Kőszeghy Attila

Név: 
Kőszeghy Attila
Beosztás: 
főiskolai docens
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 553
Telefon mellék: 
18553
E-mail: 
koszeghy.attila@drhe.hu
Szoba: 

238

Intézet: 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Tanszék: 
Idegennyelvi Tanszék
Oktatott tárgyak: 
 • Angol nyelvi kurzusok (nem angol műveltségi területi hallgatóknak, 1990-től)
 • Brit és amerikai irodalmi kurzusok (angol műveltségi terülyti hallgatóknak, 1990-től)
 • Brit és amerikai civilizációs kurzusok (angol műveltségi területi hallgatóknak, 1990-től)
 • Kommunikációs angol nyelvi kurzusok (kommunikációs hallgatóknak, 2003-tól)
Önéletrajz: 

Történelem—angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, KLTE, 1981
Filozófia szakos középiskolai tanár, KLTE, 1984
 

Modern filológiai (amerikai irodalom és kultúra) PhD kurzus, abszolutórium, KLTE, 1996  
2007 óta az iskolai zaklatás jelenségének kutatásával foglalkozom. Ezen a területen az eltelt időben évenként legalább két országos konferencián tartottam előadást magyarul vagy angol nyelven, de megjelent dolgozatom nemzetközi angol nyelvű folyóiratban is. Ebben a tárgykörben készülök PhD dolgozatom megvédésére is.

 • 1991 — "US Studies", 4 hetes ösztöndíj az Egyesült Államokban;
 • 1999 — 2000 — közös nyári kurzusok szervezése az észak karolinai egyetem (USA) UNCC (University of North Carolina Charlotte) és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola oktatóival és hallgatóival;
 • 2001 — Erasmus vendégoktató a dániai Jelling tanárképző főiskolán;
 • 2001 — közös internet kurzus a New Jersey Rutgers University oktatójával magyar (KFRTKF) hallgatók és amerikai (Rutgers University) hallgatók számára;
 • 2003 — "Sudents with Special Needs" —4 hetes ösztöndíj az Egyesült Államokban;
 • 2006 — Erasmus vendégoktató a dániai Jelling tanárképző főiskolán;
 • 2007 — Erasmus vendégoktató a fmnországi Joensu egyetemén;
 • 2007 — a KFRTKF csatlakozása a Kastalia Network-höz (15 európai, tanárképzéssel foglalkozó egyetem és főiskola hálózata)
 • 2008 — Kastalia koordinátor és vendégoktató a belgiumi Leuven egyetemén;
 • 2008 — Erasmus vendégoktató az írországi Dublin St Nicholas Montessori főiskolán;
 • 2009 — Erasmus vendégoktató a hollandiai Rotterdam Hogheschool-Universiteit Rotterdam tanárképző főiskoláján;
 • 2009 — Erasmus vendégoktató az írországi Dublin St Nicholas Montessori főiskolán;
 • 2010— Kastalia koordinátor és vendégoktató a németországi Hildesheim egyetemén;
 • 2011 — Kastalia koordinátor és vendégoktató a törökországi Izmir egyetemén;
 • 2011 — Kastalia Network Intensive Programme, előkészítő látogatás a belgiumi Brüsszel Hoheschool-Universiteit Brussels (HUB) egyetemén.  
Legfontosabb publikációk: 
 1. Kőszeghy, Attila: School Bullying: the problems of internalizing consequences for participants in the literature of the USA. Practice and Theory in Systems of Education. Pedagogical Journal of Association of Educational Sciences, 2010. (volume 5), number 3, 257-262. p.
 2. Buda, M. — Kőszeghy, A. — Szirmai, E.: Iskolai zaklatás — az ismeretlen ismerős. Educatio, 2008. (17. évf.) 3. sz., 373-387. p.
 3. Kőszeghy Attila: Amerikai bal-jobb, beszélgetés Richard Rortyval az amerikai baloldaliságról. Debreceni Disputa, 2007. (5. évf.) 5. sz., 40-43. p
 4. Kőszeghy, Attila: "New-Dirty-Postliterate-Pop-Low-Cal-K-Mart"  — On American Minimalist Fiction in the 1970s and 1980s. Eger Journal of American Studies, 1996. (vol. 3.)