Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak

 

Katechéta-lelkipásztori munkatárs 6 féléves BA alapszak. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180.

A szakon református hittanoktatókat képzünk a közoktatás 1-8. osztálya számára.

Végzett hallgatóink tanulmányaikat a hittanár-nevelőtanár mesterszak rövid ciklusú képzésén folytathatják, megszerezve a képesítést a középiskolai hittanoktatásra is.

A felvételi eljárás része az alkalmassági vizsga, ahol a jelentkezők írásbeli kifejezőkészségét, ének-zenei készségét, beszéd technikáját és motivációját vizsgáljuk.

A szakot nappali és levelező tagozaton indítjuk.

 

Tovább a részletes szakleíráshoz

Mintatantervek 2017/2018-as tanév nappali
esti
2016/2017-es tanév nappali
esti
2015/2016-os tanév nappali
esti
2014/2015-ös tanév nappali
esti
2013/2014-es tanév nappali
esti

Tantárgyleírások

Jelentkezőinknek