Dr. Kustár Zoltán

Dr. Kustár Zoltán képe
Név: 
Dr. Kustár Zoltán
Beosztás: 
rektor, tanszékvezető egyetemi tanár
Tudományos fokozat: 
PhD. dr. habil.
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 575
+36 52 518 550
Telefon mellék: 
18575
18550
E-mail: 
kustar.zoltan@drhe.hu
Szoba: 

234 (Ószövetségi Tanszék)

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Ószövetségi Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok
Oktatott tárgyak: 
 • bibliai héber nyelv
 • exegetikai módszertan
 • ószövetségi írásmagyarázat
 • bevezetés az Ószövetségbe
Fogadóórák időpontja: 

Szerda: 8:55-10:00

Helyszín: Tanszéki szoba (234-as szoba)

Intézményi tisztségek, megbízatások: 
 • általános rektorhelyettes
 • a Könyvtárbizottság elnöke
 • a Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság Elnöke
 • a Gazdasági Bizottság tagja
 • a Doktori Tanács és a Habilitációs Tanács tagja
 • a Doktori Iskola törzstagja
 • a DRHE évkönyvének felelős szerkesztője
 • a Studia és az Acta intézményi kiadványok szerkesztőbizottságának tagja
Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 
 • a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága Ószövetségi Szekciójának elnöke
 • a Süd-Ost-Mittel-Europäischer Fakultätentag Szervezőbizottságának tagja
 • a Gesellschaft für Evangelische Theologie tagja
 • a Magyar Hebraisztikai Társaság tagja
 • a Debreceni Akadémiai Bizottság Vallástudományi Szekciójának tagja
 • a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja
 • az MRE Zsinatának tagja
 • az MRE Zsinati Bíróságának tagja
 • az MRE Teológiai Bizottságának tagja
 • az MRE Oktatásügyi Bizottság - Felsőoktatási Tanácsasó Testület elnöke
 • a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori iskolájának külső tagja
Önéletrajz: 
 • 1988–1993: Teológiai tanulmányok a Debreceni Református Teológiai Akadémián (ma: Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
 • 1991–1992: Teológiai tanulmányok a Bázeli Egyetem teológiai fakultásán a Svájci Evangélikus Egyház Segélyszervezetének (HEKS) ösztöndíjával
 • 1993–1996: Teológiai tanulmányok Németországban a Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg teológiai fakultásán (Halle a. S.) a Német Evangélikus Egyház (EKD) ösztöndíjával. Egyéni kutatómunka a doktori dolgozat témájában az ószövetségi exegézis területén, témavezető dr. Ernst-Joachim Waschke professzor
 • 1996: Tanársegédi kinevezés a DRHE Ószövetségi Tanszékére
 • 1997: A doktori dolgozat megvédése a Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg teológiai fakultásán
 • 2000.08.10. – 10.15.: Közel-keleti tanulmányút (Szíria, Jordánia, Izrael) a Das Deutsche Evangelische Institut für Altertumwissenschaft des Heiligen Landes ösztöndíjával és szervezésében
 • 2000–2003: A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási ösztöndíja, az év végi szakmai beszámolók és a záró szakmai beszámoló értékelése: kiváló.
 • 2001: Tanszékvezetői kinevezés a DRHE Ószövetségi Tanszékére
 • 2003-2005: a DRHE oktatási rektorhelyettese
 • 2007: Habilitáció az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
 • 2009: egyetemi tanári kinevezés a MAB ajánlásával
 • 2009-2014: az új protestáns bibliafordítás (1975) második revíziójában az ószövetségi munkacsoport vezetője
 • 2011-től: a DRHE általános rektorhelyettese
Legfontosabb publikációk: 

Könyvek, könyvfejezetek:

 • Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2010, ISBN: 978-963-558-140-5, B5, 460 oldal, 460 p.
 • Kustár Zoltán: „Durch seine Wunden sind wir geheilt.” Eine Untersuchung zur Metaphorik von Israels Krankheit und Heilung im Jesajabuch (BWANT 154), Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2002, ISBN: 3-17-016973-4, 259 p.
 • Kustár Zoltán: A Krónikák könyve. A mű előállása, tanítása, szövegállományának és kanonikus forrásainak szinopszisa (DÓTTF 2), Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2002, ISBN: 963-9322-10-5, 159 p.
 • Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. Kézikönyv a Biblia Hebraica Stuttgartensiához, Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2000, ISBN: 963-8429-28-3, 187 p.
 • Kustár Zoltán: Nazir traktátus. A názírokról, in: Görgey Etelka (szerk.): Törpék az óriások vállán. Válogatott Misna-traktátusok. Sárospatak: Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2010, ISBN: 978-963-880-909-4, pp. 173-221.
 • Kustár Zoltán: „Ein Bethaus – für alle Völker?“ Tempel, Völker und das prophetische Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch, in: Xeravits, G. G. – Dušek (eds.): The Stranger in Ancient and mediaeval Jewish Tradition. Papers Read at the First Meeting of the JBSCE, Piliscsaba, 2009. (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 4) Göttingen: de Gruyter, 2009, ISBN: 978-3-11-022203-6., pp. 118-138.
 • Kustár Zoltán: Próféták, költők, redaktorok: Ámósz idegen népek elleni próféciájának hagyományozás-története (Ám 1,3–2,16*), in: Kustár Zoltán (szerk.), „Mint folyóvíz mellé ültetett fa...” Emlékkötet Dr. Módis László professzor ... tiszteletére, Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2003, ISBN: 963-8429-40-2, pp. 63-85.
  Teljes dokumentum

Tanulmányok:

 • Kustár Zoltán: Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és annak ószövetségi vonatkozásai, Theologiai Szemle 54 (2011/3), pp. 138-147.
 • Kustár Zoltán: A zarándokünnepek reformja Jósiás korában. A Deut 16,1–17 magyarázata, Studia Biblica Athanasiana 10 (2008), pp. 63-96.
  Teljes dokumentum
 • Kustár Zoltán: Hibátlan-e a Biblia szövege? Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez, Debreceni Szemle 16 (2008/3), pp. 320-334.
  Teljes dokumentum
Publikációs lista: