A Közművelődési és Sportbizottság pályázati kiírása

A DRHE Közművelődési és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2017/18-as tanév tavaszi félévére a hallgatói közművelődési és sport normatíva felhasználására.
Pályázni csak a mellékelt űrlap kitöltésével lehet!
A pályázatokat Dr. Hodossi Sándornak, a bizottság elnökének címezve nyomtatott formában a DRHE Rektori Titkárságára (1-109) kérjük leadni, valamint elektronikusan a hodossi [dot] sandoratdrhe [dot] hu e-mail címre elküldeni.
Határidő után érkező vagy hiányos pályázatokat a bizottság nem vesz figyelembe!
A pályázatok beadásának határideje: 2018. március 11. 24.00
Az elbírálás határideje: 2018. március 14.

Pályázati felhívás
Pályázati űrlap