Kathyné Mogyoróssy Anita

Kathyné Mogyoróssy Anita képe
Név: 
Kathyné Mogyoróssy Anita
Beosztás: 
tanársegéd
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 534
Telefon mellék: 
18534
E-mail: 
kathyne.anita@drhe.hu
Szoba: 

Tanszéki szoba: 233

Intézet: 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Tanszék: 
Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Pszichológiai tudományok
Oktatott tárgyak: 
 • Bevezetés a pszichológiába
 • Fejlődés- és pedagógiai pszichológia
 • Szociálpszichológia
 • Differenciált fejlesztés
 • Személyiségfejlődési zavarok
 • Csoportttréning I. - II.
 • Gyakorlati képzés egyéni gyakorlat 2
 • Pszichológiai alapismeretek
 • Személyközi kommunikáció
 • Kommunikációs tréning
 • Segítő kommunikáció
 • Segítő kapcsolati tréning
 • Nem-formális tanulás
 • Az anya-gyerek kapcsolat kezdetei
 • Pedagógus-szülő kapcsolat
Fogadóórák időpontja: 
 • csütörtök: 8:55 - 9:40
 • péntek: 11:50 - 12:35
Intézményi tisztségek, megbízatások: 
 • Diákjóléti Bizottság tagja
 • Fogyatékossággal élő hallgatók koordinátora
Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 
 • Debrecen-Józsai Református Egyházközség: presbiter, ifjúsági csoport vezetője
 • Magyar Pszichológiai Társaság tagja
 • Magyar Családterápiás Egyesület tagja

 

Önéletrajz: 
 • 1983 - 1987: Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen
 • 1992 – 1998: Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma Debreceni Egyetem), Pszichológia szak – Pszichológia szakos tanár szak
 • 1998-1999: óraadó, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KFRTKF)
 • 1998-2000: Családterápiás képzés – Magyar Családterápiás Egyesület
 • 1999 - 2008 : főiskolai tanársegéd, KFRTKF
 • 2004-től: iskolapszichológus a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában
 • 2007- 2010: Debreceni Egyetem Humán Doktori  Iskola, Pszichológia alprogram
 • 2007: „Nem-formális tanulás az ifjúsági munkában” című 30 órás képzés - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
 • 2008 - 2011: főiskolai adjunktus, KFRTKF
 • 2011: “Részvétel” című 30 órás képzés - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
 • 2011: “Képzők képzése – Mentorképzés” című 30 órás képzés - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
 • 2011-től: adjunktus, DRHE
Legfontosabb publikációk: 

Jegyzetek, oktatási segédanyagok:

 • Pinczésné Palásthy Ildikó, Pauwlik Zsuzsa, Kathyné Mogyoróssy Anita: Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok. RE-PE-T-HA-könyvek. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-473-505-2 ISSN 2063-1952
 • Pinczésné Palásthy Ildikó, Kathyné Mogyoróssy Anita: A nevelés szociálpszichológiája. RE-PE-T-HA-könyvek. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011.ISBN 978-963-473-479-6 ISSN 2063-1952
 • Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, Girasek János, Kathyné Mogyoróssy Anita (szerk.): A differenciált fejlesztést segítő vizsgálati módszerek. KFRTKF, Debrecen, 2000.
 • Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, Girasek János, Kathyné Mogyoróssy Anita (szerk.): Általános lélektan (szöveggyűjtemény). KFRTKF, Debrecen, 2001.
 • Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, Girasek János, Kathyné Mogyoróssy Anita (szerk.): Szemelvények a differenciált fejlesztés témaköréből (Szöveggyűjtemény). KFRTKF, Debrecen, 2004.

Tanulmányok:

 • Kathyné Mogyoróssy Anita: Szülők és pedagógusok együttműködését befolyásoló tényezők vizsgálata felekezeti és nem felekezeti intézményekben. Ezek összefüggései az iskolás gyermekek lelki egészségével. In: Vass Zoltán - Tekler Vilmos (Szerk.): I. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Konferencia, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Budapest, 2010. (76-83.)
 • Kathyné Mogyoróssy Anita: Társastánc, vagy ingovány? A pedagógus-szülő kapcsolat mint a pedagógiai eredményesség egyik záloga. In: Tóth Sándor Attila (szerk.): VIII. nemzetközi tudományos tantárgy-pedagógiai konferencia, Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, 2010. (500-509.)
 • Kathyné Mogyoróssy Anita: Pozitív pszichológiai szemléletű felkészítés a hatékony pedagógus – szülő kapcsolattartásra. In: Ladisdlav Baráth, Ildiko Viczayová (szerk.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért neveléstudományi szekció, Nyitrai Konstantin Egyetem, Nitra, 2010. (107-115.)
 • Kathyné Mogyoróssy Anita: Lelki egészség és vallásosság a felsőoktatásban.  In: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (Szerk.): A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője, KFRTKF, Debrecen, 2011. (64-69.)
 • Kathyné Mogyoróssy Anita: Tanulási stílus, stratégia, módszerek és motiváció. Magiszter – pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata, 2013-Nyár, 53-62.
Publikációs lista: