Jelentkezz DOKTORI KÉPZÉSRE

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2018/2019. tanévre nappali és levelező tagozatra.
A jelentkezés határideje 2018. április 30. 
További információk

Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma három témakörben írt ki pályázatot, hogy a felekezettudomány hazai művelését, valamint a hazai történeti felekezetek egymás jobb megismerését és közeledését elősegítse. 

1) Ökumenikus/felekezettudományi konferenciák, kulturális rendezvények szervezésének, ilyen vonatkozású szakkönyvek vagy egyéb, a témakörbe illeszkedő kiadványok megjelentetésének támogatása. A pályázati keretösszeg 470.000.- forint, a támogatott kérelmek várható száma: 3-5.

Idegen nyelvi kiejtési verseny

Az Idegen Nyelvi Tanszék 2018. március 20-án megrendezte a 2. idegen nyelvi kiejtési versenyt, melyen az angol és a német szekcióban összesen 19 hallgató vett részt. A versenyzők a versenybizottságok által előre megadott szövegekből készültek föl. A remek hangulatú verseny két szekcióban zajlott, a versenyzők a tanszék oktatóiból álló zsűri és az összes résztvevő előtt felolvasták választott szövegüket. 

A zsűrik döntése szerint 

az angol szekcióban

Megemlékezés Michiel de Ruyter admirálisról

2018. február 12-én emlékezett meg a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszéke és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke Michiel de Ruyter admirálisról, aki 342 éve szabadította meg a magyar protestáns lelkészeket a nápolyi gályarabságból. Az emlékművet dr. habil. Pusztai Gábor, a Néderlandisztika tanszék vezetője és prof. dr. habil. Baráth Béla koszorúzta meg a két egyetem diákjainak és oktatóinak jelenlétében.

TDK-konferencia

A DRHE Tudományos Diákköri Tanácsa 2018. április 24-én intézményi TDK-konferenciát rendez.

Jelentkezni lehet versenyzőként és versenyen kívüli résztvevőként. A versenyzők 15 percben mutathatják be pályamunkájukat, melyet 10 perces vita követ, a XXXIV. OTDK-ra (2019) való továbbjutásról pedig szakmai zsűri dönt.

A versenyen kívül induló hallgatók 5–10 percben mutathatják be megkezdett kutatási témájukat, témaválasztásuk relevanciáját, kutatásuk jelenlegi állapotát, módszerét, célkitűzéseit. A jelentkezés határideje: 2018. április 13.

 

A karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola diáklányainak látogatása

2018. március 3-án, szombaton, meglátogatta egyetemünket a karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola 25 fős diáklány csoportja, tanáraik és néhány szülő. Az iskola az EMMI Barishej (Nagylány) pályázatát elnyerve, hátrányos helyzetű, cigány/roma diáklányok továbbtanulása, motiválása céljából kereste meg Romológia Tanszékünket. A délelőtt folyamán tanszékünk tanárai (Szabóné dr. Kármán Judit tanszékvezető asszony és Dr. Berek Sándor docens úr) bemutatta az egyetemünket, intézményünkben folyó képzéseket, amit még színesebbé tett a Nyilas Misi egy napja című kisfilm néhány részletének megtekintése.

Kereszt-út

Képek, versek, meditációk, gondolatok, zene Bölcskei Gusztáv vezetésével
Helyszín: Kápolna
Időpont: keddenként 12.45-13.00

Idegen nyelvi kiejtési verseny

Tisztelt Hallgatók!

A DRHE Idegen Nyelvi Tanszéke

idegen nyelvi kiejtési versenyt hirdet angol és német nyelvből.

A verseny időpontja 2018. március 20. (kedd) 17.30-tól.
A verseny helye: 135. és 136. terem.
 

Oldalak

Feliratkozás DRHE RSS csatornájára