MEGHÍVÓ

A DE Humán Tudományok Doktori Iskolája tisztelettel meghívja Önt
2017. április 26-án 12 órakor
 
TAMUSNÉ MOLNÁR VIKTÓRIA
 
MŰVÉSZETI NEVELÉS AZ EGYETEM FALAI KÖZÖTT ÉS AZON TÚL
A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914-1949 című 
PhD-értekezésének nyilvános vitájára.
 
Az értekezés témavezetője: Dr. Rébay Magdolna PhD egyetemi docens (DE)
 
A bírálóbizottság:
elnök: Prof. Dr. Pusztai Gabriella DSc habil. egyetemi tanár (DE)
opponensek: Dr. Mudrák József PhD egyetemtörténész (DE)
Dr. Vincze Tamás PhD főiskolai docens (NYE)
tagok: Dr. Fenyő Imre PhD egyetemi adjunktus (DE)
Dr. Bényei Judit PhD egyetemi docens (MOME)
 
Helyszín: Debreceni Egyetem főépület, fsz. 58-as terem
 
Az értekezés megtekinthető Dr. Szendrei Ákosnál, a tudományterületi doktori tanács titkárságán.
 
Debrecen, 2017. március 27.
 
                                                                                                              Prof. Dr. Pusztai Gabriella
                                                                                                                        iskolavezető