Felvételi ponthatárok a hitéleti szakokon

Teológia szak - lelkész szakirány (osztatlan) nappali tagozat: 330 pont

Teológia szak  (osztatlan) nappali tagozat: 330 pont

Vallás és nevelőtanár szak ( osztatlan) nappali tagozat: 330 pont

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak nappali tagozat: 320 pont

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak  levelező tagozat: 305 pont

Vallás és nevelőtanár szak (diplomára épülő) levelező tagozat: 70 pont

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak levelező tagozat: 70 pont

Magyar tábor Moldvában

Messze-messze, az ezeréves határon is túl, a Szeret folyó túlpartján zöldellő dombok között bújik meg egy kicsi falu, Lábnyik (Vladnic). Csángók laknak itt, akik Mária Terézia politikája következtében 300 évvel ezelőtt elvesztették a hazájukat, és akik az utóbbi évtizedek politikája következtében majdnem teljesen elvesztették az anyanyelvüket is. Ide érkezett meg 2017. július 2-án hat tanító szakos hallgató: Hegedűs Dóra, Jenei...

Jubileumi diploma

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem jubileumi diplomát ajánl fel a Tisza István Egyetemen, illetve a Debreceni Református Theológiai Akadémián 50, 60, 65, 70 éve végzetteknek (első lelkészképesítő vizsga).

Kérjük, aki elfogadja az Egyetem felajánlását, a honlapon megtalálható formanyomtatványon (http://www.drhe.hu/jubileumi-diplomasoknak), írásban jelezze 2017. augusztus 25-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori Hivatalában (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.). 

A visszajelzésnek...

Új rektora lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek

Több mint százan végeztek a Református Hittudományi Egyetemen

Megjelent a Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok folyóirat 2017/1-es száma

Lectori Salutem!

2017 az ünneplések jegyében zajlik a magyar református felsőoktatásban és természetesen Egyházunkban is. A reformáció 500. és a Magyar Református Egyház születésének 450. évében a DRHE aktívan hozzájárul a jubileumi év tiszántúli rendezvényeihez, kiállításokat szervez és támogat országszerte, filmforgatást biztosított, konferenciákat tart, fogadja a nemzetközi tanácskozássá bővített Doktorok Kollégiuma nyári ülését, és sok más kisebb-nagyobb programot fogad be, kezdeményezéseket karol fel,...

Doktoravató közgyűlést tartott a Debreceni Református Hittudományi Egyetem

A Debreceni Református Kollégium Oratóriumában 2017. június 29-én, kora délután megtartott ünnepélyes alkalmon négy doktori és három habilitációs oklevél átadására került sor. A doktoravató közgyűlést megelőző istentiszteleten Máté Evangéliuma 25,14–21. alapján dr. Fekete Károly végezte az igehirdetés szolgálatát. A nagy létszámú alkalmi gyülekezet tagjaihoz intézett beszédében a tiszántúli egyházkerület püspöke a „tálentumos emberek” sajátos élethelyzetére és felelősségére mutatott rá. A közgyűlés első felében hittudományi PhD oklevelet vettek át, – neveik...

Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítóknak

Oldalak

Feliratkozás DRHE RSS csatornájára