Teológia minor képzés

Teológia minor szak indul szeptembertől, augusztus 21-éig lehet jelentkezni azoknak, akik szeretnék tudásukat teológiai ismeretekkel bővíteni. A képzés elvégzése után a világi képzésben résztvevőknek is lehetőségük nyílik pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szakra jelentkezni. 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a 2018-2019. tanévben ismét indul levelező teológia  minor képzés elegendő számú jelentkező esetén.

Az 50 kredites, 2 félév alatt elvégezhető részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul. A felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és a megszerzett tanúsítvány birtokában, nem hitéleti diploma esetén is jelentkezhetnek a hitéleti pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) képzésünkre. A Teológia minor képzés elvégzése nem jelent „automatikus” továbblépést az MA szakra. Az MA szakra való sikeres felvétel esetén igyekszünk a lehetőségekhez mérten biztosítani a képzés indulását.

Természetesen azoknak a jelentkezését is várjuk, akik nem szeretnének MA szakon továbbtanulni, de érdeklődnek a teológiai ismeretek iránt.

Ez a levelező képzés a diplomával rendelkező, nem református egyháztagok előtt is nyitva áll.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 21.

A félév-kezdésről minden jelentkezőt írásban fogunk értesíteni augusztus végén.

Az órák hétvégenként péntek délután és szombaton lesznek.

Tematika: A képzés során a teológia főbb elméleti területeibe kapnak betekintést a hallgatók. Bibliaismeret, hitvallásismeret, egyházismeret, ó- és újszövetségi bevezetéstan, bibliai kortörténet, etikatörténet, egyháztörténet, felekezetismeret, romológia és kutatás módszertan szerepelnek a programban.

Önköltségi díj: 70.000 Ft/félév

Bővebb információ: (52) 518-515, 518-519

A cikkhez csatoltan megtalálható a képzés mintatanterve, és a jelentkezési lap, melyhez kötelezően csatolandók:

  • önéletrajz
  • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata