Dr. Hodossi Sándor

Dr. Hodossi Sándor képe
Név: 
Dr. Hodossi Sándor
Beosztás: 
főiskolai docens
Tudományos fokozat: 
PhD
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 548
Telefon mellék: 
18548
E-mail: 
hodossi.sandor@drhe.hu
Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Gyakorlati Teológiai Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok
Oktatott tárgyak: 

Vallási szocializáció, csoportdinamika, kollégiumi nevelés és lelki gondozás, gyermekvédelem, bevezetés az irodalomtudományba, irodalomelmélet, egyház és társadalom, valláspedagógia és lélektan, beszédművelés

Fogadóórák időpontja: 

szerda 10.00

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Közművelődési és sportbizottság tagja

fegyelmi bizottság tagja

informatikai bizottság tagja

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

MRE Doktorok Kollégiuma tag (pedagógiai szekció)

presbiter Debrecen-Nagyerdei egyházközség

Református Pedagógiai Intézet szakértő

érettségi vizsgaelnök

Legfontosabb publikációk: 

       - Teaching Biblical-Dilemma-Stories 

                In a Contemporary Context (2011) In: Hanesova  (ed.):Bible and Ethics Banska Bystrica,                                               61-65.

  • Hungarian Folk High Schools of the Reformed Church  in  the Carpathian Basin (2008) Pusztai gabriella (ed) Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe  University of Debrecen  2008
  • Az egyházi szociolektus, mint lehetséges kommunikációs gát  (2006) In: Orando et Laborando Debrecen, DRHE 211-219
  • Etikai szempontok megjelenése a felnőttkatechézis mai formáiban (2007) In: Bertók Rózsa (szerk.): Professziók, etikák, relációk Pécs, Ethosz

        -   Bűn és bűnhődés Arany János balladáiban In: Várad 2004/5 75-83

  • Küzdés vagy kegyelem? (szabadon érteklmezett bibliai motívumok Madách Tragédiájában In: Confessio 2005/1 81-93
  • Református iskoladráma, mint a katechézis eszköze a 18. században In: Theológiai Szemle 2005/2 83-89

József Attila istenképének alakulása költészete tükrében In: Confessio 2005/3 44-55