Mitől nemzeti a művészet?

Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész és Hoffmann István egyetemi tanár a csütörtök délutáni Szenior Akadémia meghívott vendége. Az előadások délután négy órakor kezdődnek az Oratóriumban. A Szenior Akadémia célja az 50 év fölötti korosztály ismereteinek frissítése, bővítése, szellemi aktivitásának megőrzése és fejlesztése. 

 

"Mitől nemzeti a művészet?" címmel Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész tartja előadását az Oratóriumban. Melocco polgári családban és környezetben, Rómában született, neveltetése során el-sajátította a művészetek szeretetét és tiszteletét. Kisgyermekként családjával Berlinben élt, majd hazatértek Magyarországra. A budapesti, Stefánia úti lakásuk szomszédságban Ligeti Miklós szobrász lakott, s ez mély benyomást gyakorolt rá. Egyházi iskolába járt; háromszor jelentkezett a Képzőművésze-ti Főiskolára, az első két alkalommal polgári származása miatt elutasították. 1955-ben nyert végül felvételt, mesterei előbb Gyenes Tamás és Mikus Sán-dor voltak, 1961-ben Kmetty János és Pátzay Pál tanítványaként végzett. 1981-ben Zsámbékon telepedett le, azóta is itt él és alkot. 1990-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola címzetes egyetemi tanára; 1992-től a Magyar Mű-vészeti Akadémia tagja, 1995-től elnökségi tag.

Hoffmann István egyetemi tanár a "A nevek világa – a nevek titkai" címmel tart előadást. Hoffmann Iswtván alap- és középfokú tanulmányait Pápán végezte, diplomáját a KLTE magyar-orosz-finnugor szakán szerezte meg; jelenleg a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanára. Korábban vendégtanárként dolgozott Finnországban, Széchenyi professzori és Széchenyi István-ösztöndíjban részesült. A magyar leíró és történeti nyelvészet több szakterületét tanította. Szűkebb kutatási területe a tulajdonnevek és a helynevek világa. Az általa kidolgozott modell önálló könyvként (Helynevek nyelvi elemzése, 1993, 2007) is napvilágot látott, jelentős hatást fejtve ki a magyar helynévkutatás terén. Legújabb kutatási területe az Árpád-kori magyar helynévkincs, célja pedig egy történeti helynévarchívum létrehozása. 

Kép: Melocco Miklós: Isten, áldd meg a Magyart - Fotó: etyekert.hu