A karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola diáklányainak látogatása

2018. március 3-án, szombaton, meglátogatta egyetemünket a karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola 25 fős diáklány csoportja, tanáraik és néhány szülő. Az iskola az EMMI Barishej (Nagylány) pályázatát elnyerve, hátrányos helyzetű, cigány/roma diáklányok továbbtanulása, motiválása céljából kereste meg Romológia Tanszékünket. A délelőtt folyamán tanszékünk tanárai (Szabóné dr. Kármán Judit tanszékvezető asszony és Dr. Berek Sándor docens úr) bemutatta az egyetemünket, intézményünkben folyó képzéseket, amit még színesebbé tett a Nyilas Misi egy napja című kisfilm néhány részletének megtekintése. Egyetemünk diákéletét igen szemléletesen – saját életéből vett példákkal is – ismertette a HÖK részéről delegált Papp Imola, teológus-lelkész hallgató. A vendégek nagy érdeklődéssel nézték, hallgatták a bemutatást, s külön élményt jelentett számukra három cigány származású, a Debreceni Egyetem különböző szakjain tanuló, WISZ kollégista diáklány bemutatkozása, kik őszintén beszéltek életútjukról; elmondták, milyen körülmények közül indultak, mi motiválta tanulásukat, mi segítette, segíti őket útjukon, s bátorították a diáklányokat, tanuljanak, legyenek álmaik, ne álljanak meg a nyolc osztály elvégzésekor. 
A jó hangulatú, őszinte és motiváló délelőtthöz messzemenőkig hozzájárult az egyetem vezetése, Főtitkár Asszony és Gondnok Asszony segítése, támogatása, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium vezetésének és Bodonics István műszaki munkatársnak az együttműködése is. Köszönjük mindenkinek!

Romológia Tanszék