Dr. Kovács Ábrahám

Név: 
Dr. Kovács Ábrahám
Beosztás: 
egyetemi docens
Tudományos fokozat: 
Ph.D., Dr. Habil.
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 573
Telefon mellék: 
18573
E-mail: 
kovacs.abraham@drhe.hu
Saját weblap: 
http://silver.drk.hu/dogma/
Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Dogmatikai Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok
Oktatott tárgyak: 

Teológiai Enciklopédia, Hitvallásismeret 1, Hitvallásismeret 2, Korai dogmatörténet, Keresztyén hitünk alapjai, A református teológia alapjai, Filozófiatörténet

Eszkatológia, Krisztológia, Teológia religionum a dogmatörténetben, Vallásközi párbeszéd, Kálvin Institutio, Kortárs dogmatika, Magyar református teológusok vallásértelmezései, Skót református teológia

Fogadóórák időpontja: 

2012-2013 II. félév, időpont: kedd: 13-14, hely: 130 szoba, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Évfolyamfelelős

2011. szept. 1.-2017 szept.

Könyvtárbizottság

2011. szept. 1. -

Tanulmányi és Művészeti Bizottság

2012. szept. 1. -

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

Tagság (itthon)

1. Magyarországi Vallástudományi Társaság, főtitkár (MTA NKI)

2. Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag

3. DAB, hit- és vallástudományi munkabizottság, titkár

4. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont,

    Debreceni Református Hittudományi Egyetem

5. Közép-kelet Európai Reformáció és Protestantizmus Kutató Intézet,

    Debreceni Református Hittudományi Egyetem

6. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, köztestületi tag

7. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, Vallástudományi Szekció, elnök

8. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, rendszeres teológiai és egyháztörténeti

    szekciók tag

9. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Vallásközi Dialógus Bizottság, tag

 

Tagság (külföld)

1. North American Paul Tillich Society, USA, tag

2. European Society for the Study of Science and Theology (EASSTh), tag

3. Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS),

    titkár

4. Ecclesiastical History Society (EHS), Nagy Britannia, tag

5. Scottish Church History Society (SCHS), Skócia, tag

6. British Association for the Study of Religion (BASR), tag

7. American Academy of Religion (AAR), USA, tag

8. ISORECEA, tag

Önéletrajz: 

Név:     Dr. Kovács Ábrahám

Elérhetőségek  -  email: abraham [dot] kovacsptsem [dot] edu, telefon: 52/414-744 m. 11962

Végzettség-diplomák: Elnyert képesítések időrendben

történelem tanár (M.A.), KLTE, Debrecen                           1997

teológus-lelkész (M.Div.), DRTA, Debrecen                        1997

vallástörténet (Th.M. Princeton, USA)                                  1998

Tudományos fokozatok

Kovács Ábrahám a Ph.D. doktori fokozatot summa cum laude minősítéssel 2003-ban szerezte meg teológiából az Edinburghi Egyetemen, Skóciában. Ezután 2011-ben a Dr. habil és az egyetemi magántanári címet is megszerezte a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen rendszeres teológiából.

Elismerések és ösztöndíjak

2008-2011          Bolyai János ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

2012                     MTA, Bolyai ösztöndíj, kiemelkedő minősítés

2010                     Royal Society of Edinburgh, Edinburgh, Scotland

2008                     Fulbright Scholarship, Princeton, USA

Előadások külföldön:

2012 Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet, Románia, Erdély, vendégoktató

2011 Vienna University, Austria, vendégoktató

2010 University of Edinburgh, vendégelőadó

2010 Yale-Edinburgh konferencia, Edinburgh, Skócia, előadás

2009 Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár vendégoktató

2008 Yale University, USA, vendégelőadó

2008 Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin USA, vendégelőadó

2008 Vienna University, Austria, vendégoktató

2007 Osijek-Eszék, Evangelical Theological Seminary, Horvátország, vendégoktató

2005 Edinburgh University, Skócia, vendégelőadó

2003 AAR, Atlanta, USA

2003 EASR, Bergen, Norvégia

2002 EASR, Párizs, Franciaország

2001 EASR, Cambridge, Egyesült Királyság

1999 Wroclaw, Lengyelország

 

Kutatás, tevékenységi kör

Történészként foglalkozott a magyar protestáns 19. századi egyház- és teológiatörténettel, amelyből alapkutatások után könyvet írt (L’harmattan könyvek). A zsidó keresztyén polémia, a protestáns hitvallások és a skót és magyar, valamint angolszász (angol és amerikai) és magyar teológia-, társadalom- és szellemtörténetnek meghatározó kutatója (könyv Peter Lang kiadónál). Jelenleg, többek közt az összehasonlító vallásteológiák szakterületét kutatja, amelynek 1997-től legelső kutatói közé sorolható (könyv Continuum).

Kiemelten foglalkozik a keresztyén teológián belül a hagyományos és liberális vallástudományi teológia kapcsolatával, a teológia és a világvallások teológiájának kapcsolatával. Fő érdeklődési körei közé tartozik a krisztológia és eszkatológia. Számos munkát írt a zsidómisszió, a millennializmus és az eszkatológia témaköreiben. A teológiai tudományokban a történészi végzettségét és vallástörténeti szakmai ismereteit kiválóan kamatoztatta ösztöndíjas kutatásai révén.

Kigondolója és elindítója a Vallástudományi Könyvtár sorozatnak, amelyet Magyar Vallástudományi Társaság és a L’Harmattan Kiadó 2010-től jelentet meg. Ez a sorozat komoly szakmai munka után 2011-re már 5 könyvet jelentetett meg. A Hatvani István Teológiai Kutatóközpont sorozatainak (Tudomány és Teológia, Kálvinizmus és teológia) szerkesztésében részt vesz.

 

Legfontosabb publikációk: 

2011

Kovács Ábrahám: Hitvédelem és egyháziasság. A debreceni református ortodoxia vitája a liberális teológiával, Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2010, pp. 1-230
dokumentum típusa: Könyv/Monográfia
független idéző közlemények száma: 4
nyelv: magyar
Teljes dokumentum2011

Kovács Ábrahám: 9. „Megkérdőjelezett krisztológia? A feltámadás vita a magyar református teológiában a XIX században” in Kezdetben volt az Ige szerk. Peres Imre Acta theologica Debrecinensis 1., (Debrecen: DRHE: 2011), pp. 365-371
dokumentum típusa: Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben
független idéző közlemények száma: 2
nyelv: magyar2010

Kovács Ábrahám: 16. „A liberális teológia és a vallástudomány: Kovács Ödön vallásbölcsészet kézikönyve” in Tanulmányok a magyar vallástudomány történetéről szerk. Hoppál Mihály és Kovács Ábrahám 2. kiad., (Budapest, L’Harmattan, 2010), pp. 106-130., pp. 106-130
dokumentum típusa: Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben
független idéző közlemények száma: 4
nyelv: magyar
Teljes dokumentum2009

Kovács Ábrahám: Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe, (Budapest: Larmattan, 2009), pp. 1-264
dokumentum típusa: Könyv/Szakkönyv
nyelv: angol2009

Kovács Ábrahám: ‘The Challenge of post Christendom Era: the Relation of Christian Theology to World Religions’ in World Christianity in Local Context: Essays in Memory of David A. Kerr, ed. by Stephen R. GOODWIN, vols. 2, (London-New York: Continuum, 2009), I., pp. 3-23
dokumentum típusa: Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben
független idéző közlemények száma: 2
nyelv: angol2009

Kovács Ábrahám: „Protestáns biblia- és iratterjesztés kezdetei, a zsidóság és a Habsburg udvar Magyarországon: 1811-1851”, I., LXI évf. 2. szám. Református Egyház,, pp. 34-41
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Tanulmány
független idéző közlemények száma: 5
nyelv: magyar2007

Kovács Ábrahám: „Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak teológiai fogadtatása” in, Theológiai Szemle, 2007. L. évf. 3. szám, pp. 151-155
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Tanulmány
független idéző közlemények száma: 3
nyelv: magyar2007

Kovács Ábrahám: „Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, áttérés vagy kitérés? Egy liberális protestáns zsidó életútjának kezdete”, Confessio 31. évf. 3. szám, pp. 109-125
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Tanulmány
független idéző közlemények száma: 8
nyelv: magyar
Teljes dokumentum2006

Kovács Ábrahám: History of the Free Church of Scotland's mission to the Jews and its impact on the Reformed Church of Hungary, (Wien-Oxford-Frankfurt am Main: Peter Lang), pp. 1-435
dokumentum típusa: Könyv/Monográfia
nyelv: angol2006

Kovács Ábrahám: „Mária Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász és német eszmék terjesztése Magyarországon”,, Századok 2006. 140. évf. 5. szám., pp. 1531-1550
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Tanulmány
független idéző közlemények száma: 6
nyelv: magyar