Felnőttképzés

Szabadidősport-szervező szakirányú továbbképzési szak

A DRHE Felnőttképzési Központja felvételt hirdet Szabadidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói szakirányú továbbképzésre. A képzés oklevelet adó 2 féléves továbbképzés, amelyre azok jelentkezhetnek, akik óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szereztek oklevelet. A képzés főbb tantárgyai: Táplálkozástan, Mentálhigiéné, Rekreáció, Elsősegélynyújtás, Kommunikációs és szociális készségfejlesztés, Szabadidősportok és mozgásos játékok módszertana, Szabadidős programok szervezése, menedzselése és gyakorlata.

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: pedagógus, szabadidősport-szervező szakirányon

 

A képzés szakmai felelőse: Dr. Pinczés Tamás PhD tanszékvezető – DRHE Testnevelési Tanszék

 

A képzés költsége 100.000 Ft képzési költség (részletfizetési lehetőséggel) + 8.000 Ft regisztrációs díj/ félév.

Jelentkezési határidő: 2017. augu...

Reformáció 500 - Szalay Lajos Bibliája

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel együttműködésben nagyszabású kiállítás-sorozattal emlékezik a Reformáció 500. évfordulójára. A sorozat első állomásaként a a debreceni MODEM-ben 2016. november 26-án nyíló kiállítás a teremtés, a szövetség, a kegyelem, a kísértés és az ígéret témáját járja körül Szalay Lajos grafikáin keresztül.

 

 

 

 

 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanévnyitó ünnepsége

A Debreceni Egyetem megalapításának centenáriuma Hittudományi Egyetemünknek is ünnep, mert az országgyűlés 1912-ben meghozott döntése azt jelenti, hogy száz éve lett egyetemi rangú a teológiai oktatás Debrecenben.

A Debreceni Református Kollégium tanár-csillagainak iskolateremtő együttállása többször is felvillantotta, hogy ebből a tőkeerőből egyszer fel kell táruljon a tudományos kibontakozás olyan távlata, amely elvezeti a Kollégiumot és a várost az egyetemmé válás korszakához.

A XVII. században Martonfalvi Tóth György és Szilágyi Tönkő Márton, a XVIII. század derekán Szilágyi Sámuel, Szathmári Paksi István és Hatvani István, a XVIII-XIX. század fordulóján Sinai Miklós, Budai Ézsaiás és Sárvári Pál, a reformkor időszakában Péczely József, Kerekes Ferenc és Lugossy József professzorsága mutatta ezt, amikor összesen kilencen voltak a Magyar Tudós Társaság (=MTA) tiszteleti vag...

Feliratkozás RSS - Felnőttképzés csatornájára