Szabóné dr. Kármán Judit

Szabóné dr. Kármán Judit képe
Név: 
Szabóné dr. Kármán Judit
Beosztás: 
Tanszékvezető főiskolai docens
Tudományos fokozat: 
Ph.D. Oktatás és Társadalom Doktori Iskola PTE BTK Neveléstudományok - Nevelésszociológia/Romológia
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 5518 596
Telefon mellék: 
18539
E-mail: 
szabone.karman.judit@drhe.hu
Saját weblap: 
www.szabonekarmanjudit.hu
Szoba: 

II/233

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Romológia Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK
Oktatott tárgyak: 
 • Cigány kaleidoszkóp; amit illene tudni a cigányságról
 • Szolgálat (lelkészi munka) cigányok között
 • Romológia I.
 • Romológia II.
 • Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyermekek oktatásában, nevelésében
 • A cigányság hitvilága. Hiedelmek, népi vallásosság, vallásgyakorlat
 • Pasztorációs munka cigányok/romák között
 • Cigány zene-és tánckultúra. Zenei szolgálat cigányok/romák között
 • Cigány/roma hagyományok, szokások
 • A magyarországi cigányság
 • A cigánymisszió; sikerek és kudarcok, buktatók és erőforrások
Fogadóórák időpontja: 

2017/2018. tanév I. félév

Szerda:15.30-16.15

Csütörtök: 13.00-13.45

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Tanszékvezető - Teológia Intézet Romológia Tanszék

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 
 • Katolikus Egyház Cigánypasztorációs Tanács alapító tag (2015-)
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma Antiszegregációs Kerekasztal tag (2013-)
 • EMMI TÁMOP Koragyermekkori (0–7) év program  Szakmai Tanácsadó Testület tag (2013-2015.
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma „Progress – Határtalan egyenlőség” program oktatási  szakértője (2012/2013. tanév)
 • Jezsuita Rend Roma Szakkollégium Tanulmányi Tanács tag (2011-2012.)
 • Roma orvosképzést előkészítő intenzív program tag (2011-2015.)
 • Szent Erzsébet Segítő Alapítvány (A cigányság felemelkedéséért) kuratóriumi tag (2010-)
 • Ceferino Alapítvány (A cigányság oktatását, felzárkózását segítő alapítvány) alapító tag, Felügyelő Bizottság tag (2009-)
 • Asszonyok (Cigány és nem cigány asszonyok) a Békés Együttélésért (A BÉKE) Kht. alapító tag, Felügyelő Bizottság elnöke (2009-2014.)
 • Jezsuita Rend Cigánypasztorációs Műhely (Budapest) szakmai vezetője (2007-)
 • MAVE Felnőttképzési Tanácsadó Testület tag (2006-2010.)
 • MAVE Családsegítő-és Mentálhigiénés Szakmai Műhely alapítója, vezetője (1999-2006.)
 • Magyar Családterápiás Egyesület tag (1998-2003.)
 • MAVE tag (1990-2010.)
Önéletrajz: 

TANULMÁNYOK

 2006-2009.  PTE BTK Neveléstudományi Intézet Doktori Iskola, Pécs
 2001-2004.  PTE Bölcsészettudományi Kar Romológia szak, Pécs
 1998-2001.  MCSE Családterapeuta képzés, Budapest
 1990-1993.  Testnevelési Főiskola Mentálhigiéné szak, Budapest
 1986-1989.  Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Budapest
 1978-1981.  HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnői szak, Szeged
 1973-1977.  Leőwey Klára Gimnázium biológia tagozat, Pécs

 TUDOMÁNYOS FOKOZAT

 2013.  PhD. (doktori) fokozat
 2012.  PhD. (doktori) védés PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

 KÉPESÍTÉSEK

 2011.  Doktori szigorlat PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
 2009.  Doktori képzés abszolutórium. PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola    Nevelésszociológia program – Romológia specializáció
 2004.  Romológia szakos bölcsész PTE BTK Romológia Szak
 2001.  Családterapeuta  MCSE Budapest
 1993.  Mentálhigiénés szakember Testnevelési Egyetem Budapest
 1989.  Hittudományi Akadémiai képesítés Pázmány Péter Hittudományi Akadémia Budapest
 1981.  Védőnő HIETE Egészségügyi Főiskola Szeged

Legfontosabb publikációk: 

       Könyvek: 

 •  A magyarországi cigányság I. (Cigányok és romák) Semmelweis Kiadó, Budapest 2016.
 • A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota Budapest,  2012. Gondolat Kiadó.
 • Őszintén a cigányokról. Szabóné Kármán Judit romológussal beszélget Naszádi Kriszta.Budapest, 2012. Harmat Kiadó.
 • A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota.   Pécs, 2005, WHS Gypsy Studies Student 6. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék
 • Családgondozás – krízisprevenció. Budapest, 2004, Medicina Kiadó

   Cikkek, tanulmányok:

 • A Nagyszombati zsinattól (1629) – Pupi Martzin czigány leánykája esetén (1746) át – a Katolikus Roma Szakkollégiumokig. In: Fehér Ágota - Mészáros László (szerk.): „… et vocavit vocatione sua sancta” A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben. 352-368. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 2017.
 • 1956 cigány narratívái. Elfeledett cigány hősök In: Vitéz Ferenc (szerk.): Mediárium X. évf. 1. sz. 14-24. o. DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképző Intézet, Debrecen 2016.
 • Szokások és hitvilág In: Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz – Cigánymissziós Módszertani Füzetek II. 53-59. Cigány Módszertani és Kutató Központ, Békés. 2016. 
 • Sar si von? Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5. évf. (2004.) 4. sz. 335-358.
 • A roma/cigány népesség helyzete Magyarországon In: Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Budapest, 2008, Semmelweis Kiadó. 415-427.
 • A magyarországi roma/cigány népesség orvosantropológiai megközelítésben In: Lázár Imre – Pikó Bettina (szerk.): Orvosi Antropológia Tankönyv. Budapest, 2012. Medicina Kiadó. 395-409.p.
 • De kik is vagyunk? Ba kon vi sám? Da sijnyé nyisz noj? Vigilia 76. évf. (2011.) 3. sz. 162-170. ill. in: Rosonczy Ildikó szerk.: Magyar Napló – Év esszéi kötet 2012. 300-313.
 • Elitképzés és tömegoktatás In: Andl Helga-Boros Julianna (szerk.): „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyve 2008. Pécs, 2008, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 9-16.
 • "Én olyan okos leszek, hogy nevemen szólítanak majd." In: Andl Helga-Boros Julianna (szerk.): „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyve 2009. Pécs,  2009, Pécsi Tudományegyetem, 405 – 415.
 • Az etnikai identitás és a kisebbségi lét mentálhigiénés attribútumai a hazai roma/cigány értelmiség körében In:  MI/MÁS Konferencia 2008. Gondolatok a toleranciáról. Eger, 2008, Amerikanisztikai Tanszék Eszterházy Károly Főiskola Eger,  213 – 219.
 • „Tűzoltó leszek, s katona, vadakat terelő juhász…”? (Álmok és realitások; a magyarországi cigány értelmiség tanulási motivációi, életpályája)  „Tanulás, tanítás, munkaerőpiac” Neveléstudományi Konferencia Békéscsaba, 2009. január 23.
 • A cigányság esélyegyenlőségének megteremtése a magyarországi oktatási rendszerben In: Az esélyegyenlőség és felzárkóztatás vetületei az oktatásban. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Szabadka, 2009, Forum Könyvkiadó, 215 – 222.p.

Bővebben: MTMT adatbázisban és saját weblapon