Balog Margit

Név: 
Balog Margit
Beosztás: 
nyelvi lektor
Közvetlen telefonszám: 
+36 52 5518 596
Telefon mellék: 
18596
E-mail: 
balogm@drhe.hu
Szoba: 

FSZ/005

Intézet: 
Teológiai Intézet
Tanszék: 
Újszövetségi Tanszék
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Hittudományok
Oktatott tárgyak: 

Újszövetség (görög nyelv, bevezetés, írásmagyarázat, szemináriumok),

Bevezetés az angol/német szakfordításba

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

DJB tagság

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások : 

Doktorok Kollégiuma, újszövetségi szekció 

Bütösi Missziói Alapítvány titkára

Önéletrajz: 

ref. lelkész, DRHE, 1982.
görög filológus, DE, 1994.

Legfontosabb publikációk: 
  1. Zsidó etikai elemek Pseudo-Phokylides költeményében. In: ”Krisztusért járva követségben” Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. Debrecen, DRHE,2012. 77-91.
  2. Előszó Varga István hermeneutikájához. In: Varga István: Hermeneutikai írások 1. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000. 5-30.
  3. A lelkésznői hivatás csapdái, avagy egy emberségesebb theologia pastoralis felé. Theologiai Szemle, (2000) 304-306.