T. Nagy Judit

Név: 
T. Nagy Judit
Beosztás: 
tanársegéd
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 531
Telefon mellék: 
18531
E-mail: 
t.nagy.judit@drhe.hu
Szoba: 

131

Intézet: 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Tanszék: 
Matematika és Informatika Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Matematika- és számítástudományok
Oktatott tárgyak: 

Matematikai alapkompetencia fejlesztés

Matematika I., II.

Matematikai tantárgy-pedagógia I.-III.

Matematika alapjai

Elemi algebra

Kombinatorika, valószínűség, statisztika I., II.

Geometria I., II.

Függvények

Matematika műveltségterületi tantárgypedagógia

Elemi matematika

Matematikai logika