Dr. Kmeczkó Szilárd

Dr. Kmeczkó Szilárd képe
Név: 
Dr. Kmeczkó Szilárd
Beosztás: 
docens
Tudományos fokozat: 
PhD
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 514
Telefon mellék: 
18514
E-mail: 
kmeczko.szilard@drhe.hu
Szoba: 

16

Intézet: 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Tanszék: 
Természettudományi Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Média-és kommunikációs tudományok
Oktatott tárgyak: 

kommunikációelmélet

meggyőző kommunikáció

kommunikációs stratégiák

szervezetek belső kommunikációja

integrált média

filozófiatörténet

fizikai és kémiai ismeretek

a tudomány történetei

technika és tantárgypedagógia

Fogadóórák időpontja: 

kedd: 10:45-11:30 és szerda: 14:30-15-15

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

DRHE Szenátusa - tag

Gazdasági Bizottság - tag

intézményi kommunikátor FSZ szak - képzésfelelős

sportkommunikátor FSZ szak - képzésfelelős

Orando et laborando - szerkesztő

Mediárium - szerkesztő

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság - vezetőségi tag

Polanyina - szerkesztő

Ethosz Tudományos Egyesület - tag

Önéletrajz: 

A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem diplomát 1992-ben kémia-fizika-számítástechnika szakon, majd néhány év múlva ugyanitt filozófiából. Mintegy másfél évtizedig oktattam a közoktatásban. Ez idő alatt (2006 januárjában) megvédtem a PhD dolgozatomat, melyben Polányi Mihály hazai recepciójának tanulságait próbáltam levonni. Ez év őszétől az egykori Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetében dolgoztam adjunktusként, majd docensként az intézményi egyesülésig.

Legfontosabb publikációk: 

A kívülkerülés útvesztői. Mediárium 7 (2013/1-2), 61-74.

Az identitás problematikája Polányi Mihály filozófiájában. In: PaedDr. Nagy Melinda, PhD (szerk.): A Selye János Egyetem 2012-es „Művelődés – identitás – egészség” Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komárom, 2012, 114−124.

Az Antikrisztus hordszéken érkezik. Megjegyzések egy tudománytörténeti vitához. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): XV. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia 2011. A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon. Tanulmányok. Győr, NyME Apáczai Csere János Kar, 2012, 21−27.

Evidencia változó megvilágításban. Polanyiana 20 (2011/1-2), 5-21.

Skizofrénia helyett harmónia. Polanyiana 18 (2009/1-2), 53-63.

Az értelmezés határmezsgyéin. Polanyiana 16 (2007/1−2), 94−107.

A reneszánsz labirintustól a barokk útvesztőig. Debreceni Disputa 5 (2007/7−8), 102−106.

Mágus-e a mérnök, tudós-e a boszorkány? Mediárium 1 (2007/3−4), 367−373.

Egy híres megfigyelő a XIX. századból: Sherlock Holmes. Mediárium 1 (2007/2), 147−158.

Polányi Mihály a zsidóság asszimilációjáról. Polanyiana 13 (2004/1–2), 207–221.

Polányi Mihály. BUKSZ 15 (2003/1), 83–86. (N. Tóth Zsuzsával közösen)

Polányi Mihály a Magyar Panteonban. Világosság 44 (2003/9–10), 155–167. (N. Tóth Zsuzsával közösen)

Az álmok köntöse. Polanyiana 7 (1998/1-2), 147-160.