A Közművelődési és Sportbizottság pályázati kiírása

A DRHE Közművelődési és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2017/18-as tanév 1. félévére a hallgatói közművelődési és sport normatíva felhasználására.

Pályázni csak a mellékelt űrlap kitöltésével lehet!

A pályázatokat DR. Hodossi Sándornak, a bizottság elnökének címezve nyomtatott formában a DRHE Rektori Titkárságra (1-109) kérjük leadni, valamint elektronikusan a hodossi [dot] sandoratdrhe [dot] hu   e-mail címre elküldeni.
Határidő után érkező vagy hiányos pályázatokat a bizottság nem vesz figyelembe!

A pályázatok beadásának határideje: 2017. október 20. 14.00
Az elbírálás határideje: 2016.október 24.

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap