Demonstrátori és kutatás-finanszírozási pályázat

Demonstrátori és kutatás-finanszírozási pályázatot lehet benyújtani április 30-áig.

Kutatás-finanszírozási pályázatot nyújthatnak be az egyetem oktatói, hogy tudományos és művészi alkotómunkájukhoz, azok publikálásához, szakmai kapcsolataik ápolásához anyagi támogatáshoz juthassanak.
A pályázat benyújtásának határideje: április 30.
A pályázati kiírás itt olvasható.

A demonstrátori helyek betöltésére az a hallgató jelentkezhet, aki osztatlan vagy mesterszakos nappali munkarendben, államilag finanszírozott képzésben vesz részt.
A demonstrátor az egyetem valamely tanszékével együttműködő, kiemelet tehetségű hallgató, aki részt vesz az adott tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatói munkájában.
A pályázat benyújtásának határideje: április 30.

A pályázati kiírás itt olvasható.
Pályázati űrlap

Szakmai és pénzügyi beszámoló