Teológiatörténeti Műhelykonferencia 2015. november 20.

Teológiatörténeti Műhelykonferencia megrendezésére került sor immár második alkalommal, 2015. november 20-án, pénteken, mely közös szervezése volt egyetemünk Dogmatika Tanszékének, Hatvani István Teológiai Kutatóintézetnek és a Közép-Európai Reformáció és Protestantizmus Történeti Kutatóintézetnek. A munkába becsatlakozott a Partiumi Keresztyén Egyetem, Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete és az MRE DC vallástudományi szekciója.

Cigány Szakmai Nap 2015.december 1. 14:00 - 21:00

 

Látogatás a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben

„…fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.” Máté 25,36

Az ige Krisztus dicsérete azok felé, akik e földi világban is vele tartottak és megvallották Őt cselekedeteikkel is. Azonban ez az ige valósággal hangozhatna a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (a továbbiakban bv.) foglyainak szájából, mivel 2015. november 20-án lehetősége volt egyetemünk tizenhat diákjának betekintést nyerni az Intézet – börtön­ – egy napjába. Érkezésünk célja egy Gyökössy Endre református lelkipásztorról elnevezett helyiség felavatása volt. Gyökössy Bandi bácsi – ahogyan magát szerette szólíttatni – a pásztorálpszichológia megalapítója, a lelkigondozás nagy talentumával rendelkező egyházi szolga volt.

Látogatás a Tisza-tavi Ökocentrumban

Egyetemünk III. évfolyamos tanító szakos, természetismeret műveltségterületes hallgatóinak lehetőségük nyílt ellátogatni a Tisza-tavai Ökocentrumba 2015. november 18-án.
A „természet élménytáraként” is emlegetett új turisztikai látogatóközpont szórakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel, játékosan tárja az érdeklődők elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát.

Matematika-tanítási háziverseny

A Természettudományi Tanszék tanítási versenyt hirdet matematika tárgyból a tanító szak 3-4. évfolyamos hallgatói részére. A versenyt két fordulóban rendezzük meg.

I. forduló:

A jelentkezők tetszőleges témában, általuk választott évfolyamon (1-4. évf.) óratervezetet készítenek, ügyelve a módszertani változatosságra. Az óratervezethez mellékelik a szükséges tartozékokat is. Ezek lehetnek diák, szókártyák, képek, feladatlapok stb.

A beadás határideje: 2015. december 18.

A beadás módja: a tanszék oktatóinak (a 131-es szobában vagy a tanórákon), illetve Németi Balázs oktatásszervezőnek. Ne feledjék el megadni az elérhetőségüket.

II. forduló:

Díszdoktor- és doktoravató a DRHE-n

Díszdoktor és doktoravató ünnepséggel egybekötött tudományos ülésszak megrendezésével csatlakozott a Magyar Tudomány Ünnepe 2015 rendezvénysorozathoz, november 17-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Peter Bukowski, német lelkipásztort, a Németországi Református Szövetség egykori moderátorát díszdoktorai sorába fogadta, míg Somfalvi Edit lelkészt, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Gyakorlati Teológia Tanszékének tanársegédjét doktorrá avatta az ünnepi közgyűlésen az Egyetem.

Megjelent a Debreceni Református Hittudományi Egyetem STUDIA.

Megjelent a Debreceni Református Hittudományi Egyetem STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok című teológiai szakfolyóiratának 2015. évi 2. száma.  

Nyílt Nap 2015. november 18.

Egyetemünk november 18-án tartotta a 2015/16-os tanév első nyílt napját. Nagy volt az érdeklődés, és a diákok mellett a szülők is megjelentek ezen az alkalmon.

A közös tájékoztató után bemutatkozott a Teológiai Intézet és a Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet is.  A hitéleti képzésekről a Kollégium Tanácstermében Dr. Hodossy-Takács Előd intézetvezető tartott előadást, míg a Díszteremben a Tanítóképzési Intézetben folyó oktatásról tájékozódhattak a résztvevők Dr. Eged Alice intézetvezető elmondta, hogy a leendő hallgatók leggyakrabban a képzések sajátosságairól, a későbbi elhelyezkedési lehetőségekről és a diákéletről kérdeznek. Utóbbi témában a Hallgatói Önkormányzat elnöke tart mindig előadást.

Oldalak

Feliratkozás DRHE RSS csatornájára