Dr. Vitéz Ferenc

Dr. Vitéz Ferenc képe
Név: 
Dr. Vitéz Ferenc
Beosztás: 
főiskolai docens
Tudományos fokozat: 
Phd
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 525
Telefon mellék: 
18525
E-mail: 
vitez.ferenc@drhe.hu
Szoba: 

208.

Intézet: 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Tanszék: 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Irodalom- és kultúra tudományok
Oktatott tárgyak: 

Retorika

Beszédművelés

Szociokulturális animáció

Vizuális retorika és kommunikáció 

Médiaetika

Médiaelemzés

Sajtótörténet, publicisztika, kommunikáció- és médiatörténet

Kreatív írás

Kiadványkészítés, laptördelés, szerkesztés

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Tanszékvezető (Kommunikáció- és Médiatudományi tanszék)

Szakfelelős (Kommunikáció- és médiatudomány BA)

Szakirányfelelős (Írott és elektronikus sajtó) 

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

Tagságok:

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete - tagság

Református Doktorok Kollégiuma – tagság

Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány kuratóriuma – tagság

Magyar Szemiotikai Társaság – tagság

Protestáns Újságírók Szövetsége

Önéletrajz: 

· 2002-től főiskolai docens

Debrecen, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola; jogutód: Debreceni Református Hittudományi Egyetem

· Tudományos fokozat:

2002-ben: PhD. (summa cum laude, néprajz és kulturális antropológia tudományok), Debreceni Egyetem Történelem – Néprajz Doktori Iskola; a PhD-értekezés címe: Folklór-motívumok a magyarországi naiv festészetben.

· 2009-2010: a Nagyítás című országos kulturális–társadalmi hetilap szerkesztő munkatársa, a Képzőművészet rovat vezetője

· 2007-ben: felkérték Újszentmargita község monográfiájának (Szent Margitok öröksége) megírására.

· 2006-ban a Mediárium című kommunikáció-, egyház és társadalomtudományi folyóirat alapítója,

2006–2008 között a folyóirat felelős szerkesztője, 2008-tól a folyóirat képzőművészeti szerkesztője, 2011-től a folyóirat felelős szerkesztője 

· 2006-ban megalapította a Néző · Pont című irodalmi, kulturális és művészeti szerzői folyóiratot, annak írója, szerkesztője, tördelője és kiadója,

– a folyóiratban – külön nem részletezve – a szépirodalmi munkákon kívül több mint 250 nagyobb tudományos közlemény jelent meg (tanulmány és esszé, cikk, kritika és recenzió),

– a folyóirat kiadásában több kötet jelent meg:

1. A táncosnő halála (2008, regény Medgyessy Ferenc szobrászművészről);

2. Az érzéki vonal – Józsa János képzőművész grafikai munkássága (2008 – monográfia);

3. Látvány és látomás – Az Égerházi Imre Emlékház és a Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon (2008 – monografikus kiállítás-vezető);

4. Beszédgyakorlatok (2009 – veresek);

5. Báránykönnyek (2009 – regény);

6. Egy humanista értékrend nyomában – Néhány új szempont Radnóti Miklós publicisztikájának értelmezéséhez (2009 – monográfia);

7. Lábjegyzetek - 142 kis vers Burai István grafikáival (2013 - verseskötet);

8. ahol (2013 -  verseskötet)

· 2005–ben szerkesztője és szövegdramaturgja volt a Debreceni Hajdú Táncegyüttes felnőtt csoportja sárospataki minősítő műsorának – az együttes ezzel a műsorral nyerte el a végleges Kiváló minősítést.

· 2001-ben (és a 2002-es átdolgozásban) szerkesztő-rendezője volt a debreceni Hajdú Táncegyüttes egész estét műsorának („Égig érő bánat ellen” – Debrecen, 2001. május, 2002. március, Csokonai Színház)   

· 2000-től (a 2010-es megszűnésig) a Debrecen hetilap képzőművészeti és helytörténeti külső munkatársa

· 1991–2001 között a Műértő (művészeti és műkereskedelmi) folyóirat munkatársa

· 1996–2002 között a KFRTKF óraadója

· 1991–2013 között a Néző · Pont (2006-tól) 55 kötete mellett összesen 42 tudományos szakkönyve, tanulmány- és esszékötete, képzőművészeti monográfiája, főiskolai tankönyve és jegyzete, regénye és verseskötete jelent meg.

· Végzettség:

Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar – francia szak, XX. századi irodalom speciális képzés, 1989.

· Nyelvismeret:

francia (felsőfok, államvizsga);

olasz (középfokú kommunikációs és fordítási készség);

latin (alapfok, egyetemi vizsga)

angol (alapfokú olvasási készség);

Legfontosabb publikációk: 

Lektorált szakkönyv

1996 (társszerzőként VARGA Gyulával): A hajdú-bihari kézművesség képeskönyve. Csokonai, Debrecen, 1996, – Huszonkét kézműves műhely és mester bemutatása, 55-100.

2003: Jászok, kunok, cívisek között. Selmeczi László 60 éves. Ethnica, Debrecen, 132 o. (Benne: Selmeczi László: A jászkürt, 35–68., Utószó: Madaras László: Selmeczi László, a régész, 110–117.) ISBN 963-472-703-4

2003: A böszörményi tanyavilág képes naptára – Uzonyi Imre népéleti festményei. Ethnica, Debrecen, 96 o. ISBN 963-472-7840

2004: Faggyas István munkássága. Ethnica, Debrecen, 2 ív + 20 lap illusztráció. ISBN 963 472-819-7

2004: Holló László grafikái (Függelék: Ujváry Zoltán kortárs képzőművészeti adománya). Gömöri Múzeum, Putnok, 86 o. ISBN 963-9271-41-1

2006: É. Kovács László festőművész és honismereti kutató munkássága. Ethnica, Debrecen, 102 o. ISBN 963-472-969-x

2006: Kortárs művészek a Szatmári Múzeumban. Művészek – Kutatók – Gyűjtemények 1. Mátészalka, Szatmári Múzeum, 48 o. ISSN 1788-392x

2007: A mecénás professor emeritus. Ujváry Zoltán 75 éves. Debrecen. Ethnica Kiadás, 96 o. ISBN 978-963-473-014-9

2007: Holló László 120 aktgrafikája. Debrecen, Ethnica Kiadás, 176 o. ISBN 963-472-984-3

2009: Egy humanista értékrend nyomában. Néhány új szempont Radnóti Miklós publicisztikájának értelmezéséhez. Néző ● Pont különkiadás, Debrecen, 80 o. ISSN 1788-8034

2011: Protestáns könyvjegyek. Kálvin és a kálvinizmus hatása az exlibriseken¸avagy a református művészetfelfogás sajátos (le)nyomatai. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 128 o. ISBN 978-963-88488-5-7

2012: Holló László művészete: élet és mű az életmű-képek tükrében. Ethnica, Debrecen, 228 o. ISBN 978-963-473-551-9

 

Főiskolai tankönyv/jegyzet

2000: Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. B/5, 189 o.

2003: Szépírók és publicisták. Tíz portré a magyar publicisztika nagyjairól. Debrecen, KFRTKF, B/5, 228 o.

2003: A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. B/5, 181 o.

2004: Az igazság szeretete. Móra Ferenc publicisztikája. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. 211 o.

2005: A dolgok képe mögött. Esztétikai feljegyzések. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. A/5, 244 o.

2006: „Az ország gazdája” – Móricz Zsigmond, az újságíró. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. A/5, 227 o.

2007: A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. (Átdolgozott, második kiadás) Debrecen, KFRTF. A/5., 164 o.

2011: A tükör hatalma 1-2. Esztétikai, vizuális és szakrális kommunikáció. Debrecen, KFRTKF. A/5. 360 o.

Publikációs lista: