BÖLCSKEI GUSZTÁV: Krisztus világossága. Tanulmányok, igehirdetések, meditációk.

"Krisztus világossága" címmel jelent meg dr. Bölcskei Gusztáv gyűjteményes kötete, melyet 65. születésnapja alkalmából állított össze és adott ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. A könyv a püspök-professzor tudományos előadásaiból, igehirdetéseiből és meditációiból kínál gazdag válogatást: szeretettel ajánljuk azt a rendszeres teológia szerelmeseinek és a tartalmas igei szolgálatra vágyóknak egyaránt. 
A mű az Acta. Debreceni teológiai tanulmányos sorozat 9. köteteként jelent meg, szerkesztette: Kustár Zoltán és Kovács Krisztián.

Dr. Bölcskei Gusztávot, e gyűjteményes kötet szerzőjét aligha kell bemutatnom a Kedves Olvasónak. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának több cikluson át lelkészi elnöke egyetemünk tanszékvezetői katedrájáról lépett e magas közegyházi szolgálatokba, s onnan 2015-ben tért vissza rektorként és tanszékvezető egyetemi tanárként hozzánk.

    Távolléte alatt tudása semmit sem kopott, sőt: a nemzetközi egyházdiplomáciai fejlemények, az ökumenikus és vallásközi kapcsolatok, valamint a legújabb teológiai irányzatok terén szerzett kimagasló jártassága lehetővé teszi a számára, hogy magasabb összefüggésekbe, a világkeresztyénség szintjén is aktuális dimenziókba helyezve tárgyalhassa az egyház, a hit és a dogmatika kérdéseit. Egyházvezetői jártassága ugyanakkor lehetővé teszi a számára azt is, hogy csalhatatlan éleslátással tegyen különbséget az egyház és a gyülekezetek számára hasznos ismeret, valamint az öncélú teologizálás között. Számára a teológia, ahogy szívesen és gyakran meg is jegyzi, az egyház szolgálatában áll, aminek az álproblémák igei és hitvallásos feloldása, míg az evidenciának tűnő hittételek esetében az újragondolásra serkentő igei kérdések feltárása és megválaszolása a legfőbb feladata. Dogmatika és szellemtörténeti előadásai megbízható orientációs pontokat kínálnak tudományos konferenciákon, közegyházi fórumokon és a tantermekben egyaránt.
    Bölcskei Gusztávval ugyanakkor nem csak egy tudós teológus, hanem egy kiváló igehirdető is visszatért hozzánk. Gyülekezetében és egyetemünkön tartott igehirdetéseit is ugyanaz az éleslátás jellemzi, mint előadásait, ami sallangoktól mentes, közérthető, ugyanakkor mégis gyönyörködtető megfogalmazással párosul. Nem szójátékokkal zsonglőrködik, hanem az Ige világosságát hagyja felragyogni: szavai feltárnak, a lényegre csupaszítanak, szembesítenek, ha kell, ugyanakkor mindig a szívig érnek: felemelnek, erősítenek, bátorítanak.
    S végül visszatérésének köszönhetően meditációival is megismerkedhettünk. Előbb a sátoros ünnepekhez kapcsolódva hallhattuk, olvashattuk rövid elmélkedéseit, majd a 2016/2017-es tanévben, kedd délutánonként egy meditáció-sorozattal ajándékozott meg bennünket. Egyszerű, világos mondatai, jól megválogatott idézetei, képei és zenei betétei döbbenetes erővel hatottak ránk, s emeltek ki bennünket a hétköznapokból.

Dr. Bölcskei Gusztáv professzort ebben az évben köszönthetjük 65. születésnapja alkalmából. Nem is volt kérdés, hogy mivel ajándékozzuk meg őt – és egyben egyetemünk, egyházunk egész közösségét: tudományos előadásaiból, meditációiból, valamint a visszatérése óta elhangzott igehirdetéseiből állítottunk össze egy csokorra valót.
    Hálás szívvel köszönjük professzor úrnak, hogy szövegeit a rendelkezésünkre bocsátotta, és vállalta a kiadáshoz szükséges kiegészítéseket, átdolgozásokat. Köszönöm dr. Kovács Krisztián kollégámnak, hogy szerkesztőtársamként vállalta a rendszeres teológiai előadások szakmai lektorálását, valamint hogy a szöveggondozás munkájából is jelentős részt vállalt. Köszönöm Asztalos Évának a gondos tördelést, valamint Szegeczkiné Máté Évának és Tóth Katalinnak a hanganyagok legépelését. 
Kívánom, hogy jubiláns professzorunk, dr. Bölcskei Gusztáv előadásaival, igei szolgálataival még sokáig tanítson, neveljen és gyönyörködtessen bennünket! A Kedves Olvasónak pedig azt kívánom, hogy forgassa haszonnal és örömmel ezt az ünnepi kötetet! (dr. Kustár Zoltán: Ajánlás)

BÖLCSKEI GUSZTÁV: Krisztus világossága. Tanulmányok, igehirdetések, meditációk. Szerkesztette: Kustár Zoltán / Kovács Krisztián (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 9), Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2017, ISBN: 978-963-8429-98-8, pp. 143.