Környezetismeret tanítási háziverseny

A Természettudományi Tanszék 2016 novemberében tanítási versenyt hirdetett meg környezetismeret tárgyból a tanító szak 3-4. évfolyamos hallgatói részére. A versenyt két fordulóban rendeztük meg.
A 2016. december 16-án záruló első fordulóban a jelentkezők tetszőleges témában, általuk választott évfolyamon (1-4. évf.) óratervezetet készítettek, ügyelve a módszertani változatosságra. Az óratervezethez mellékelték a szükséges tartozékokat is. Ezek lehettek szókártyák, képek vagy feladatlapok. A verseny zsűrije úgy döntött, hogy a legjobb négy munkát benyújtó hallgató kerülhet a döntőbe.
2016. január 23-án történt a sorshúzás, hogy ki melyik osztályban fog tanítani. Mind a négy versenyző esetében a 3. évfolyamon a Hogyan tájékozódjunk? témakör részeként a Hazánk, Magyarország résztémát jelölte ki a zsűri az óra anyagaként. A versenyzők aznap hospitáltak, ismerkedtek az osztályokkal, délután pedig felkészültek a másnapi versenytanításra, melyhez újfent el kellett készíteniük az óratervezetet és a szükséges tartozékokat.
A verseny döntőjére 2017. január 24-én került sor a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. A zsűri a következőképpen döntött: a verseny győztese Bézi Orsolya, a második helyezett Ille Csenge Ágota lett, míg megosztott harmadik helyezést ért el Dancsi Dorottya és Vadnai Virág.
A zsűri tagjai Csontos Zoltánné igazgatóhelyettes és Erdődiné Sándor Katalin voltak a gyakorlóiskola részéről, valamint Kmeczkó Szilárd tanszékvezető a Természettudományi Tanszék részéről.
A DRHE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján a tanítási verseny első három helyezettje, a tanszékvezető javaslata alapján, mentesült a zárótanítási kötelezettség alól.
Ez úton is köszönjük a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pedagógusainak a verseny szervezésében, lebonyolításában és a zsűri munkájában nyújtott segítségét!
 
Kmeczkó Szilárd
tanszékvezető