A teológiai ismeretek iránt érdeklődők számára Teológia Minor képzés indul februárban.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a 2016-2017. tanév tavaszi félévében ismét indul levelező teológia  minor képzés elegendő számú jelentkező esetén.
 
Az 50 kredites, 3 félév alatt elvégezhető részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul. A felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és a megszerzett tanúsítvány birtokában, nem hitéleti diploma esetén is jelentkezhetnek a hitéleti pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) képzésünkre. A Teológia minor képzés elvégzése nem jelent „automatikus” továbblépést az MA szakra. Az MA szakra való sikeres felvétel esetén igyekszünk a lehetőségekhez mérten biztosítani a képzés indulását.
Természetesen azoknak a jelentkezését is várjuk, akik nem szeretnének MA szakon továbbtanulni, de érdeklődnek a teológiai ismeretek iránt.
Ez a levelező képzés a diplomával rendelkező, nem református egyháztagok előtt is nyitva áll.
 
Jelentkezési határidő: 2017. február  3.
Beiratkozás: az első konzultáció alkalmával (február 10.)
A konzultációk időpontjai:   2017. február 10-11.
2017. március 25.
2017. május 6.
Az órák 10 órától 17 óráig tartanak.
 
Tematika: A képzés során a teológia főbb elméleti területeibe kapnak betekintést a hallgatók. Bibliaismeret, hitvallásismeret, egyházismeret, vallási szocializáció jelenti az első félév alapozó munkáját. A második és a harmadik félévben ó- és újszövetségi bevezetéstan, bibliai kortörténet, etikatörténet, teológiai enciklopédia, egyháztörténet, felekezetismeret, vallástörténet, liturgika, és etika szerepelnek a programban.
A képzés ütemezése: szemeszterenként 4 konzultációs nap.
Térítési díj: 50.000 Ft/félév
Bővebb információ: (52) 518-515, 518-527
 
A cikkhez csatoltan megtalálható a képzés mintatanterve, és a jelentkezési lap, melyhez kötelezően csatolandók:
  • önéletrajz
  • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata