Tanítási háziverseny környezetismeret tárgyból

A Természettudományi Tanszék tanítási versenyt hirdet környezetismeret tárgyból a tanító szak 3−4. évfolyamos hallgatói részére. A versenyt két fordulóban rendezzük meg. 
I. forduló:
A jelentkezők tetszőleges témában, általuk választott évfolyamon (1-4. évf.) óratervezetet készítenek, ügyelve a módszertani változatosságra. Az óratervezethez mellékelik a szükséges tartozékokat is. Ezek lehetnek diák, szókártyák, képek, feladatlapok stb.
A beadás határideje: 2017. december 21. déli 12:00 óra
A beadás módja: a tanszék oktatóinak (a 131-es szobában vagy a tanórákon), illetve Németi Balázs oktatásszervezőnek. Ne feledjék el megadni az elérhetőségüket (e-mail)! 
II. forduló:
A legjobb munkák készítői (4 fő) január 23-án zsűri előtt fognak tanítani a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. A tanítás előtti napon kihúzzák az elvégzendő feladatot, aznap hospitálnak az osztályokban, másnap pedig tanítanak, melyhez természetesen el kell készíteni az óratervezetet és a szükséges tartozékokat.
 
A DRHE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint a tanítási verseny első három helyezettje, a tanszékvezető javaslata alapján, mentesül a zárótanítási kötelezettség alól. Lásd a 29.§-t.
Eredményes munkát kívánunk a jelentkezőknek!
 
Kmeczkó Szilárd