Dr. Berek Sándor

Dr. Berek Sándor képe
Név: 
Dr. Berek Sándor
Beosztás: 
főiskolai docens
Tudományos fokozat: 
Ph. D.
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 5518 539
Telefon mellék: 
18539
E-mail: 
berek.sandor@drhe.hu
Szoba: 

II/233

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Romológia Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Néprajz- és kulturális antropológia
Oktatott tárgyak: 

Szociológia; Civilizáció- és társadalomtörténet; Civilizáció- és társadalomtörténet 1.; Civilizáció- és társadalom-történet 2.; Családszociológia; Kutatási és elemzési módszerek; Kulturális antropológia;Társadalmi integráció; Lokális társadalmi csoportok szociológiája és néprajza; Társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek, Család- és ifjúságszociológia, Helyi társadalmak kutatása; Romológia 1.; A cigányok/romák helyzete és ábrázolása a 20.század második felében Magyarországon; Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyermekek oktatásában, nevelésében

Fogadóórák időpontja: 

2013.2014.1.félév, szorgalmi időszak: csütörtök 12.45-13.30; péntek 14.35-15.20.

2013.2014.1.félév, vizsgaidőszak: 

                                               2013. december 23.: hétfő: 12.00-12.45; 2013. december 30.: hétfő: 12.00-12.45;

                                               2014. január 8.: szerda: 12.00-12.45; 2014. január 15.: szerda: 12.00-12.45;

                                               2014. január 22.: szerda:12.00-12.45; 2014. január 29.: szerda: 12.00-12.45.

2013.2014.2.félév, tantárgyfelvétel hete: 2014. február 7.: péntek: 10.00-11.30.

2013.2014.2.félév, szorgalmi időszak: csütörtök 15.30-16.15.; péntek 13.40-14.25.

2014.2015.1.félév, szorgalmi időszak: kedd 12.45-13.30; csütörtök 16.25-17.10.

2014.2015. 2. félév, tantárgyfelvétel hete: 2015. február 3. kedd: 6.óra: 12.45-13.30

                                                           2015. február 6. péntek: 5.óra: 11.50-12.35 .

2014.2015.2.félév, szorgalmi időszak: csütörtök: 12. óra: 18.05-18.50; péntek: 6. óra: 12.45-13.30.

2014.2015.2.félév: vizsgaidőszak: 2015.május 22.: 12.00-12.45.: péntek; 2015.május 27.: 12.00-12.45.: szerda;

                                                 2015. június 5.: 12.00-12.45.: péntek; 2015. június 8.: 12.00-12.45.: hétfő;

                                                 2015. június 16.: 13.00-13.45.: kedd; 2015.június 26.: 12.00-12.45.: péntek.

2015.2016.1.félév: tantárgyfelvétel hete:  2015. szeptember 8. kedd: 6.óra: 12.45-13.30;

                                                           2015. szeptember 9. szerda: 4.óra: 10.55-11.40 .

                                                           II-233-as szoba

2015.2016.1.félév: szorgalmi időszak: csütörtök: 7. óra: 13.40-14.25; péntek: 3. óra: 9.55-10.40.

2015.2016.1.félév: vizsgaidőszak: 2015. december 22.: 15.00-15.45.: kedd;  2016. január 04.:10.45-11.30.: hétfő; 2016. január 08.:10.45-11.30.: péntek;  2016. január 11.: 11.00-11.45.: hétfő;  2016. január 15.:10.45-11.30.: péntek; 2016. január 18.: 10.45-11.30.: hétfő; 2016. január 22.: 10.45-11.30.: péntek; 2016. január 25.:     10.45-11.30.: hétfő; 2016. január 29.: 11.00-11.45.: péntek; 2016. február 01.:10.45-11.30.: hétfő;  2016. február 05.: 11.30-12.15.: péntek.

                                                        II-233-as szoba

2015.2016.2.félév: vizsgaidőszak: 2016. május 24.: 11.50-12.35.: kedd; 2016. május 27.: 10.55-11.40.: péntek; 2016. május 31.: 11.50-12.35.: kedd; 2016. június 03.: 10.55-11.40.: péntek; 2016. június 07.: 11.50-12.35.: kedd; 2016. június 10.: 10.55-11.40.: péntek; 2016. június 14.: 11.50-12.35.: kedd; 2016. június 17.: 10.55-11.40.: péntek; 2016. június 21.:11.50-12.35.: kedd; 2016. június 24.:10.55-11.40.: péntek; 2016. június 28.: 11.50-12.35.:kedd; 2016. július 01.: 10.55-11.40.: péntek.

II.233-as szoba

2016.2017.1.félév: szorgalmi időszak: kedd 5.óra 11.50-12.35; péntek 5.óra 11.50-12.35.

2016.2017. 1. félév: vizsgaidőszak: 2016.december 15.: 11.00-12.00: csütörtök; 2016.december 16.: 11.00-12.00: péntek; 2016.december 22.: 11.00-12.00: csütörtök; 2016.december 23.: 11.00-12.00: péntek; 2017. január 5.: 11.00-12.00: csütörtök; 2017. január 6.: 11.00-12.00: péntek;  2017. január 12.: 11.00-12.00: csütörtök;  2017. január 13.: 11.00-12.00: péntek;  2017. január 19.:11.00-12.00: csütörtök; 2017. január 20.:11.00-12.00: péntek; 2017. január 26.: 11.00-12.00: csütörtök;  2017. január 27.: 11.00-12.00: péntek

2016.2017.II.félév:tantárgyfelvétel hete: szerda: 6.óra: 12.45-13.30 ; péntek: 5.óra: 11.50-12.35 .

2016.2017.II.félév: szorgalmi időszak:szerda: 6. óra: 12.45-13.30; csütörtök: 9. óra: 15.30-16.15.

2016.2017.II.félév: vizsgaidőszak: 2017.május 16.:12.00-12.45.: kedd; 2017.május 17. 12.00-12.45.: szerda; 2017.május 23. 12.00-12.45.: kedd; 2017.május 24.:12.00-12.45.: szerda;  2017.május 30.:12.00-12.45.: kedd; 2017.május 31. 12.00-12.45.: szerda; 2017.június 6.   12.00-12.45.: kedd; 2017.június 7.   12.00-12.45.: szerda; 2017.június 13. 13.15-14.00.: kedd; 2017.június 14. 13.15-14.00.: szerda; 2017.június 20. 12.00-12.45.: kedd; 2017.június 21.:12.00-12.45.: szerda;

2017.2018.I.félév: szorgalmi időszak: kedd: 5.óra, 11.50-12.35; szerda: 9.óra: 15.30-16.15;

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

DRHE Tudományos és Művészeti Bizottság: tag

DRHE Mediárium folyóirat: szerkesztő

DRHE Szenátus: tag

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

Magyar Kulturális Antropológiai Társaság: tag

Magyar Néprajzi Társaság: tag

Györffy István Néprajzi Egyesület: tag

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete: Társadalomtudományi Szakmai Tagozat: tag

Önéletrajz: 

● 1988: KLTE BTK: magyar nyelv és irodalom– történelem,

             XX. századi magyar irodalom speciális képzés

● 2004: ELTE TÁTK: szociológia, kisebbségszociológia - romológia szakirány

● 2005-2008: DE BTK: Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola,

Néprajzi doktori program. Népek és kultúrák Közép-és Kelet Európában alprogram.

● 2011: DE BTK: Ph. D. (néprajz és kulturális antropológiai tudományok)

Az értekezés címe: A cigány/roma identitás és a cigány reprezentációk néprajzi vonatkozásai.

● Kutatási területek: identitáskonstrukciók és reprezentációk, néprajzi és a kulturális antropológiai diskurzusok, cigány/roma identitás és a cigány/roma reprezentációk néprajzi és kulturális antropológiai vonatkozásai, cigány/roma identitás és a cigány/roma reprezentációk diskurzusrendszere.

Legfontosabb publikációk: 

Sűrítés és keret. Gyarmathy Lívia A lépcső című filmjének interpretációja. Tabula 7 (2004/2), 333-340.

Népismereti és ,,romapedagógiai" tankönyvek, tanulmánygyűjtemények és összefoglaló munkák annotált irodalomjegyzéke. Összeállítás és ismertetések. in: FÁTYOL TIVADAR - FLECK GÁBOR - KŐSZEGI EDIT - SZUHAY PÉTER (szerk.), A Roma Kultúra Virtuális Háza, Budapest, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély-egyenlőségi Minisztérium - Phare ,,Összetartó társadalom megteremtése" program, 2006, Megközelítően: 1-200. Multimediális DVD-ROM. Valamint: MTA Népajzi Kutatóintézete. Tudástár. Http://www.etnologia.mta.hu/index.php/hu/tudastarHttp://www.etnologia.mta.hu/images/ROMA/a_roma_kultura_haza.swf. Továbbá:Http://www.tarsadalomkutatas.hu/multimedia/a_roma_kultura_haza.swf.

Cigány/roma identitáskonstrukciók. in: WILHELM GÁBOR (szerk.), Hagyomány és eredetiség, Tabula könyvek 8. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007, 198-216.

Narratív struktúra, diskurzustípusok, narratívák és textualizációs stratégiák. Mediárium 2 (2008/3-4), 82-92.

A cigány reprezentációk szöveges forrásai a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárában. Ethnica. 11 (2009/2), 37-43.

A néprajzi cigány reprezentációk képi forrásai a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárában. in: MAGYARI MÁRTA (szerk.): A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati. 2008-2009, Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2010, 117-124.

A cigány kultúra és a szakralitás a 20. században, etnográfiai kontextusban. Mediárium.5 (2011/1-2), 5-14.

Cigány/roma népismeret megközelítések.  Mediárium. 6 (2012/4), 55-68.

Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri Múzeumban. Ethnographia. 123 (2012/2), 173-197.

Identitások – diskurzusok – reprezentációk. A cigányábrázolások- és megjelenítések néprajzi vonatkozásai a debreceni Déri Múzeum képzőművészeti anyagában. Mediárium. 7 (2013/1-2), 21-35.