Dr. Fekete Károly

Dr. Fekete Károly képe
Név: 
Dr. Fekete Károly
Beosztás: 
egyetemi tanár
Tudományos fokozat: 
PhD, Habil
E-mail: 
feketek@drhe.hu
Szoba: 

115-ös szoba

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Gyakorlati Teológiai Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
HITTUDOMÁNYOK
Oktatott tárgyak: 

Szakdolgozat I-II., Bevezetés a gyakorlati teológiába, Retorika, Homiletika I., Homiletika II., Homiletikai gyakorlat, Liturgika I., Liturgika II., Gyakorlati bibliamagyarázat I., Gyakorlati bibliamagyarázat II., Gyakorlati bibliamagyarázat III.

Szabadon választható tanegységek:
Orgonaismeret, Parafrázisok szerepe az istentiszteleten, Interdiszciplináris előadás-sorozat (Ringvorlesung), illetve szeminárium.

Intézményi tisztségek, megbízatások: 
 • rektor 
 • egyetemi tanár
Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

Választott szakmai szervezeti tisztségek, címek:

 • 2005. szeptember 1-től – jelenleg is – A MORE Doktorok Kollégiumának alelnöke
 • 2004-től a Generális Konvent Liturgiai Bizottság elnöke
 • 2005 novemberétől – jelenleg is – az MTA Debreceni Területi Bizottságának főtitkára
 • 2007–2011 a MAB Hit- és vallástudományi bizottságának tagja
 • 2007-től az Országos Kálvin Emlékbizottság tagja
 • 2003-tól – jelenleg is – a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlésének alkotótagja
 • 2008-tól a Tiszántúli Református Egyházkerület sajtóügyi előadója
 • 2009–2011 a MAB szakértői testületének tagja

 

Egyéb szakmai szervezeti tisztségek, címek:

 • 1983-tól – jelenleg is a Gasellschaft der Orgelfreunde e. V. (GDO)-nak
 • 1987-től a Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja
 • 1989-től – jelenleg is – tagja az Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie e. V. (IAH)-nak
 • 1993-tól – jelenleg is – a Református Tiszántúl című egyházkerületi lap főszerkesztője
 • 1995-től a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány kuratóriumának tagja
 • 1997 októberétől 2005. július 31-ig a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke
 • 1998-tól a Theológiai Szemle Szerkesztőbizottságának tagja
 • 1998-tól a Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • 2003-2008 között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tagja
 • 2004-től a Collegium Doctorum szerkesztőbizottsági tagja
 • 2007. október 8-tól a „Reformátusok Lapja” főmunkatársa
 • 2007-től a Református Szemle (Kolozsvár) szerkesztőbizottsági tagja
 • 2007-től a Mediárium c. lap szerkesztőbizottságának tagja
 • 2007-től az Igazság és Élet c. lap szerkesztőbizottságának tagja
 • 2008-tól a Magyarországi Református egyház Zsinatának póttagja
 • 2011-től a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke

 

Önéletrajz: 

Végzettség és szakképzettség: Református lelkészi oklevél, Zsinati Lelkészképesítő Bizottság, 1989

Jelenlegi munkahely: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Alkalmazott Teológiai Intézet, Gyakorlati Teológiai Tanszék – egyetemi tanár

Tudományos fokozat: PhD (hittudomány), 1998

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: Dr. habil, 2009, EHE Budapest

Másodállásban végzett oktatói tevékenység: 1989. február 15. - 1992. augusztus 31.
Főállású egyetemi oktatói tevékenység kezdete: 1992. szeptember 1.

Nem a DRHE-n végzett oktatói tevékenység:

 • 1992-1995: Hitvallásismeret oktatása (Wargha István Pedagógiai Főiskola hitoktató szak)
 • 1991-1997: Liturgika oktatása (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola)
 • 1993-tól folyamatosan: Liturgika oktatása (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)
 • 2002-2004: Retorika kurzusok (Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete)
 • 2009-2013: Liturgika, Homiletika (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Új szakok indításában játszott vezető szerep:

 • 1997-2005 között a DRHE rektora. Debrecenben végbement a teológiai oktatás reformja és struktúraváltása
 • A Báb és dráma a hitoktatásban című szakirányú továbbképzési program akkreditáltatása
 • A Pasztorálpszichológia szakirányú továbbképzés beindítása
 • 2002/2003., a debreceni képzési helyszínen vallástanár szak indulása
 • 2003-tól az Egyházi szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzés a DRHE-n
 • 2004-től a DE Wargha István Pedagógiai Főiskolai Karán a hitoktató képzés újraindítása
 • 2006: a katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak indítása

Új módszerek és tanegységek (tantárgyak) sikeres bevezetése:

 • 1997. szeptember 5-én a Kenézy Kórház egyetemünk oktató kórháza
 • 1999/2000. tanévtől a lelkészképzés 12 szemeszteres képzésként való működése
 • A gyakorló-gyülekezeti hálózat kiépítése
 • A 10 szemeszteres teológus szak beindítása és különböző betétlapos képzések szervezése

Vezetői tapasztalat:

 • 1997. augusztus 1-től 2005. július 31-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) rektora
 • 1998. november 8 – 1999. december 31.: a Debreceni Egyetemi Szövetség szenátusának alelnöke
 • A DRHE Doktori Iskolája megalakulásának irányítása
 • 2000. június: a Debreceni egyetem és a DRHE közötti társulási szerződés megkötése
 • 2000. július: együttműködési megállapodás megkötése a budapesti Protestáns Missziói Tanulmányi Intézettel
 • 2001. szeptember: megállapodás a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával
 • Az egyetem infrastrukturális és belső felújítási munkáinak megszervezése
 • 2007. július 1-től 2011.december 31-ig az MTA Debreceni Területi Bizottságának titkárságvezetője
 • 2011. augusztus 1-től a DRHE rektoraként az integrációs összerendeződés vezetése
Legfontosabb publikációk: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:  

 1. Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata: Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben, Kálvin Kiadó, Budapest, 2013. 567 p. ISBN: 978 963 558 226 6
 2. Fekete Károly: Karl Barth und die Praktische Theologie in Ungarn. In: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): Barth és a magyar református teológia. Rekonstrukciós kísérlet. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2011. pp. 159-162. ISBN: 978-963-8429-67-4
 3. Fekete Károly: Die liturgische Arbeit Johannes Calvins. Református Szemle 2010/1 pp. 28-40.
 4. Fekete Károly: Cantor and Minister in a Vaue-Creating Worship. Studia Musica – Studia Universitatis Babes-Bolyai (IV.) 2010/2 pp.53-64. Elelctronical form: ISSN 2065-9628; Nyomtatott forma: ISSN 1844-4369. Ugyanez: Porta Speciosa 2010/2. pp. 27-38.
 5. Fekete Károly: Kálvin és az istentisztelet. In: Fazakas Sándor (szerk.): Kálvin időszerűsége: tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Kálvin Kiadó, Budapest, 2009, pp. 140-181. ISBN: 978 963 558 131 3

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:

 1. Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Kálvin Kiadó, Budapest, 2009. 163 p. ISBN: 978 963 558145 0
 2. Fekete Károly: Tudománnyal és a hit pajzsával: Válogatott Makkai-tanulmányok. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2008. 174 p p. ISBN: 978-973-7971-33-3
 3. Fekete Károly: Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága. Első kiadás: Dissertationes Theologicae 3. Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 1997. ISSN: 1219-9567, ISBN: 963 85391 9 4, Második kiadás: Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2000.
 4. Fekete Károly: A kisebbségi létparadoxon tusája Makkai Sándornál. Pályakép. In: Makkai Sándor: Magunk revíziója. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda,1998. pp. 5-44.
 5. Fekete Károly: Jakab apostol levelének magyarázata. Kálvin Kiadó, Budapest, 1994.142 p. ISBN: 963 300 589 2
Publikációs lista: