Dr. Gonda László

Dr. Gonda László képe
Név: 
Dr. Gonda László
Beosztás: 
református lelkész, egyetemi docens
Tudományos fokozat: 
Ph.D.
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 513
Telefon mellék: 
18513
E-mail: 
gondal@drhe.hu
Szoba: 

II/205

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Missziói és Felekezettudományi Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
HITTUDOMÁNYOK
Oktatott tárgyak: 

Kötelező kurzusok

G030 Egyházismeret  - Bevezetés a református egyház ismeretébe
G031 Felekezetismeret 1. -  Bevezetés a keresztyén felekezetek ismeretébe
G037 Felekezetismeret 2/Ökumenika – Az ökumenikus mozgalom története és teológiája
G034 Missziológia 1. Bevezetés a missziológia teológiai tudományágba
G035 Missziológia 2. A misszió teológiája
G071 A kommunikáció elmélete és gyakorlata
M-G207 Egyházismeret (minor)
M-G201 Felekezetismeret (minor)
PTSZ002-MA Felekezetismeret és szimbolika

Időszakosan meghirdetett kurzusok, szemináriumok, 2001-

G115     A keresztyén világmisszió története
G116     Missziói apologetika     
G120     Minden misszió? - Magyar református missziológia-történet 1931-1995
G121     Isten városa? - Városi misszió az ezredfordulón
G135     Találkozások - Keresztyén hit egy pluralista világban
G164     Felekezetismeret a gyakorlatban
G169     Misszió és világvallások
G178     Missziói apologetika121
G187     Szekták  -Új vallási mozgalmak
G204     Az egyház mint diaszpóra. Elvi és gyakorlati szempontok a szórványgondozásba
G206     The Christian Message in a Non-christian World. Reading H. Kraemer Today
G210     Egyetemes missziótörténet életrajzokban        
G211     Evangélium a pluralista társadalomban - Lesslie Newbigin inkulturációs teológiája         
G215     Magyar protestáns missziótörténet
G222     Church for Others
G229     Hitvédelem-A misszió apologetikai aspektusai ma
G232     A keresztyénség Indiában
G233     Az eljövendő egyház?  - Globális tendenciák az egyetemes egyházban ma
G236     "Calvin klein?" - Kálvinista egyházak a világban ma
G237     A látható egység felé - Hit és Egyházszervezet az ökumenikus mozgalomban
G239     Az Edinburghi-i Missziói Világkonferencia 1910-2010
G240     "Foolishness to the Greeks" - Reading L. Newbigin Today
G242     Witnessing  Christ Today - Edinburgh 2010
G251     Vallás,egyház,misszió az Európai Unióban
G253     A világ világossága         
G254     Az új magyar egyházi törvény az európai és amerikai modellek tükrében
G248     Misszió az élet szolgálatában
G258     The Church Inside Out – Reading Johannes C. Hoekendijk Today
G259     Lehetséges egy másféle világ? - Misszió és társadalmi igazságosság
G119     Soos Géza (1912-1963) - egy református ember az embertelenségben

E025      "Mozgókép-mutató"-filmszeminárium (Sági Endrével)
E092      "Belső világok"-filmszeminárium
E103      Bergman Filmszeminárium (Sági Endrével)
E039      Az Isten-kérdés Ingmar Bergman filmjeiben ( Rácsok Gabriellával)
E096      Egyházi etikett és protokoll

Fogadóórák időpontja: 

Hétfő 17.00 - 18.00

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Évfolyamfelelős, 1. évfolyam 2017/2018

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

A Nemzetközi Missziológiai Társaság ( IAMS) tagja
A Közép- és Kelet-Európai Missziológiai Társaság ( CEEAMS) tagja
A Magyarországi Református Egyház – Doktorok Kollégiuma tagja
A Doktorok Kollégiuma, Missziológiai Szekció titkára
A Magyar Vallástudományi Társaság tagja
A Magyarországi Református Egyház Ökumenikus Tanácsadó Testülete tagja
A Mission Studies folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
A Közösség – Református Magazin szerkesztőbizottsági tagja

 

Önéletrajz: 

 

Született: Gyula, 1971.01.18.
Nős (1994), felesége:  Paszternák Klára, Waldorf-pedagógus, mentálhigiénés  szakember
Gyermekei: Bence László(1996), Márton József (1998), Zsófia Boglárka (2002), Janka Klára (2005)

Tanulmányok:

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 1985-1989
Debreceni Református Teológiai Akadémia 1990-1995
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken, Kampen, Hollandia, 1995-1997
Universiteit Utrecht, Hollandia (levelező doktori program, védés: 2008)

 Végzettségek, tudományos fokozatok:

református lelkészi oklevél (M.Div.) – 1996 – Debreceni Református Teológiai Akadémia
református teológus (M.Th.) – 1997- Theologische Universiteit, Kampen, Hollandia
doktori fokozat ( Ph.D.) – szakirány: hittudományok – 2008 -  Universiteit Utrecht, Hollandia

A Magyarországi Református Egyház felszentelt lelkésze (1997)

Kutatási terület: a keresztyén misszió teológiája;  nemzetközi egyházi kapcsolatok;

Nyelvismeret:

Angol, középfok C
Német, középfok C
Holland, felsőfok C
Francia: szövegolvasás
 

Munkahelyek:

Debreceni Református Kollégium Fiúinternátusa, Debrecen,  nevelő, 1989-1990
Gyulai Református Egyházközség, Gyula, beosztott lelkész, 1997-1998
Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet, Budapest,  1998-2001
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, oktató,1997-

óraadó tanár, 1997-1999
egyetemi tanársegéd, 1999-2004
egyetemi adjunktus, 2004-2009
egyetemi docens, 2009-

Legfontosabb publikációk: 

KÖNYVEK / BOOKS

Önálló kötetek / Single-auther Books

The Service of Evangelism, the Evangelism of Service. The Impact of John R. Mott, Hendrik Kraemer, Johannes C. Hoekendijk, Willem A. Visser ’t Hooft on  the Development of the Understanding of Mission in the Reformed Church in Hungary, 1910-1968,  Zoetermeer, Boekencentrum, 2008.
 
Tanulmányok többszerzős kötetben / Multi-author Books

 1. „Temető vagy laboratórium? Széljegyzetek az európai keresztyénség jövőjének kérdéséhez” in: Kustár Zoltán (szerk.): Orando et laborand. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007.évi értesítője, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem  2007, 263-271.
 2. „Unconnected Peripheries. The Unrealized Dutch-Hungarian Reformed Missionary Plans in Indonesia, 1946-1949”, in:Kovács Ábrahám (szerk.): Calvinism on the Peripheries. Religion and Civil Society in Europe, Budapest, L’Harmattan, 2009, 257-266.
 3. „In der Welt ausgesät: Diaspora – was bedeutet es in Ungarn”, in: Epting, Karl-Christoph – Wartenberg, Günther (szerk.): Kirchengeschichte als Diasporawissenschaft. Beihefte Evangelische Diaspora, Leipzig s.d. [2009], 27-39.
 4. - Jackson, Darrell – Avtzi, Kyriaki, „Theme 8. Mission and Unity – Ecclesiology and Mission” in: Balia, Daryl – Kim, Kirsteen (eds.), Witnessing to Christ Today. Edinburgh 2010. Vol. II., Oxford, Regnum Books International, 2010, 199-221.
 5. „ ’Indonézia üzen’ – A közös holland-magyar református indonézia-misszió terve” in: Pusztai Gábor - Bozzay Réka (szerk.), , Debrecen, Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék, , 2010., 345-359
 6. Hoekendijk, Bossey, Hungary” in: Religion in Eastern Europe, XXV/3. (August 2005), pp. 38-47.

Szakfolyóiratban megjelent tanulmányok / Periodicala

 1. A protestáns iskola mint misszió? Missziológiai szempontok iskoláink küldetés-értelmezéséhez”  in: Credo, XII/1-2 (2006), 39-48.
 2. „Egység és evangélizáció. Új hangsúlyok az Egyházak Világtanácsa missziói munkájában” in: Református Tiszántúl XV/2-3 (2007), 8-9.
 3. „Meghívás a hit asztalához. Gondolatok a missziói kommunikáció kérdéséhez” in: Mediárium II/1-2 (2008.), 12-17.
 4. „Élő kövek, diaszpórában” in: Credo, (2009 különszám), 80-84. .

Elektronikus publikációk / On-line publications:

 1. „Misszió és stratégia” in: http:// strategia.lutheran.hu (2007.10.27.)

 

Publikációs lista: