Megjelent! „Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága”

Egyetemünk Patmosz Újszövetségi Kutatóintézete tanulmánykötetet jelentetett meg „Az ókori keresztyén világ” című konferenciasorozatának tavalyi előadásaiból. A kötet oktatók, doktoranduszok és graduális hallgatók tolmácsolásában az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilágának témakörével foglalkozik. A Peres Imre és Németh Áron által szerkesztett kiadványt Buka László festőművész képei gazdagítják.

„Tudvalevő, hogy a Szentírásban és még inkább a zsidó apokaliptikus irodalomban, de a görög-római mitológiában is az eszkatológia számtalan szimbólum segítségével kerül kifejezésre. Ennek gazdag megnyilvánulásai vannak pl. a nyelvi fordulatokban és képekben, a képzetekben, a hasonlatokban, képi jelenségekben, hasonlóságokban, analógiákban, leírásokban, narratív vagy poétikus szövegekben, szárnyaló vagy lenyűgöző, meghökkentő vagy éppen feloldó képes beszédekben. A konferencia nemcsak az egyes színes leírásokra és kifejezési módokra figyelhetett, hanem kereshette a szimbólumok hátterét, feltételezett eredeti magját, a motívumok hagyományoztatását, korabeli jelentőségét és szerepét az újszövetségi eszkatológia alakulásában.”

A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta a Nemzeti Tehetség Program keretében (Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-17-0061).

Peres Imre – Németh Áron (szerk.): Az ókori keresztyén világ (IV.): Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága (Patmosz Könyvtár 6), Debrecen, DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 2018, pp. 164, ISBN 978-615-5853-06-7