Jubileumi diplomák átadása

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem jubileumi diplomát ajánl fel azoknak, akik a Debreczeni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Teológiai Karán, illetve a Debreceni Theologiai Akadémián végezve, 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve tették le az első lelkészképesítő vizsgát.

Kérjük, aki elfogadja az Egyetem felajánlását, írásban jelezze 2013. augusztus 15-éig az alábbi címen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Rektori Hivatal, Kustárné Almási Zsuzsanna, Debrecen, Kálvin tér 16., 4026

A keresztyén ember megtalálja helyét

Dr. Fekete Károly rektor ünnepi beszéde a DRHE 2012/2013-as tanéve istentisztelettel kezdődött ünnepi diplomaosztó tanévzáró közgyűlésén, a Nagytemplomban, június 29-én.

Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!

A Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója

Ünnepi megemlékezést tart a reformátusság fontos hitvallási irata, a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója alkalmából a Magyar Református Egyház Közös Zsinata, a június 28-án délelőtt 10 órakor a debreceni református Nagytemplomban kezdődő ülésén. A Kárpát-medencei református egyházak 2009. május 22-én, Debrecenben fejezték ki összetartozásukat közös egyházalkotmány elfogadásával és ekkor hirdették ki a Magyar Református Egyház megalakulását.

Könyvbemutató

A Magyarországi Református Egyház és az MRE Kálvin Kiadója szeretettel hívja 2013. június 28-án, 15 órától A Heidelbergi Káté (új fordítás) és Fekete Károly A Heidelbergi Káté magyarázata című új kiadványai bemutatójára a Debreceni Református Kollégium múzeumpedagógiai termébe.

Oldalak

Feliratkozás Debreceni Református Hittudományi Egyetem RSS csatornájára