Tanulmánykötet az Ószövetség és a reformáció kapcsolatáról

"Az Ószövetség és a reformáció” címmel, a reformáció emlékévében tartott tudományos konferencia anyagából Egyetemünk tanulmánykötetet jelentetett meg, mely az Acta. Debreceni teológiai tanulmányok kiadványsorozat 11. köteteként látott napvilágot Kustár Zoltán és Németh Áron szerkesztésében. A kiadványban szereplő tizennégy tanulmány a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus sokrétű kapcsolatába engedi betekinteni az olvasót.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a reformáció kezdetének jubileumi, 500. évfordulójára meghirdetett emlékév szakmai rendezvényeihez – többek között – egy olyan tudományos konferenciával is hozzájárult, mely az Ószövetség és a reformáció kapcsolatát állította fókuszba. A konferencia tizennégy meghívott előadó részvételével 2017. április 11–12. között zajlott Debrecenben. Az interdiszciplináris és ökumenikus dimenziókat egyaránt szem előtt tartó programban az ószövetségi tudománytörténeti és exegetikai témák mellett helyet kaptak a rendszeres teológia, a gyakorlati teológia, a hebraisztika, a magyar irodalom- és művelődéstörténet, sőt a kortárs egyházi zene szempontjai is.

Köszönet a konferencia előadóinak, amiért valamennyien vállalták, hogy előadásukat tanulmánnyá átdolgozva e most megjelent konferenciakötet rendelkezésére bocsátják. A konferencia megvalósulását és a tanulmánykötet megjelenését a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, valamint a Reformáció Emlékbizottságon keresztül az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta a REB-17-KONFERENCIA-0004 pályázat keretében.

A tanulmánykötet szerzői: Arany János, Balla Ibolya, Balogh Csaba, Benyik György, Bölcskei Gusztáv, Enghy Sándor, Győri L. János, Jutta Hausmann, Kiss Jenő, Koltai Kornélia, Kustár Zoltán, Németh Áron, Varga Gyöngyi, Zsengellér József.