Szirmai Erika

Név: 
Szirmai Erika
Beosztás: 
nyelvtanár
Tudományos fokozat: 
- (abszolutórium)
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 564
Telefon mellék: 
18564
E-mail: 
szirmai.erika@drhe.hu
Szoba: 

238

Intézet: 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Tanszék: 
Idegennyelvi Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Neveléstudományok
Oktatott tárgyak: 

angol mint idegen nyelv (általános és kommunikációs szaknyelv, beszédgyakorlat, stílus- és nyelvgyakorlat), angol leíró nyelvtan, az angol mint idegen nyelv tanításának módszertana, angolszász gyermekirodalom

Fogadóórák időpontja: 

szerda 16:05-16:50 csütörtök 14:45-15:30

Legfontosabb publikációk: 

 

Tanulmányok

Buda, M., Kőszeghy, A., Szirmai, E.: Iskolai zaklatás – az ismeretlen ismerős. Educatio, 17. évf. 3. szám. 2008 ősz, 373-387.o.

 

Az Európai Nyelvi Portfólióról. In: Forray, R. K., Juhász, E. (szerk.): Nonformális – Informális – Autonóm tanulás. Debrecen, 2009. Debreceni Egyetem. 376-382. o.

 

A zaklatás írásbeli megjelenéséről – értsük úgy, ahogy látjuk? Az iskolai erőszak képe a médiában. In: Interdiszciplinári pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, 2010. 365-374. o.

 

School Bullying in the Primary School. Report of a Research in Hajdú-Bihar County (Hungary) Mariann Buda & Erika Szirmai.  Journal of Social Research & Policy. Volume 1, Issue 1. 25 July 2010

 

Steps to Counter Bullying: A Summary of Methods and Techniques. Practice and Theory in Systems of Education. Volume 5 Number 5 2010. pp. 359-368

 

Hogyan működik a gyermekvédelem iskolai erőszak esetén? Új Pedagógiai Szemle 2011/11-12. 56-66.

 

A zaklatási viselkedés mintázata irodalmi alkotásokban. Könyv és Nevelés 2012/2 online száma: http://www.eken.opkm.hu/

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős szerepéről az iskolai erőszak elleni fellépésben. Educatio 22. évf. 1. szám, 2013 tavasz, 95-101.

 

Jegyzetek, oktatási segédanyagok

 

Exercises on Clauses. (Complex and Compound Sentences) Course Support Material. KFRTKF. 2005.

 

Methodology 1-2-3. Elektronikus tananyag a Módszertan 1-2-3 kurzusokhoz