Helyesírási verseny

A DRHE Magyar nyelvi és irodalmi tanszéke meghirdeti a tanító szakos hallgatók országos helyesírási versenyének házi fordulóját. 

A verseny tollbamondásból és helyesírási tesztből áll.

A verseny időpontja: 2017. április 20. 16:25–17:25
A verseny helyszíne: 237-es terem

Jelentkezni a tanszék oktatóinál lehet.

MEGHÍVÓ

A DE Humán Tudományok Doktori Iskolája tisztelettel meghívja Önt

2017. április 26-án 12 órakor

 
TAMUSNÉ MOLNÁR VIKTÓRIA

 
MŰVÉSZETI NEVELÉS AZ EGYETEM FALAI KÖZÖTT ÉS AZON TÚL

A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914-1949 című 

PhD-értekezésének nyilvános vitájára.

 

Az értekezés témavezetője: Dr. Rébay Magdolna PhD egyetemi docens (DE)

 

A bírálóbizottság:

elnök: Prof. Dr. Pusztai Gabriella DSc habil. egyetemi tanár (DE)

opponensek: Dr. Mudrák József PhD egyetemtörténész (DE)

Dr. Vincze Tamás PhD főiskolai docens (NYE)

tagok: Dr. Fenyő Imre PhD egyetemi adjunktus (DE)

Dr. Bényei Judit PhD egyetemi docens (MOME)

 

Helyszín: Debreceni Egyetem főépület, fsz. 58-as terem

 

Az értekezés megtekinthető Dr. Szendrei Ákosnál, a tudományterületi doktori tanács titkárságán.

 ...

Versmondó verseny helyezettjei

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Magyar nyelvi és irodalmi tanszéke által 2017. április 3-án rendezett versmondó verseny helyezettjei:
1. Iván Emese Vivien
2. Kardos Levente
3. Monoki Gyöngyi és Volosinovszki Marianna

Szeretettel gratulálunk!

Idegen nyelvi kiejtési verseny eredménye

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Idegen Nyelvi Tanszéke által rendezett kiejtési verseny helyezettjei: 

Angol szekció:
1. Nemes Fürtike
2. Simon Tünde
3. Kiss Annamária 

Német szekció:
1. Nagy Evelin
2. Szalma Evelin
3. Tengeri Teodóra 

Szeretettel gratulálunk!
2017. március 30.

HIRDETMÉNY

A Debreceni Reformátud Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében
meghirdetem

DR. SIBA BALÁZS
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait
melyekre 2017. április 19-én, szerdán 11 és 13 óra között kerül sor
a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében.

 

Az alábbi előadások hangzanak el:

11 óra - Hova tovább keresztyén nevelés? – A „Z” generáció” megszólításának kérdései
12 óra - The Influence of Confirmation Work on the Commitment to Church Membership – Some Conclusions of the Second European Confirmation Study

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem Maróthi György Könyvtárában.

 

Debrecen, 2017. március 28.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitáci...

Vezetői és oktatói pályázatokról döntött a Szenátus

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2017. február 8-án írta ki a rektori pályázatot a 2017-2020 közötti rektori ciklusra. A tisztségre intézményünk két egyetemi tanára, Dr. Fazakas Sándor és Dr. Kustár Zoltán nyújtotta be pályázatát, melyekről március 28-án döntött a Szenátus. A szavazás eredménye alapján a Szenátus minősített többséggel dr. Kustár Zoltán jelenlegi általános rektorhelyettest javasolja rektorjelöltként a fenntartó számára. A fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület a rektor személyéről szóló döntését 2017. április 15-ig terjeszti fel a köztársasági elnöknek.

A Szenátus ezen az ülésén döntött a főtitkári pályázatról is, és szavazott bizalmat a jelenleg hivatalban lévő főtitkárnak, dr. Vojtkó-Pék Ildikónak újabb három évre.

A testület az Idegen Nyelvi Tanszékre kiírt főiskolai tanári pályázat ügyében is döntött, támogatva dr. Gaál-Szabó Péter pályázatát. A Szenátus arra tesz javaslatot a fenntartónak, hogy kezdeménye...

Tükörkép- Példakép- Jövőkép

Ezekkel a témákkal vette kezdetét az idei Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozó, aminek mi debreceniek adtunk otthont, s ahol a múlt, a jelen és a jövő jött össze egy hétvégére. Lehetőségünk volt elcsendesedni reggelente a Kápolnában és a napok folyamán az Imasétán, illetve az áhítaton.

Lelkünk megmozgatása után testünk is felpezsdülhetett a Theolimpián, ahol a debreceni teológusok bizonyultak két ágban is a legsportosabbaknak. Jó volt látni, hogyan lehet testvérekként versengeni és közösen örülni a másik sikerének. Péntek délután összekötöttük a debreceni helyi református nevezetességek megi...

XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani − Tudástechnológiai Szekció, 2017. Győr

2017. március 23−25. között a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara adott otthont a XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani − Tudástechnológiai Szekciójának. A szekció munkája 24 tagozatban zajlott. Egyetemünk végzős tanító szakos hallgatója, Bézi Orsolya a Multikulturális nevelés tagozatban mutatta be A migráció, amiként mi ismerjük. Hallgatói vizsgálatok című dolgozatát. Az eredményhirdetésről nem jöttünk el üres kézzel, ugyanis néhány hallgató, a legkiérleltebb dolgozatok szerzői, publikálási lehetőséget kaptak szakfolyóiratokban, illetve készülő tanulmánykötetekben. A hallgatónk az esélyegyenlőséget számos oldalról vizsgáló tanulmánykötet szerzői közé nyert felvételt, melyet a Miskolci Egyetem egyik szakmai műhelyében szerkesztenek.

A nevezéssel és a részvétellel járó költ...

Oldalak

Feliratkozás DRHE RSS csatornájára