Dr. Kenyhercz Róbert

Név: 
Dr. Kenyhercz Róbert
Beosztás: 
adjunktus
Tudományos fokozat: 
PhD
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 510
Telefon mellék: 
18510
E-mail: 
kenyhercz.robert@drhe.hu
Saját weblap: 
Szoba: 

228

Intézet: 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Tanszék: 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Nyelvtudományok
Oktatott tárgyak: 

Magyar nyelvtan, Általános és alkalmazott nyelvészet, Helyesírási gyakorlatok, Kommunikáció

Fogadóórák időpontja: 

2016/2017. 2. félév (szorgalmi időszak)

Hétfő 11:50–12:35
Kedd 14:35–15:20

2016/2017. 2. félév (vizsgaidőszak)

2017. máj. 15.   10:00–11:00
2017. máj. 19.   13:00–14:00   
2017. máj. 24.   12:00–13:00   
2017. máj. 26.   12:00–13:00   
2017. máj. 29.   12:00–13:00   
2017. máj. 30.   12:00–13:00   
2017. jún. 8.       12:00–13:00   
2017. jún. 9.       12:00–13:00   
2017. jún. 15.    12:00–13:00   
2017. jún. 16.    12:00–13:00   
2017. jún. 20.    10:30–11:30   
2017. jún. 21.    10:00–11:00   

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Tudományos Diákköri Tanács - tag

Legfontosabb publikációk: 

Könyvek, könyvfejezetek:

  • A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. A helynevek hangtörténeti forrásértéke. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013.

Fontosabb tanulmányok:

  • Hangváltozás, adaptáció, analógia. Magyar Nyelvjárások 45 (2007): 51–61.
  • Helynévkutatás és hangtörténet avagy a helynevek forrásértéke. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk. Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó. Budapest, 2008. 175–182.
  • Névpárok, szinonimák és fonológiai variánsok. Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 37–47.
  • A középkori oklevelek hangtörténeti forrásértékének kérdéséhez. Magyar Nyelvjárások 51 (2013): 59–72.
  • A szláv helynévformánsok kölcsönzéséről (az -óc végű helynevek a magyarban). Nyelvtudományi Közlemények 110. 205–226.
  • A középkori oklevelek átírási gyakorlatának nyelvi vonatkozásai. Helynévtörténeti Tanulmányok 12 (2016): 7–44.