Megnevezte helyettes-jelöltjeit a leendő rektor

A 2017. május 29-én dr. Kustár Zoltán ismertette a vezetői értekezlet tagjaival a következő rektori ciklus felsőbb vezetőire vonatkozó elképzeléseit. A rektor-jelölt elmondta, hogy a pályázatában foglaltaknak megfelelően két rektorhelyettesben gondolkodik, akik paritásos alapon az egyetem két intézetét képviselhetik. Az oktatási rektorhelyettesi tisztségre dr. Eged Alice intézetvezető asszonyt (Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet), a tudományos rektorhelyettesi tisztre pedig dr. Baráth Béla Levente egyetemi tanárt kérte fel (Teológiai Intézet), akik a jelölést elfogadták. Mint ismeretes, a rektorhelyettesek személyét a leköszönő Szenátus véleményezi 2017. június 20-án. Az intézetvezetőket az új összetételű Szenátus a következő tanév elején választja majd; a jelöltek bemutatása augusztus végére várható.
 
Az oktatási rektorhelyettes feladat- és hatáskörét az intézményi szabályok világosan kijelölik. Kustár Zoltán elképzelései szerint ugyanakkor az oktatásszervezési és adminisztratív feladatok területén az oktatási rektorhelyettesnek a rektort a jövőben nagyobb mértékben kell majd tehermentesítenie. Fontos elvárás ezzel a helyettessel szemben, hogy alkalmas legyen az intézetvezetők tevékenységének felügyeletére, támogatására, az egyetemi szintű oktatás-szervezési feladatok esetében a két intézet munkájának összehangolására. Kiemelt feladata lesz a következő rektori ciklusban a tanító szak akkreditációja, valamint az egyetem közoktatási kapcsolatrendszerének további szélesítése.
A tudományművelés terén megcélzott fejlesztési feladatok Kustár Zoltán szerint további rektorhelyettesként egy tudományos rektorhelyettes szolgálatba állítását teszi szükségessé. Feladata az intézményi tudományos élet támogatása, összehangolása, eredményei megjelentetésének támogatása, különösen is a tanszékeken átívelő, közös kutatási feladatok terén. Feladata lesz továbbá az egyetem tudományos kapcsolatainak szélesítése, a Tudományos és Művészeti Bizottság vezetése, az intézményi TDK munka és doktorképzés, az egyetem tudományos kiadói tevékenységének támogatása, az MTMT intézményi adatbevitel felügyelete, a MÉB tagjaként pedig a minőségbiztosítás és -fejlesztés során a tudományosság szempontjainak igényes képviselete.