„Nemcsak kenyérrel”

Párválasztás, beilleszkedés, felnőtté válás és tanulási nehézségek - ettől a tanévtől a hallgatók nehézségeikkel az egyetem mentálhigiénés tanácsadójához is fordulhatnak. 

 

Párválasztás, beilleszkedés, felnőtté válás és tanulási nehézségek. A sort még könnyen folytathatnánk, ugyanis az egyetemista évek az öröm mellett kihívást is tartogatnak a hallgatók számára. Az egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy a leendő pedagógusok és lelkipásztorok valós lelki segítséget kapjanak, ezért ettől a tanévtől nehézségeikkel az egyetem mentálhigiénés tanácsadójához is fordulhatnak.  Néha nehéz eligazodni a feladatok között, jó lenne egy objektív külső szemlélővel, egy szakemberrel konzultálni ezekről a kérdésekről” – mondja a mentálhigiénés tanácsadó. Kathyné Mogyoróssy Anita gyakorlott pszichológus, a hallgatók a korábbi években oktatóként találkozhattak vele. Az idei tanévtől mentálhigiénés tanácsadóként segíti a hallgatók egyetemista éveit. A szolgáltatás ingyenes. Elérhetőség és további információ itt.

Az egyetemen a továbbiakban is kereshetik a hallgatók Horsai Ede, egyetemi lelkészt. Az egyetemi lelkészség abban a keresésben kíván segíteni, amit az ember a templomban is keres. Megtalálni Istent és önmagunkat. Áhítatok, istentiszteletek, bibliaórák, zenés alkalmak, játék estek, kiszállások, közös és személyes beszélgetések, valamint a gyónási titok szabályai szerinti lelkigondozói beszélgetésekben szeretnének segíteni megélni a „nagy találkozást”.

További lelki feltöltődésre van lehetőség minden kedden 12 óra 45 perckor, ugyanis képes verses meditáción vehetnek részt a hallgatók és dolgozók. A Bölcskei Gusztáv vezette alkalom lehetőség van elcsendesedni, befelé tekinteni és együtt gondolkodni. Helyszín a Kápolna.

Rendszeres lelki alkalmaink: