Dr. Németh Áron

Dr. Németh Áron képe
Név: 
Dr. Németh Áron
Beosztás: 
adjunktus
Tudományos fokozat: 
PhD
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 530
Telefon mellék: 
18530
E-mail: 
nemeth.aron@drhe.hu
Saját weblap: 
nemetharon
Szoba: 

A/206. szoba (Ószövetségi Tanszék)

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Ószövetségi Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
HITTUDOMÁNYOK
Oktatott tárgyak: 
 • Kötelező tárgyak: A001 Exegetikai alapdolgozat, A002/A003 Szakdolgozat 1-2, B010 Héber nyelv 1, B011 Héber nyelv 2, B012 Héber nyelv 3; B040 Exegetikai módszertan; B047 Bibliai szövegértelmezés, R029 A teológiai kutatás módszertana
 • Választható tárgyak: B156 A király-zsoltárok magyarázata, B266 Magyar zsoltárfordítók és zsoltárkutatók,  B274 Teológiák a Zsoltárok könyvében, B278 Héber mondattan, B285 Bibliatudomány és világháló, B286 Ószövetségi antropológia, B289 Ószövetség és reformáció, B290 Ószövetség a szószéken, EIKM 1-4 Intézményi közösségi munka, ETDK1-3 Tudományos diákköri konzultáció, VHBSZ1 Bibliai szimbólumok
Fogadóórák időpontja: 

Fogadóóra (2017/2018 őszi szemeszter):

hétfő 10:00-10:45

szerda: 13:40-14.35

vagy e-mailben egyeztetett időpontban

Intézményi tisztségek, megbízatások: 
 • 2011-2015 DRHE Tudományos Diákköri Tanács, tag
 • 2012-2015 diákmissziót koordináló tanár
 • 2014-2017 DRHE Informatikai Bizottság, tag
 • 2015 - DRHE Tudományos Diákköri Tanács, elnök
 • 2015- DRHE Szenátus, tag
 • 2016- évfolyamfelelős
 • 2017- DRHE Könyvtárbizottság, tag
Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 
 • Society of Biblical Literature (SBL), tag
 • Közösség református magazin, szerkesztőbizottsági tag
 • MRE Doktorok Kollégiuma, rendes tag
 • Magyar Hebraisztikai Társaság, tag
 • TehetségBarátok Köre, tag
 • Igazság és Élet, szerkesztőségi munkatárs
 • Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, szerkesztőbizottsági tag
Önéletrajz: 
 • 1990–1998: Általános iskolai tanulmányok: Kodály Zoltán Ének-zene Tagozatos Általános Iskola (Tatabánya); Szent Korona Általános Iskola (Budapest)
 • 1998–2003: Gimnáziumi tanulmányok a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában
  • 2000/2001: Ösztöndíjas gimnáziumi tanulmányok Svájcban (Evangelische Mittelschule Schiers)
 • 2003–2009: Teológiai tanulmányok a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen
  • 2006. tavaszi félév: Teológiai tanulmányok Bécsben a Protestáns Teológiai Fakultáson (Universität Wien, Evangelisch-Theologische Fakultät)
  • 2007: „Biblia díj” a biblikus tudományok terén nyújtott teljesítményért
  • 2007/2008: Köztársasági ösztöndíj
 • 2008: I. lelkészképesítő vizsga
 • 2009: II. lelkészképesítő vizsga; lelkésszé szentelés
 • 2008–2010: Segédlelkészi majd beosztott lelkészi szolgálat a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközségben
 • 2009–2012: PhD tanulmányok a DRHE Doktori Iskolájának nappali tagozatán (Témavezető: Dr. Kustár Zoltán)
 • 2011–2015: Tanársegéd (DRHE Ószövetségi Tanszék)
  • 2012. június 24­­­–július 31.: Rövid tanulmányút a lipcsei és hallei egyetemeken (DAAD Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler), fogadó professzor: Ernst-Joachim Waschke
  • 2015. május 12.: PhD fokozat odaítélése (Értekezés címe: Királyok zsoltára, zsoltárok királya. A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében. Témavezető: Dr. Kustár Zoltán)
 • 2015–: Adjunktus (DRHE Ószövetségi Tanszék)
Legfontosabb publikációk: 

Könyvfejezetek:

 • Eszkatológiai „újrahasznosítás”: Zsolt 72 – Ézs 60 – SalZsolt 17 – Jel 21, in: Peres, I. – Németh, Á (szerk.): Az ókori keresztyén világ (III). Az ókori egyház eszkatológiai vetületei (Patmosz Könyvtár 4), Debrecen, DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 2016, 21–34.
 • „Szól immár itt Dávid…magyarul”: Megjegyzések Bencédi Székely István zsoltárfordításához, in: Baráth, B. L. (szerk.): Hittel és humorral: Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta 8), Debrecen, DRHE, 2015, 23–38.

Tanulmányok:

 • JHVH, Izráel és a népek Kórah fiainak Sion-énekeiben. Az ószövetségi univerzalizmus formálódása a 46., 48. és 87. zsoltárokban, in: Collegium Doctorum 12/1 (2016), 11–28.
 • „Adj napokat a király napjaihoz!” Imádság a király életéért az Ószövetségben és az ókori Közel-Keleten, in: Collegium Doctorum 10 (2014), 47–61.
 • „Támaszd nekik királyul Dávid Fiát…” A Zsolt 72 recepciója a Salamon Zsoltárai 17-ben, in: Studia Theologica Debrecinensis 5 (2012/1–2), 35–49. (letölthető: http://epa.oszk.hu/02500/02519/00005/pdf/EPA02519_studia_theologica_debr...)
 • Hapax legomenonok a 72. zsoltárban. Ókori, középkori és újkori értelmezési kísérletek, in: Református Szemle 105 (2012/2), 121–147. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://konyvtar.proteo.hu/si...

Könyvismertetések:

 • Recenzió: Manfred Oeming – Jachim Vette: Das Buch der Psalmen. Psalm 90–151 (NSK.AT 13/3), in: Theologiai Szemle 60/1 (2017), 48–50.
 • Review: Ruiz, Eleuterio: Das Land ist für die Armen da: Psalm 37 und seine immer aktuelle Bedeutung (Stuttgarter Bibelstudien 232), Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 2015, in: Review of Biblical Literature (2016/9), https://www.bookreviews.org/pdf/10485_11647.pdf
 • Recenzió: Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, Budapest, 2010, in: Studia Theologica Debrecinensis 4 (2011/2), 108–110. = Theologiai Szemle 55 (2012/2), 127–128. http://www.kalvinkiado.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3...