Felsőoktatási ösztöndíj

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a 2018/2019. tanévre Pályázatot hirdet Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére. 

 

 

 

A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018/2019. tanévre Pályázatot hirdet NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére

•           A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon kimagasló teljesítményt nyújtó, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak (mind az állami ösztöndíjas/államilag támogatott, mind az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevők), akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

•           Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak, és azt dokumentumokkal igazolják.

•           A pályázó hallgatók az utolsó két aktív, lezárt tanulmányi félévben elért tanulmányi eredményük, valamint tudományos és kiemelkedő közösségi tevékenységük bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújtanak be a Tanulmányi Osztályra 2018. június 14. 12 óráig. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati kiírásban feltüntetett dokumentumokat.

•           A pályázat befogadásáról és a pályázó által a pályázati űrlaphoz mellékelt dokumentumok jegyzékéről a Tanulmányi Osztály vezetője a pályázónak igazolást állít ki.

•           Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, melynek összege 40.000.- Ft havonta.

•           Pályázati űrlap – a TJSZ 12. számú melléklete – letölthető a DRHE, illetve a DRHE Diákság honlapjáról.

•           Pályázat előtt kérjük a TJSZ 19.§-át elolvasni!

A beérkezett pályázatokat a Szenátus értékeli, rangsorolja és az egyetem rektora továbbítja az oktatásért felelős miniszter felé. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter határoz.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma 3 fő.

A pályázat beadási határideje: 2018. június 14., 12 óra

A leadás helyszíne: Tanulmányi Osztály

Dr. Kustár Zoltán
rektor

Pályázati űrlap