Dr. Eged Alice

Név: 
Dr. Eged Alice
Beosztás: 
főiskolai docens
Tudományos fokozat: 
PhD
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518 511
Telefon mellék: 
18511
E-mail: 
eged.alice@drhe.hu
Szoba: 

238

Intézet: 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Tanszék: 
Idegennyelvi Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Történelemtudományok
Oktatott tárgyak: 

német nyelv, német beszédgyakorlat, német nyelvtan, országismeret, módszertan, kommunikációs szaknyelv, médiajog

Fogadóórák időpontja: 

kedd: 17:15-18:00 és csütörtök: 14:45-15:30

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

Tudományos és Művészeti Bizottság - tag

Fegyelmi Bizottság - tag

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

Állami Nyelvvizsgabizottság - tag

Deutsches Kulturforum - tag

Önéletrajz: 

A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem történelem-német szakon diplomát, majd a DE ÁJK-án jogi diplomát. Öt éven át tanítottam a közoktatásban. 1993-tól tanítottam a KFRTKF Idegennyelvi Tanszékén az intézményi integrációig.

Legfontosabb publikációk: 

A Weimari Köztársaság a német historiográfia tükrében. In Frank Tibor (szerk.): Németföldről Németországba. magyar kutatók tanulmányai a német történelemről. Budapest, Gondolat, 2012, 200-219.

In fotografischen Höhen - Martin Munkacsi (1896-1963). In Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője. Debrecen, KFRTKF, 2011, 182-184

Ein anderer Anfang. Praesens. Mitteleuropäisches zeitgenössisches Kunstblatt 2010/2, 4-15.

A tájékoztatók tájékozatlansága - A német himnusz eredettörténete. In Lőrincz Ildikó (szerk.): XII. Apáczai-napok. A reneszánsz értékei, az értékek reneszánsza. Tanulmánykötet. Győr, NYME Apáczai csre János Kar, 2009, 701-705.

"Das Badebild". Fejezetek az Ullstein kiadó történetéből. Mediárium 3 (2009/3-4), 57-64.

Fejezetek az Ullstein kiadó történetéből I. Mediárium 2 (2008/3-4), 41-52.

A német nők és a nemzetiszocialista mozgalom kapcsolata Elsbeth Zander karrierjének tükrében (1919-1933). In Bertók Rózsa, Barcsi Tamás, Bécsi Zsófia (szerk.): Tolerancia?! Kirekesztés - megtűrés - befogadás. Pécs, Ethosz, 2008, 92-97.

Fejezetek az író és újságíró Koestler Artúr életéből. In Lőrincz Ildikó (szerk.): Apáczai-napok. Értékőrzés és értékteremtés. Tanulmánykötet. Győr, NYME Apáczai Csere János Kar, 2008, 616-620.

Színről színre: Alacsony sötét férfi éles fényben. Koestler Artúr intellektuális életrajza. Mediárium 1 (2007/3-4), 345-352.

A Sinistra körzet kísértete. Forrás 34 (2002/9), 100−105.

Hugo Preuß szerepe a Weimari alkotmány megszületésében. In Szendrey Sándor (szerk.): Tanulmányok 2000. Debrecen, KFRTKF, 2000, 203−214.