkezni a jelentkezési lap leadásával.
 • A szakdolgozatok leadási határideje: 2017. május 2. kedd 16 óra
Néhány fontos eljárási díj – kivonat a Térítési és juttatási szabályzatból:
 • Leckekönyv késedelmes leadása: 2000,-Ft/hét (legfeljebb 20.000,-Ft/félév)
 • Határidőn túli regisztráció: 3000,- Ft.
 • Tantárgyfelvétel késedelme, módosítása, törlése: 1000,-Ft/tantárgy (a hallgatónak kell kiírni és befizetni a kérelem leadása előtt)
 • Harmadik és további vizsga (ismétlő javítóvizsga): 1000,-Ft (a hallgatónak kell kiírni és befizetni a Neptunban)
 • Nem teljesített kreditek külön eljárási díja: 1000,-Ft/kredit (legfeljebb 12.000,-Ft/félév)
 • Vizsgán nem jelent meg bejegyzés külön eljárási díja: 4000,-Ft
 • Szakdolgozat, exegetikai alapdolgozat határidőn túli leadása (max. 10 munkanap): 1500,-Ft/nap
 • A Képzési és kimeneti követelményben meghatározott kreditszám + 10%-a felett teljesített kreditekért fizetendő 3000,-Ft/kredit (Fizetendő egy összegben az abszolutórium kiállítása után a záróvizsga előtt.)
 • Záróvizsgára való késedelmes jelentkezés, záróvizsgára való jelentkezés visszavonása, záróvizsgára jelentkezés jogviszony megszűnése után: 5000,-Ft
A 2016/2017/2 félév időbeosztását a www.drhe.hu Tanulmányi információk/Határnapok menüpont alatt találják meg.
Kérjük, hogy az aktuális, hallgatókra vonatkozó intézményi szabályzatokat kísérjék figyelemmel.
 
Derűs, szép és tartalmas félévet kívánunk!
 
                                                                        a Tanulmányi osztály munkatársai