Pinczésné dr. Palásthy Ildikó

Név: 
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó
Beosztás: 
tanszékvezető főiskolai tanár
Tudományos fokozat: 
PhD
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 532
Telefon mellék: 
18532
E-mail: 
palasthy.ildiko@drhe.hu
Szoba: 

A. épület II. emelet 229.

 

Intézet: 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Tanszék: 
Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Pszichológiai tudományok
Oktatott tárgyak: 

Bevezetés a pszichológiába,

Fejlődés- és pedagógiai pszichológia,

Szociálpszichológia,

A differenciált fejlesztés pedagógiája és pszichológiája,

A személyiségfejlődés zavarai,

Ön- és társismereti tréning,

Drámapedagógia
 

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Pedagógia és Pszichológia Tanszék - tanszékvezető

tanító szak - szakfelelős

szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés ifjúságsegítő szakirány - képzésfelelős

drámapedagógia,

fejlesztőpedagógia,

pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakok - képzésfelelős

Orando et laborando - a DRHE évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja

 

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

MTA Drámapedagógiai Albizottság

Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Országos Tantervfejlesztő Bizottsága

Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottsága 

Magyar Drámapedagógiai Társaság - tag

Magyar Pszichológiai Társaság - tag

Magyar Tehetséggondozó Társaság - tag

Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület - tag

Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Egyesülete - tag

Doktorok Kollégiuma - tag

 

Szakmai önéletrajz: 
Legfontosabb publikációk: 

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2003): Dráma – Pedagógia - Pszichológia. Pedellus  Tankönyvkiadó. Debrecen,

 

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2003): Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen

 

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2004): Önismereti tükör. Pedellus  Tankönyvkiadó. Debrecen

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (szerk.) (2010): Az adhatás gyönyörűsége és a  ma öröme. Tanulmánykötet. KFRTKF, Debrecen

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (szerk.) (2011): A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője. Tanulmányok 2011. KFRTKF, Debrecen

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita (2011): A nevelés szociálpszichológiája. RE-PE-T-HA-Könyvek, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen. ISSN 2063-1952

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita – Pauwlik Zsuzsa  (2011): Személyiségfejlődés és viselkedészavarok. RE-PE-T-HA-Könyvek, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen. ISSN 2063-1952

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2014): A gyakorlati képzés rendszere a debreceni tanítóképzésben. In: Stark Gabriella, Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla (szerk., 2014): Határon innen és túl. A magyar nyelvű óvodapedagógus- és tanítóképzés időszerű kérdései. Státus Kiadó, Csíkszereda. 42-53. ISBN: 978-606-661-036-0

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2015): A pedagógusok hivatásszemélyiségének néhány aspektusa. In: Torgyik Judit (szerk.) (2015): Százarcú pedagógia. International Research Institute s.r.o. Selye János Egyetem, Komarno, Slovakia. 428-440. ISBN 978-80-89691-17-3

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (szerk.) (2015): Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben. Módszertani segédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak oktatásához. DRHE, Debrecen. Elektronikus kiadvány. ISBN 978-963-8429-85-8